Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment


Kronika senacka

W Warszawie odbyły się obchody 58. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Uroczystości związane z rocznicą rozpoczęły się 31 lipca 2002 r. mszą św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. Wieczorem na placu Krasińskich przed pomnikiem Powstania Warszawskiego odczytano apel poległych. Kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego oddała salwy honorowe. Przed pomnikiem wieńce złożyli przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych, a także obu izb parlamentu. W uroczystości na placu Krasińskich udział wzięła wicemarszałek Jolanta Danielak.

1 sierpnia 2002 r. przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie złożono wieńce, m.in. od Związku Powstańców Warszawskich, przedstawicieli prezydenta, Sejmu, Senatu, premiera i władz samorządowych Warszawy. Wieniec od Senatu złożyli wicemarszałek Ryszard Jarzembowski i senator Marek Balicki. Uroczystości rozpoczęły się od zmiany warty.

Tego samego dnia wieniec od Senatu pod pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej złożyła wicemarszałek J. Danielak.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 r. Był to największy zryw niepodległościowy Armii Krajowej i polskiego podziemia, a zarazem największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Powstanie miało trwać 2-3 dni. Zakończyło się kapitulacją po 63 dniach zaciętych walk, w których poległo 18 tys. powstańców, a około 6 tys. zostało ciężko rannych. Zginęło około 180 tys. cywilów.

* * *

6 sierpnia 2002 r. wicemarszałek Ryszard Jarzembowski przyjął delegację Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" z jej przewodniczącym Marianem Krzaklewskim. W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia senator Marek Balicki.

Podczas rozmowy przewodniczący wręczył wicemarszałkowi petycję, w której KK NSZZ "Solidarność" zwróciła się do Senatu RP o uwzględnienie w pracach legislacyjnych nad ustawą o zmianie ustawy - Kodeks pracy następujących okoliczności: "Proponowane zmiany nie tylko nie przyczynią się do zmniejszenia bezrobocia, ale przeciwnie - będą sprzyjać jego powiększeniu. Wprowadzenie w ostatniej chwili podczas prac sejmowych bez jakiejkolwiek konsultacji społecznej bardzo istotnych, niekorzystnych dla pracowników zmian, stanowi pogwałcenie podstawowych zasad dialogu społecznego. Część przyjętych przez Sejm rozwiązań narusza konstytucję oraz normy konwencji i praw międzynarodowych".

Wicemarszałek R. Jarzembowski zapewnił gości, że Senat rozpatrzy przedstawione postulaty, tak jak rozpatrzy poprawki komisji senackich oraz poprawki zgłaszane indywidualnie przez senatorów w debacie nad sejmową nowelizacją kodeksu pracy.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment