Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment


Kronika senacka

1 października 2002 r. marszałek Longin Pastusiak wziął udział w inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim i w Akademii Medycznej w Warszawie.

Na uroczystości obecni byli m.in. marszałek Sejmu Marek Borowski, prymas Józef Glemp, minister nauki Michał Kleiber, minister zdrowia Mariusz Łapiński a także doktor h.c. UW - Jan Nowak Jeziorański oraz byli premierzy: Tadeusz Mazowiecki, Józef Oleksy i Jerzy Buzek.

Jak podkreślił podczas uroczystości rektor AM prof. Janusz Piekarczyk, wspólna uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego jest symbolem niepodzielności nauki.

* * *

6 października 2002 r. w Dworze Artusa odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Gdańska, podczas której wręczono Janowi Nowakowi-Jeziorańskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. Wyróżnienie przyznano za "wybitną rolę w najnowszych dziejach Polski, ofiarność i odwagę w walce o wolność i niepodległość".

"To wyróżnienie cenię sobie niezwykle wysoko. Gdańsk jest niezwykle bliski memu sercu. Gdańsk wywarł niezwykły wpływ nie tylko na dzieje Polski, ale i całego świata" - powiedział m.in. Jeziorański.

Podczas uroczystej sesji odczytano listy gratulacyjne, które przysłali b. prezydent Lech Wałęsa i marszałek Longin Pastusiak.

W swoim liście marszałek Senatu napisał:

Chciałbym wyrazić swoją radość z okazji nadania Panu tytułu Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. Jest to wydarzenie szczególne, napawające Gdańszczan dumą i radością; mamy bowiem świadomość, że Jan Nowak-Jeziorański to nie tylko dzielny żołnierz z lat ostatniej wojny, znakomity dziennikarz i pisarz oraz niestrudzony działacz polityczny, ale człowiek - instytucja narodowa.

Swoją życiową postawą nieprzerwanie dawał Pan drogowskaz jak żyć, by służyć ludziom i Polsce. Pasja działania, wierność wartościom i zasadom sprawiła, że był Pan i jest wzorem postawy moralnej i narodowej.

Dlatego cieszymy się wszyscy, ze możemy mieć Pana w poczcie honorowych obywateli miasta.

* * *

7 października 2002 r. w Gdańsku marszałek Longin Pastusiak wziął udział w uroczystości z okazji 80-lecia Klubu Sportowego "Gedania" i 80-lecia powstania Akademickiego Związku Sportowego w Gdańsku.

Podczas uroczystości marszałek Senatu powiedział:

Z przyjemnością uczestniczę w dzisiejszej uroczystości z okazji 80-lecia istnienia Klubu Sportowego "Gedania" i 80-lecia działalności Akademickiego Związku Sportowego w Gdańsku.

Cieszę się, iż kluby o wieloletniej i tak bogatej, jak na warunki polskiego sportu, historii, dochowały się tak wielu znakomitych sportowców. Wspomnę tu chociażby pierwszego powojennego złotego medalistę olimpiady w Helsinkach w 1952 r., boksera "Gedanii" Zygmunta Chychłę.

Wielu olimpijczyków, takich jak: Małgorzata Dłużewska i Czesława Kościańska, to również zawodniczki "Gedanii".

Pamiętamy znakomitych sportowców gdańskiego AZS-u, lekkoatletów: Franciszka Malanowskiego, Jarosławę Jóźwiakowską, Andrzeja Grubbę i Alicję Pęczak.

Znane są wszystkim liczne sukcesy sportowców "Gedanii" w boksie, wioślarstwie, a zwłaszcza w kobiecej siatkówce. Zaś studentów - sportowców z gdańskiego AZS-u w tenisie stołowym i lekkoatletyce.

Cieszę się, że uczestniczę w jubileuszu jednych z najstarszych klubów sportowych w Polsce. Jubileuszu szczególnym, gdyż kluby te powstały na terenie Wolnego Miasta Gdańska, gdzie z pewnością ich działalność - w żywiole niemieckim - nie była łatwa.

Kluby te były w tym czasie jednocześnie bastionem polskości. Już sama przynależność do nich, może być poczytywana za swoiste bohaterstwo tamtych czasów.

Wśród innych, kluby te zawsze wyróżniała i nadal wyróżnia, prowadzona na szeroką skalę praca z młodzieżą, tak jak ma to miejsce w "Gedanii" oraz ze studentami, tak jak jest to w AZS-ie.

Dzięki bogatym tradycjom okresu przedwojennego wiem, że w pracy z młodzieżą zwraca się szczególną uwagę nie tylko na jej rozwój fizyczny, ale i postawy moralne. Bowiem, jak wiadomo "w zdrowym ciele zdrowy duch".

Odnosiliście w przeszłości i nadal odnosicie wiele sukcesów sportowych, o których już wspomniałem wcześniej. Za to w dniach obchodzonego jubileuszu 80-lecia składam Wam serdeczne podziękowania i życzenia wszelkiej pomyślności i dalszych sukcesów.

Wiem, że samymi dobrymi życzeniami nie rozwiąże się Waszych problemów i potrzeb.

Mam świadomość, iż Wasze kluby potrzebują nowoczesnych obiektów sportowych. Potrzebują na swoją działalność, większych niż mają obecnie, środków finansowych. Potrzebują sponsorów, aby móc szerzej rozwijać swoją działalność. O pomoc w znalezieniu takich sponsorów zwracam się do wszystkich obecnych na dzisiejszej uroczystości.

Wszystkim sportowcom, działaczom i pracownikom obu organizacji sportowych składam z okazji obchodzonego jubileuszu życzenia dalszego pomyślnego rozwoju i szczęścia w życiu osobistym.

* * *

15 października 2002 r. w Senacie odbyło się seminarium "Przygotowanie polskich szkół wyższych do uwarunkowań społeczeństwa informacyjnego", zorganizowane przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu wspólnie z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Temat seminarium nawiązywał do raportu o rozwoju społecznym "Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego". Raport, którego jeden z wątków dotyczył edukacji, przygotowano dla UNDP - Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju.

Obradom współprzewodniczyli przewodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senator Marian Żenkiewicz oraz honorowy przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, prezes Fundacji Rektorów Polskich prof. Jerzy Woźnicki.

Podczas seminarium zasady funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego, tworzącego się we współczesnym świecie, wyjaśniał prof. Wojciech Cellary z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, redaktor naukowy raportu "Polska w drodze do globalnego społeczeństwa informacyjnego".

"Społeczeństwo informacyjne nie będzie dzisiejszym społeczeństwem z większą liczbą komputerów, tylko nową jakością, przejawiającą się w różnych dziedzinach - gospodarce, pracy, życiu społecznym, kulturze i edukacji" - stwierdził.

W opinii prof. W. Cellarego, system edukacyjny w społeczeństwie informacyjnym powinien przygotować człowieka do pełnienia trzech ról - pracownika, konsumenta i obywatela. Podkreślał, że istotą zmian w takim społeczeństwie będzie konfrontacja z komputerem. "Należy przypuszczać, że w wielu zawodach komputer wyeliminuje człowieka w tak zwanych pracach umysłowych, które nie są nowe i standardowe, podobnie jak kiedyś siewniki zastąpiły siewców, a maszyny szwalnicze - szwaczki" - mówił.

"Człowiekowi pozostanie więc tworzenie nowej wiedzy i przekazywanie jej" - wyjaśniał prof. W. Cellary, podkreślając, że wiedza jest wartością podstawową w społeczeństwie informacyjnym. Jego zdaniem, ludzie bez wiedzy zostaną zmarginalizowani, a miejsce w gospodarce światowej znajdzie tylko gospodarka oparta na wiedzy.

Wymogom społeczeństwa informacyjnego sprostać będzie można dzięki edukacji przez całe życie. "Co 5-10 lat każdy będzie musiał zmienić zawód, a przedtem się do tego gruntownie przygotować. I tu widać właśnie rolę edukacji" - podkreślił prof. W. Cellary.

Jak stwierdził, w społeczeństwie informacyjnym ludzie kształcić się będą nie dla przyjemności, a na potrzeby rynku pracy. "Komunikatywność i kreatywność powinny stać się celami kształcenia. Dziś uczymy się jak używać wiedzę. Ale od tego są komputery. Powinniśmy uczyć się tworzyć wiedzę - oto zadanie dla systemu szkolnictwa".

Podczas seminarium o warunkach edukacji w społeczeństwie informacyjnym mówił prof. Witold Abramowicz z Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W swoim wystąpieniu podkreślał potrzebę utworzenia polskiej akademii elektronicznej (e-academii). "Musimy stworzyć bibliotekę narodową materiału dydaktycznego w sieci" - stwierdził. Drugim etapem tworzenia polskiej e-academii powinno być tworzenie kultury współpracy - zrozumienie roli lidera i roli multiplikatora wiedzy, który będzie umiał komunikować się i sprzedawać wiedzę studentowi.

Uczestnicy seminarium wysłuchali także wystąpienia prof. Ryszarda Tadeusiewicza, wiceprzewodniczącego Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, który mówił o nowych technologiach informacyjnych jako źródłach nowych możliwości i wyzwań w aspekcie procesów kształcenia na uczelni wyższej.

Kolejne referaty poświęcone były roli nauczycieli w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego i kształceniu w wyższych uczelniach pedagogicznych. Na ten temat mówili przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Pedagogicznych, rektor Akademii Pedagogicznej w Krakowie prof. Michał Śliwa oraz dr Barbara Kędzierska z Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Wystąpienie przewodniczącego Konferencji Rektorów Uniwersytetów Polskich, rektora Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie prof. Mariana Harasimiuka poświęcone było polskim uniwersytetom w drodze do społeczeństwa informacyjnego.

Na zakończenie seminarium podsumowania i sformułowania wniosków dokonali prof. J. Woźnicki i senator M. Żenkiewicz.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment