Wizyta przewodniczącego Senatu Belgii

26 listopada 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył, przebywający w Warszawie na zaproszenie marszałka Senatu RP, przewodniczący Senatu Belgii Armand de Decker wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył senator Grzegorz Niski.

Marszałek Longin Pastusiak i przewodniczący Armand de Decker współpracują już od 10 lat. Jako reprezentanci swoich państw działali w Komisji Obrony Narodowej Zgromadzenia Parlamentarnego Unii Zachodnioeuropejskiej (UZE). Armand de Decker podkreślił, że współpraca parlamentarzystów w ramach Rady Europy czy UZE sprzyja dobrym kontaktom polityków różnych części Europy.

Polskę i Belgię - jak stwierdził marszałek - łączy nie tyko historia, dobra współpraca rządów i parlamentów, ale także wzorowa współpraca gospodarcza. Obroty handlowe naszych państw są takie same, jak obroty handlowe Polski i USA. Belgia jest też liderem pod względem nowych inwestycji w Polsce w pierwszym półroczu 2002 roku.

Marszałek Longin Pastusiak podziękował za wspieranie przez rząd belgijski aspiracji Polski do Unii Europejskiej, wysoko też ocenił prezydenturę Belgii w UE i jej działania na rzecz poszerzenia Unii.

Marszałek wyraził jednak zaniepokojenie sondażami opinii publicznej, z których wynika, że tylko 51 proc. Belgów chce rozszerzenia Unii, a jeszcze mniej - 45 proc. - opowiada się za przyłączeniem Polski do UE. Marszałek Longin Pastusiak wyraził obawę, czy te wyniki sondażu nie zaważą na procesie ratyfikacyjnym traktatu o poszerzeniu UE.

Przewodniczący Armand de Decker wyjaśnił, że Belgom przede wszystkim zależy, by Unia była strukturą sprawnie zarządzaną, by obejmowała nie tylko sferę gospodarczą, ale także prowadziła politykę zagraniczną, zajmowała się bezpieczeństwem. Ale dwudziestu pięciu państwom może być trudniej współpracować niż piętnastu - stąd obawy. Armand de Decker zapewnił, że w Senacie Belgii traktat o rozszerzeniu Unii na pewno będzie ratyfikowany. Przewodniczący nie przewiduje, by inaczej odniosła się do rozszerzenia Unii niższa izba belgijskiego parlamentu i parlamenty regionalne.

Marszałek podziękował za warunki, jakie Belgia stwarza Polonii do kultywowania tradycji narodowych.

 

* * *

 

Przedstawiciele Prezydium Konfederacji Pracodawców Polskich w Senacie

20 listopada 2002 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak spotkał się z przedstawicielami Prezydium Konfederacji Pracodawców Polskich. KPP reprezentował jej prezydent Andrzej Malinowski oraz wiceprezydenci.

Tematem rozmowy były zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy Konfederacją a Senatem RP.

 

* * *

 

Ambasador Islamskiej Republiki Pakistanu z wizytą w Senacie

20 listopada 2002 r. ambasador Islamskiej Republiki Pakistanu Fauzja Nasreen została przyjęta przez marszałka Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Przewodniczący Węgiersko-Polskiej Grupy Parlamentarnej z wizytą w Senacie

20 listopada 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Węgiersko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Gabor Hars wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak.

W czasie spotkania podkreślono potrzebę współpracy państw naszego regionu w ramach grupy wyszehradzkiej oraz w ramach CEFTA. Zdaniem rozmówców, tę współpracę należy rozwijać także w ramach Unii Europejskiej, w której grupy subregionalne funkcjonują z korzyścią dla zrzeszonych państw.

Kolejną sprawą poruszoną przez marszałka Longina Pastusiaka była opieka państwa nad diasporą. Porównano polskie i węgierskie formy współpracy i uregulowania prawne w tej dziedzinie.

 

* * *

 

Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO

W dniach 14-19 listopada 2002 r. delegacja polskiego Parlamentu - Sejmu i Senatu - pod przewodnictwem marszałka Senatu Longina Pastusiaka uczestniczyła w 48. jesiennej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Senat RP reprezentowali ponadto senatorowie: Andrzej Chronowski i Marian Żenkiewicz.

Zgromadzenie przyjęło m.in. deklaracje dotyczące rozszerzenia NATO, zagrożenia terroryzmem z użyciem broni masowego rażenia, problemu Iraku.

W trakcie sesji L. Pastusiak został wybrany zdecydowaną większością głosów na wiceprezydenta Zgromadzenia Parlamentarnego NATO.

Zgromadzenie Parlamentarne NATO liczy 214 członków. Polska ma w nim 12 miejsc.

 

* * *

 

Przewodniczący Folketingu Królestwa Danii z wizytą w Senacie

19 listopada 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Folketingu (parlamentu) Królestwa Danii Ivar Hansen wraz z delegacją. Gości przyjęła wicemarszałek Jolanta Danielak. W spotkaniu uczestniczył wicemarszałek Kazimierz Kutz.

Wicemarszałek Jolanta Danielak wysoko oceniła współpracę polsko-duńską zarówno na płaszczyźnie parlamentarnej, politycznej, jak i gospodarczej czy kulturalnej. Wicemarszałek podziękowała za to, że Dania od 1993 roku opowiada się za poszerzeniem UE. Zdaniem wicemarszałek Jolanty Danielak, droga Polski do Unii Europejskiej byłaby o wiele trudniejsza, gdyby nie pomoc i wsparcie Danii, jakich od lat doświadczamy. Wicemarszałek wyraziła przekonanie, że współpraca naszych państw będzie się nadal rozwijać, a od maja 2004 roku - zgodnie z podjętymi decyzjami - będziemy współpracować na zasadach unijnych partnerów.

Ivar Hansen podkreślił, że wizyta delegacji duńskiego parlamentu w Polsce odbywa się w istotnym momencie dla Europy, z uwagi na to, iż 1 maja 2004 roku przyjęto za datę poszerzenia UE. Jak stwierdził przewodniczący, ta data wyznacza nowy rozdział we wspólnej historii.

W czasie spotkania wiele uwagi poświęcono współpracy parlamentów narodowych i ich oddziaływaniu na tworzone prawo europejskie.

Ivar Hansen - przewodniczący jednoizbowego parlamentu - interesował się współpracą Sejmu i Senatu w Polsce.

 

* * *

 

Ambasador Republiki Austrii z wizytą w Senacie

15 listopada 2002 r. ambasador Republiki Austrii Wolfgang Steiningre został przyjęty przez wicemarszałek Jolantę Danielak.

 

* * *

 

Powołanie Polonijnej Rady Konsultacyjnej

Marszałek Senatu Profesor Longin Pastusiak powołał 14 listopada 2002 r. członków Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy urzędzie Marszałka Senatu V kadencji. Podstawą działania Rady są przepisy uchwały Senatu z 21 czerwca 2002 r. w sprawie utworzenia Polonijnej Rady Konsultacyjnej (Monitor Polski Nr 27, poz. 446).

W skład Rady wchodzą, w kolejności alfabetycznej:

Pierwsze posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej odbędzie się 16 grudnia 2002 r. o godz. 11 w siedzibie Senatu.

Dalsza część archiwum