Wizyta Delegacji Senatu RP w Niemczech

W dniach 25-27 września 2002 r. na zaproszenie przewodniczącego Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec i urzędującego burmistrza Berlina Klausa Wowereita, oficjalną wizytę w tym kraju złożyła delegacja Senatu RP z marszałkiem Longinem Pastusiakiem. W skład delegacji wchodzili senatorowie Henryk Gołębiewski, Mieczysław Janowski, Zbyszko Piwoński, Dorota Symonides, Zbigniew Zychowicz.

Pierwszym etapem wizyty była Turyngia. W Erfurcie delegacja polskiego Senatu przeprowadziła rozmowy z premierem Turyngii - Bernhardem Voglem oraz przedwodniczącą Krajowego Parlamentu Turyngii - Christine Lieberknecht oraz spotkała się z członkami Komisji ds. Gospodarki, Pracy i Polityki Strukturalnej Landtagu Turyngii a także zwiedziła fabrykę FAB, produkującą podzespoły elektroniczne. Rozmowy dotyczyły współpracy gospodarczej Turyngii z Polską, ze szczególnym uwzględnieniem Małopolski. Gospodarze podkreślali, że współpraca między Turyngią a Polską rozwija się bardzo dobrze, choć nie wszystkie możliwości w tej dziedzinie zostały wykorzystane. Premier Turyngii B. Vogel a także przewodniczący Komisji ds. Gospodarki Landtagu Jorg Kallenbach podkreślali jednoznaczne poparcie Niemiec w staraniach Polski o członkostwo w Unii Europejskiej. "Jesteśmy wdzięczni Polsce za zjednoczenie Niemiec, dlatego powinniśmy pomóc naszym sąsiadom w przygotowaniach do integracji z UE" - podkreślił J. Kallenbach. Marszałek L. Pastusiak podziękował członkom krajowego parlamentu Turyngii za " wszystko co zrobili dla rozwoju współpracy pomiędzy Turyngią a Polską, w tym Małopolską" "Jesteśmy pod wielkim wrażeniem programu, który realizuje wspólnie Turyngia i Małopolska. Ułatwiają one wejście Polski do UE". Obie strony podkreślały, że dobrze się rozwija wymiana handlowa. Polska eksportuje do Turyngii towary i usługi za ponad 200 mln euro rocznie. "Myślę, że jest to jednak poniżej możliwości gospodarczych obu krajów" - powiedział L. Pastusiak. W czasie spotkania podniesiono sprawy związane ze współpracą małych i średnich przedsiębiorstw, walka z bezrobociem, współpracą samorządów, zapoznano się z doświadczeniami dotyczącymi restrukturyzacji rolnictwa oraz rozwoju agroturystyki. J. Kallenbach przedstawił polskiej stronie ofertę pomocy w kształceniu kadr zatrudnionych w urzędach samorządowych, organizowanie wspólnych giełd w celu pogłębienia współpracy gospodarczej.

Następnie polska delegacja zwiedziła fabrykę podzespołów elektronicznych FAB w Erfurcie.

Podczas pobytu w Turyngii senatorowie odwiedzili Weimar i spotkali się z nadburmistrzem tego miasta Volkhardtem Germerem. Marszałek Senatu - Longni Pastusiak dokonał wpisu do Złotej Księgi Miasta Weimaru. Delegacja zwiedziła muzeum-Dom Goethego oraz zapoznała się ze zbiorami Biblioteki Anna-Amalia. W redakcji dziennika Thuringischen Landeszeitung marszałek L. Pastusiak udzielił wywiadu prasowego redaktorowi naczelnemu pisma Hansowi Hoffmeisterowi. Podczas spotkania L. Pastusiak podkreślił wielki wkład redakcji pisma w rozwijanie przyjaznych stosunków pomiędzy Polską a Niemcami, podziękował za kampanie prasowe na rzecz pomocy powodzianom w Polsce przed kilku laty. "Wysoko cenimy inicjatywy gazety w usuwaniu wzajemnych uprzedzeń i stereotypów. Życzyłbym sobie żeby trójkąt weimarski trochę odbrązowić, zdjąć z piedestału. Tu gdzie spotykają się prezydenci, niechaj spotykają się młodzi politolodzy, dziennikarze, muzycy, pisarze. Spotkania takie potwierdziłyby ducha weimarskiego" - powiedział L. Pastusiak.

Na zakończenie pobyty w Turyngii polska delegacja zwiedziła obóz zagłady w Buchenwaldzie, gdzie na pamiątkowej płycie złożyła wiązankę kwiatów.

Rozmowy polityczne w Bundestagu oraz Bundesracie oraz spotkanie z polonią niemiecką w Berlinie wypełniły drugą cześć wizyty Senatu RP w Niemczech. W czasie spotkania senatorów z przewodniczącym Niemiecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Markusem Meckelem , marszałek L. Pastusiak powiedział, że w ostatnich 4 latach stosunki polsko-niemieckie nabrały nowego wymiaru. Oczekujemy - powiedział marszałek - że relacje te nadal będą dobre. L. Pastusiak wyraził podziękowanie za poparcie Niemiec w aspiracjach Polski przy ubieganiu się o członkostwo w NATO i Unii Europejskiej. Oczekujemy -podkreślił Pastusiak - że po wyborach Niemcy będą aktywnie wspierać Polskę w jej dążeniach. Przewodniczący M. Meckel stwierdził, że nie ma alternatywy dla członkostwa Polski w UE. W trakcie spotkania marszałek Pastusiak poruszył sprawy związane z Polonią niemiecką. Otrzymujemy sygnały, że Polacy nie zawsze otrzymują pomoc od władz niemieckich - powiedział marszałek. M. Meckel zwrócił uwagę, że Polacy przebywający Niemczech mają różny status i z tego względu nie udaje się im mówić jednym głosem, co jest przeszkodą w ubieganiu się o pomoc administracji niemieckiej.

O współpracy między Berlinem a Warszawo mówiono w czasie spotkania polskich senatorów z przewodniczącym Parlamentu stolicy Niemiec Walterem Momperem. Obie strony wyraziły zadowolenie z dobrze rozwijającej się wymiany kulturalnej oraz współpracy gospodarczej stolic.

27 września w piątek delegacja Senatu RP została powitana przez przewodniczącego Bundesratu i urzędującego burmistrza Berlina Klausa Wowereita oraz wzięła udział w 780. Posiedzeniu plenarnym wyższej izby niemieckiego parlamentu. Następnie senatorowie spotkali się z przewodniczącym Komisji ds. Unii Europejskiej Budestagu Friedbertem Pflugerem. "Cieszę się, że 1 stycznia 2004 r. będziemy mogli powitać Polskę w gronie członków UE" - powiedział Pfluger. Dodał, że patrząc na osiągnięcia Polski dokonane w ciągu ostatnich lat, wszyscy muszą mieć wielki respekt. Marszałek L. Pastusiak dziękując za wysoką ocenę stosunków polsko-niemieckich, powiedział, że byłoby naszym życzeniem żeby Bundestag był pierwszym parlamentem europejskim, który ratyfikowałby członkostwo Polski w UE. Marszałek L. Pastusiak przypomniał, że większość polskiego społeczeństwa opowiada się za wejściem do UE, choć trudno przekonać rolników dlaczego mają otrzymywać 1/4 tych dopłat, które otrzymują rolnicy w krajach Unii. W negocjacjach potrzebny jest kompromis i Polska oczekuje w tej sprawie poparcia Niemiec - powiedział marszałek. F. Pfluger stwierdził, że kasa publiczna w krajach Unii znajduje się w złym stanie, maleją dochody z podatków, a wzrasta bezrobocie, dlatego żaden rząd w UE nie pozwoli na wzrost dotacji.

Kwestie związane ze współpracą Polsko-Niemiecką były zasadniczym tematem rozwmoy z wiceprzewodniczącą Bundestagu Petrą Blass. Natomiast na spotkaniu z sekretarzem stanu w Ministrstwie Spraw Zagranicznych Gunterem Pleugerem wymieniono poglądy na sytucję międzynarodową, ze szczególnym uwzględnieniem różnych implikacji związanych z rozszerzeniem Unii Europejskiej i członkostwa Polski w strukturach europejskich. Obaj rozmówcy byli zgodni, że stosunki polsko-niemieckie są najlepsze w historii obu państw.

Na zakończenie wizyty delegacja Senatu RP spotkała się z przedstawicielami środowisk polonijnych w Niemczech. W kraju tym istnieje ponad 300 organizacji polskich, ale nie ma jednego reprezentanta tych środowisk, który mógłby dbać o ich interesy w Niemczech. Marszałek L. Pastusiak gorąco namawiał Polaków mieszkających za Odrą do skonsolidowania się, powołania federacji, tak aby mogli zachować swoją tożsamość narodową.

 

* * *

 

Przewodnicząca Grecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej z wizytą w Senacie

23 września 2002 r. przewodnicząca Grecko-Polskiej Grupy Parlamentarnej Marietta Giannakou-Koutsikou została przyjęta przez wicemarszałek Senatu Jolantę Danielak.

 

* * *

 

Premier Republiki Mołdowy z wizytą w Senacie

18 września 2002 r. premier Republiki Mołdowy Vasile Tarlev został przyjęty przez wicemarszałka Senatu Ryszarda Jarzembowskiego.

 

* * *

 

Ambasador RP w Islamskiej Republice Iranu z wizytą w Senacie

18 września 2002 r. ambasador RP w Islamskiej Republice Iranu Witold Śmidowski został przyjęty przez wicemarszałek Senatu Jolantę Danielak.

 

* * *

 

Ambasador RP w Republice Białoruskiej z wizytą w Senacie

18 września 2002 r. ambasador RP w Republice Białoruskiej Tadeusz Pawlak został przyjęty przez wicemarszałek Senatu Jolantę Danielak.

 

* * *

 

Ambasador Republiki Białorusi z wizytą w Senacie

18 września 2002 r. ambasador Republiki Białoruskiej Mikołaj Kreczko został przyjęty przez wicemarszałek Senatu Jolantę Danielak.

 

* * *

 

Ambasador Ludowej Republiki Bangladeszu wizytą w Senacie

17 września 2002 r. ambasador Ludowej Republiki Bangladeszu M. Abdus Samad został przyjęty przez wicemarszałka Senatu Kazimierza Kutza.

 

* * *

 

Jubileusz Ireny Kwiatkowskiej

17 września 2002 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przesłał życzenia urodzinowe Irenie Kwiatkowskiej:

Z okazji urodzin proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia i gratulacje, które - z racji Pani pozycji artystycznej - są nie tylko wydarzeniem niezwykle ważnym dla Pani i Najbliższych, ale przede wszystkim dla ogromnej rzeszy wielbicieli Pani talentu.

Nie ma chyba osoby, która by nie zetknęła się z Pani niezwykłymi interpretacjami ról, czy to na scenie teatralnej, filmowej czy też w licznych przedstawieniach dla dzieci.

Ja również należę do osób, które wielokrotnie podziwiały Panią w filmach, jak np. "Wojna domowa", "Czterdziestolatek" czy "Czterdziestolatek po dwudziestu latach". Z pewnością dzięki Pani, filmy te stały się polską klasyką komediową. Tak, jak i stworzona przez Panią Hermenegilda Kociubińska, bohaterka spektaklu "Zielona Gęś" Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego.

Widzowie Pani licznych występów estradowych, czy to w kabarecie "Dudek", czy w niezapomnianym telewizyjnym "Kabarecie Starszych Panów", a także w audycji radiowej "Podwieczorek przy mikrofonie", mają w pamięci Pani dynamiczną i pełną humoru grę. Niezapomniane są Pani interpretacje licznych monologów i skeczy, a piosenki "Prysły zmysły" czy "Ballada o doktorze Praszczadku" na zawsze pozostaną w pamięci nas wszystkich.

Z okazji jubileuszu składam Pani wyrazy uznania za wszystkie dotychczasowe role, za zaangażowanie w pracę dydaktyczną i wykształcenie wielu roczników aktorów polskich.

Życzę, aby kolejne lata przyniosły Pani satysfakcjonujące osiągnięcia zarówno na scenie, jak i w pracy dydaktycznej.

Proszę przyjąć serdeczne życzenia zdrowia, dalszej pogody ducha, życzliwych serc ludzkich i wszelkiej pomyślności.

 

* * *

 

Lord Kanclerz, przewodniczący Izby Lordów Parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z wizytą w Senacie

15 września 2002 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak spotkał się z Lordem Kanclerzem, przewodniczącym Izby Lordów Parlamentu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Alexandrem A. Mackayem Irvinem of Lairg. W spotkaniu uczestniczyli senatorowie Genowefa Grabowska i Edmund Wittbrodt - reprezentujący Senat RP w Konwencie do sprawy przyszłości Europy.

W czasie spotkania omawiano proces legislacyjny w parlamencie polskim i brytyjskim, rolę Senatu i Izby Lordów w tworzeniu prawa. Podkreślono, że dwuizbowość parlamentu jest gwarantem demokracji. Dostrzeżono potrzebę współpracy Senatu i Izby Lordów.

W rozmowie poruszono też kwestię Konwentu. Wskazano na konieczność opracowania kształtu przyszłej konstytucji Unii Europejskiej.

Lord Kanclerz wyraził chęć podzielenia się swoimi doświadczeniami z polskim wymiarem sprawiedliwości.

 

* * *

 

70. rocznicy śmierci polskich lotników Franciszka Żwirki
i Stanisława Wigury
.

W dniach 13-14 września 2002 r. na zaproszenie przewodniczącego czeskiego Senatu Petra Pitharta, oficjalną wizytę w tym kraju złożyła delegacja Senatu RP z marszałkiem Senatu Longinem Pastusiakiem. W skład delegacji wchodzili senatorowie: Władysław Bułka, Andrzej Chronowski i Adam Graczyński. Podczas dwudniowej wizyty goście z Polski przeprowadzili wiele rozmów i odbyli liczne spotkania.

13 września delegacja spotkała się z władzami Uniwersytetu Ostrawskiego i pracownikami Katedry Slawistyki. Na uczelni tej kształci się ponad 5 tys. studentów. W ramach Katedry Slawistyki funkcjonuje sekcja polonistyki, która kształci polonistów do szkół z polskim językiem nauczania. W czeskiej części Śląska Cieszyńskiego działa 27 szkół podstawowych i jedna średnia. Uczy się w nich ponad 3,7 tys. uczniów.

L. Pastusiak i P. Pithart wzięli udział w otwarciu "Dnia NATO" w Ostrawie, organizowanego przez miasto Ostrawa, czeski MSZ, przy współudziale Stowarzyszenia Społecznego na rzecz współpracy polsko-czeskiej Jagiełło 2000. Podczas "Dnia NATO" odbyły się wystawa sprzętu wojskowego oraz pokazy techniki, jaką dysponują wojsko, policja, strażacy i siły specjalne.

W Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie na Śląsku Cieszyńskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami polskiej mniejszości narodowej na Śląsku Cieszyńskim oraz pracownikami konsulatu. W spotkaniu uczestniczył także przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej. 50-tysięczna Polonia jest drugą po Słowakach mniejszością narodową w Republice Czeskiej.

Józef Szymeczek, prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej (grupującego 24 polskie organizacje) przedstawił problemy polskiej mniejszości narodowej na Śląsku Cieszyńskim.

- Senat RP zawsze wspiera Polaków za granicami - zapewnił marszałek Pastusiak. Podziękował przedstawicielom czeskiej Polonii za to, że będąc lojalnymi obywatelami tego kraju potrafią kultywować obyczaje i podtrzymywać narodowe tradycje oraz żywą więź z Polską.

- Sprawnie działające polskie organizacje, zespoły artystyczne, szkoły polskie służą kultywowaniu polskiej tradycji i obyczaju. Ogromny, wypracowany przez pokolenia Polaków dorobek Polaków mieszkających na Zaolziu przyjmą młodzi, aby nie tylko go utrzymać, ale i pomnożyć, dając tym samym wyraz przywiązania do polskości, do historycznych losów Polaków na tej ziemi - powiedział marszałek L. Pastusiak.

Marszałek poinformował o decyzji Senatu RP o pomocy powodzianom w Czechach. Za pośrednictwem Wspólnoty Polskiej oraz Polskiej Misji Medycznej Senat ze swoich środków przekazał na pomoc medyczną i socjalną 149 tys. zł. Część tej kwoty otrzyma Klub Polski w Pradze, który znacznie ucierpiał podczas sierpniowej powodzi. Marszałek Longin Pastusiak przekazał Petrowi Pithartowi obraz polskiego orła, który zawiśnie w odbudowanej po powodzi szkole w Karlinie pod Pragą.

Dwustronne rozmowy obu marszałków na temat NATO (rozszerzenie na szczycie w Pradze), UE (dopłaty bezpośrednie dla rolników) i kontaktów dwustronnych były "wymianą poglądów między przyjaciółmi", między którymi nie ma różnic strategicznych. Marszałek Pastusiak przedstawił stanowisko Polski w sprawie obwodu Kaliningradzkiego. Postanowiono także zacieśniać współpracę Senatów obu krajów, w tym zwłaszcza w pracach Konwentu europejskiego.

- Zaproponowałem, aby nasi przedstawiciele do Konwentu ściśle ze sobą współpracowali, gdyż wzmocni to naszą pozycję. Naszym wspólnym życzeniem było, aby nawiązać bliższe kontakty także między komisjami polskiego i czeskiego Senatu - powiedział L. Pastusiak.

W rozmowie z P. Pithartem marszałek Pastusiak podniósł także kwestie zgłaszane przez środowiska polonijne - po reformie administracyjnej polskie szkoły będą finansowane przez gminy, przedstawiciele polskich organizacji obawiają się, czy gminy zdołają udźwignąćĘtaki ciężar finansowy i postulują, aby polskie szkoły pozostały w gestii rządu w Pradze. Inny poruszony w rozmowach z Polonią problem dotyczył wysuwania przez polskie organizacje kandydatów w wyborach samorządowych. Polacy mieszkający w Czechach postulują, aby polskich komitetów wyborczych nie obowiązywał wymagany 6-procentowy próg.

Marszałek czeskiego Senatu obiecał, że będzie działał w tym kierunku, aby ministrowie nowego czeskiego rządu zajęli się zgłoszonymi podczas spotkania problemami.

14 września delegacja odwiedziła dom im. Żwirki i Wigury w Cerlicku pod Ostrawą, gdzie 70 lat temu w katastrofie lotniczej zginęli polscy lotnicy D Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. W siedzibie Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego marszałkowie L. Pastusiak i P. Pithart zwiedzili wystawę i izbę pamięci poświęconą Żwirce i Wigurze oraz wpisali się do księgi pamiątkowej.

W miejscu, gdzie w 1932 r. w katastrofie lotniczej zginęli Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura, odbyły się uroczystości 70. rocznicy ich śmierci. Po mszy polowej odbył się apel poległych. Złożono wieńce i kwiaty. W wystąpieniach marszałkowie Senatu - P. Pithart i L. Pastusiak podkreślali, że Cierlicko jako miejsce tragedii polskich pilotów stało się symbolem przyjaźni polsko-czeskiej.

- Żwirko i Wigura pokonali w przestworzach granice Europy już 70 lat temu. Dziś próbujemy dokonać podobnej rzeczy na ziemi: Polska, podobnie jak Czechy dąży do Unii Europejskiej, która oznacza mniej granic, więcej wolności, więcej możliwości dla zrealizowania swych pragnień. Wierzę, że za przykładem polskich lotników nie zabraknie nam odwagi na tej drodze i doprowadzimy to historyczne przedsięwzięcie do końca - powiedział L. Pastusiak.

W uroczystościach uczestniczyli w nich także wiceminister obrony narodowej Piotr Urbankowski oraz syn Franciszka Żwirki - Henryk.

Marszałek P. Pithart w wygłoszonym przemówieniu zapewnił, że odtąd polscy lotnicy, którzy w 1932 r. zginęli tragicznie pod Cierlickiem będą odtąd także jego bohaterami. Przypomniał, że rok 2002 został ogłoszony na Zaolziu rokiem Żwirki i Wigury.

W Cieszynie marszałek Patusiak spotkał się z władzami zarówno polskiej, jak i czeskiej części miasta. W Teatrze Polskim (jedynym teatrem zawodowym funkcjonującym poza granicami Polski) po czeskiej stronie spotkał się z dyrektorem i kierownictwem Sceny Polskiej. W foyer teatru odbył się wernisaż malarstwa Bronisława Firli. Odwiedziny teatru były okazją do obejrzenia premierowego spektaklu sztuki Francisa Vrbera "Kolacja dla głupca". Teatr przygotowuje rocznie 8 premier, w większości z polskiego repertuaru.

W dniach 13-14 września 2002 r. na zaproszenie przewodniczącego czeskiego Senatu Petra Pitharta, oficjalną wizytę w tym kraju złożyła delegacja Senatu RP z marszałkiem Senatu Longinem Pastusiakiem. W skład delegacji wchodzili senatorowie: Władysław Bułka, Andrzej Chronowski i Adam Graczyński. Podczas dwudniowej wizyty goście z Polski przeprowadzili wiele rozmów i odbyli liczne spotkania.

13 września delegacja spotkała się z władzami Uniwersytetu Ostrawskiego i pracownikami Katedry Slawistyki. Na uczelni tej kształci się ponad 5 tys. studentów. W ramach Katedry Slawistyki funkcjonuje sekcja polonistyki, która kształci polonistów do szkół z polskim językiem nauczania. W czeskiej części Śląska Cieszyńskiego działa 27 szkół podstawowych i jedna średnia. Uczy się w nich ponad 3,7 tys. uczniów.

L. Pastusiak i P. Pithart wzięli udział w otwarciu "Dnia NATO" w Ostrawie, organizowanego przez miasto Ostrawa, czeski MSZ, przy współudziale Stowarzyszenia Społecznego na rzecz współpracy polsko-czeskiej Jagiełło 2000. Podczas "Dnia NATO" odbyły się wystawa sprzętu wojskowego oraz pokazy techniki, jaką dysponują wojsko, policja, strażacy i siły specjalne.

W Konsulacie Generalnym RP w Ostrawie na Śląsku Cieszyńskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami polskiej mniejszości narodowej na Śląsku Cieszyńskim oraz pracownikami konsulatu. W spotkaniu uczestniczył także przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej. 50-tysięczna Polonia jest drugą po Słowakach mniejszością narodową w Republice Czeskiej.

Józef Szymeczek, prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej (grupującego 24 polskie organizacje) przedstawił problemy polskiej mniejszości narodowej na Śląsku Cieszyńskim.

- Senat RP zawsze wspiera Polaków za granicami - zapewnił marszałek Pastusiak. Podziękował przedstawicielom czeskiej Polonii za to, że będąc lojalnymi obywatelami tego kraju potrafią kultywować obyczaje i podtrzymywać narodowe tradycje oraz żywą więź z Polską.

- Sprawnie działające polskie organizacje, zespoły artystyczne, szkoły polskie służą kultywowaniu polskiej tradycji i obyczaju. Ogromny, wypracowany przez pokolenia Polaków dorobek Polaków mieszkających na Zaolziu przyjmą młodzi, aby nie tylko go utrzymać, ale i pomnożyć, dając tym samym wyraz przywiązania do polskości, do historycznych losów Polaków na tej ziemi - powiedział marszałek L. Pastusiak.

Marszałek poinformował o decyzji Senatu RP o pomocy powodzianom w Czechach. Za pośrednictwem Wspólnoty Polskiej oraz Polskiej Misji Medycznej Senat ze swoich środków przekazał na pomoc medyczną i socjalną 149 tys. zł. Część tej kwoty otrzyma Klub Polski w Pradze, który znacznie ucierpiał podczas sierpniowej powodzi. Marszałek Longin Pastusiak przekazał Petrowi Pithartowi obraz polskiego orła, który zawiśnie w odbudowanej po powodzi szkole w Karlinie pod Pragą.

Dwustronne rozmowy obu marszałków na temat NATO (rozszerzenie na szczycie w Pradze), UE (dopłaty bezpośrednie dla rolników) i kontaktów dwustronnych były "wymianą poglądów między przyjaciółmi", między którymi nie ma różnic strategicznych. Marszałek Pastusiak przedstawił stanowisko Polski w sprawie obwodu Kaliningradzkiego. Postanowiono także zacieśniać współpracę Senatów obu krajów, w tym zwłaszcza w pracach Konwentu europejskiego.

- Zaproponowałem, aby nasi przedstawiciele do Konwentu ściśle ze sobą współpracowali, gdyż wzmocni to naszą pozycję. Naszym wspólnym życzeniem było, aby nawiązać bliższe kontakty także między komisjami polskiego i czeskiego Senatu - powiedział L. Pastusiak.

W rozmowie z P. Pithartem marszałek Pastusiak podniósł także kwestie zgłaszane przez środowiska polonijne - po reformie administracyjnej polskie szkoły będą finansowane przez gminy, przedstawiciele polskich organizacji obawiają się, czy gminy zdołają udźwignąć taki ciężar finansowy i postulują, aby polskie szkoły pozostały w gestii rządu w Pradze. Inny poruszony w rozmowach z Polonią problem dotyczył wysuwania przez polskie organizacje kandydatów w wyborach samorządowych. Polacy mieszkający w Czechach postulują, aby polskich komitetów wyborczych nie obowiązywał wymagany 6-procentowy próg.

Marszałek czeskiego Senatu obiecał, że będzie działał w tym kierunku, aby ministrowie nowego czeskiego rządu zajęli się zgłoszonymi podczas spotkania problemami.

14 września delegacja odwiedziła dom im. Żwirki i Wigury w Cerlicku pod Ostrawą, gdzie 70 lat temu w katastrofie lotniczej zginęli polscy lotnicy D Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura. W siedzibie Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego marszałkowie L. Pastusiak i P. Pithart zwiedzili wystawę i izbę pamięci poświęconą Żwirce i Wigurze oraz wpisali się do księgi pamiątkowej.

W miejscu, gdzie w 1932 r. w katastrofie lotniczej zginęli Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura, odbyły się uroczystości 70. rocznicy ich śmierci. Po mszy polowej odbył się apel poległych. Złożono wieńce i kwiaty. W wystąpieniach marszałkowie Senatu - P. Pithart i L. Pastusiak podkreślali, że Cierlicko jako miejsce tragedii polskich pilotów stało się symbolem przyjaźni polsko-czeskiej.

- Żwirko i Wigura pokonali w przestworzach granice Europy już 70 lat temu. Dziś próbujemy dokonać podobnej rzeczy na ziemi: Polska, podobnie jak Czechy dąży do Unii Europejskiej, która oznacza mniej granic, więcej wolności, więcej możliwości dla zrealizowania swych pragnień. Wierzę, że za przykładem polskich lotników nie zabraknie nam odwagi na tej drodze i doprowadzimy to historyczne przedsięwzięcie do końca - powiedział L. Pastusiak.

W uroczystościach uczestniczyli w nich także wiceminister obrony narodowej Piotr Urbankowski oraz syn Franciszka Żwirki - Henryk.

Marszałek P. Pithart w wygłoszonym przemówieniu zapewnił, że odtąd polscy lotnicy, którzy w 1932 r. zginęli tragicznie pod Cierlickiem będą odtąd także jego bohaterami. Przypomniał, że rok 2002 został ogłoszony na Zaolziu rokiem Żwirki i Wigury.

W Cieszynie marszałek Patusiak spotkał się z władzami zarówno polskiej, jak i czeskiej części miasta. W Teatrze Polskim (jedynym teatrem zawodowym funkcjonującym poza granicami Polski) po czeskiej stronie spotkał się z dyrektorem i kierownictwem Sceny Polskiej. W foyer teatru odbył się wernisaż malarstwa Bronisława Firli. Odwiedziny teatru były okazją do obejrzenia premierowego spektaklu sztuki Francisa Vrbera "Kolacja dla głupca". Teatr przygotowuje rocznie 8 premier, w większości z polskiego repertuaru.

 

* * *

 

Przewodniczący Grupy Przyjaźni Japonia-Polska w Izbie Radców Parlamentu Japonii z wizytą w Senacie

13 września 2002 r. przewodniczący Grupy Przyjaźni Japonia-Polska w Izbie Radców Parlamentu Japonii Hirofumi Nakasone został przyjęty przez wicemarszałka Senatu Kazimierza Kutza.

 

* * *

 

Ambasador RP w Republice Albanii wizytą w Senacie

12 września 2002 r. ambasador RP w Republice Albanii Artur Tomaszewski został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador Islamskiej Republiki Pakistanu z wizytą w Senacie

12 września 2002 r. ambasador Islamskiej Republiki Pakistanu Khalid Mohmood został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Wizyta Komisarza Unii Europejskiej w Senacie RP

12 września 2002 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął przebywającego w Polsce członka Komisji Europejskiej ds. rolnictwa, rozwoju wsi i rybołówstwa Franza Fischlera.

W czasie spotkania marszałek wyraził przekonanie, że w referendum w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej większość Polaków opowie się za integracją. Marszałek wyraził też optymizm co do możliwości osiągnięcia kompromisu w negocjacjach dotyczących rolnictwa.

W rozmowie poruszono kwestię dopłat bezpośrednich dla rolników, a także inne problemy. Marszałek Longin Pastusiak zwrócił uwagę, że wszelkie negocjacje powinny być zakończone na tyle przed szczytem Unii w Kopenhadze, zaplanowanym na połowę grudnia br., aby nie zabrakło czasu na zawarcie niezbędnych kompromisów.

Franz Fischler podkreślił, że nie ma wspólnej opinii państw Unii Europejskiej odnośnie dopłat bezpośrednich, a niektóre z państw "piętnastki" stoją na stanowisku, że Komisja Europejska zaproponowała zbyt wiele w rozmowach z państwami kandydującymi. Zdanie Fischlera w negocjacjach potrzebny jest realizm i źle jeśli rozbudzane są nadmierne oczekiwania.

F. Fischler wyraził także przekonanie, że pozostanie Polski poza Unią byłoby stratą dla polskiego rolnictwa.

Marszałek Longin Pastusiak zwrócił uwagę, że w Polsce realizowany jest bogatszy program edukacyjny na temat korzyści wynikających z poszerzenia Unii niż w krajach "piętnastki".

 

* * *

 

Ambasador RP w Republice Kenii z wizytą w Senacie

10 września 2002 r. ambasador RP w Republice Kenii Wojciech Jasiński został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador Islamskiej Republiki Pakistanu z wizytą w Senacie

10 września 2002 r. ambasador Islamskiej Republiki Pakistanu Khalid Mahmood został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador Szwajcarii z wizytą w Senacie

10 września 2002 r. ambasador Szwajcarii Paul Andre Ramseyer został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

* * *

 

Konferencja w Madrycie

8-9 września 2002 r. w Madrycie odbyła się konferencja przewodniczących parlamentów państw należących do Unii Europejskiej oraz państw kandydackich. Polski Senat na tym spotkaniu reprezentował marszałek Longin Pastusiak.

Temat roboczych sesji brzmi: Parlament a struktura europejska - narodowe parlamenty a przyszłość Europy.

 

* * *

 

Dni Polskie w Austrii

7 i 8 września 2002 r. na zaproszenie Forum Polonia - federacji skupiającej ponad 30 organizacji polonijnych, marszałek Senatu Longin Pastusiak przebywał w Wiedniu i uczestniczył w obchodach "Dni Polskich w Austrii" związanych z kolejną rocznicą Wiktorii Wiedeńskiej. Tegoroczne XI Dni Polskie odbywały się pod patronatem marszałka Senatu.

W swoim wystąpieniu podczas uroczystości na Kahlenbergu, gdzie odbyły się też tradycyjne dożynki, marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że Wiedeńska Wiktoria jest polskim wkładem w kształtowanie oblicza dzisiejszej Europy. Pielęgnowanie pamięci o tym zwycięstwie w Wiedniu ma aktualną międzynarodową wymowę. Uświadamia współczesnej Europie, że Polska zawsze czuła się jej częścią, że - w imię wartości, wspólnej przyszłości i braterstwa - broniła jej tożsamości.

"Dziś uroczystości rocznicowe nabrały nowego wymiaru. Cieszę się, że Polonia austriacka chce przypomnieć samej sobie, ale także - a może przede wszystkim - braciom Austriakom naszą kulturę, pokazać dzisiejsza, znowu niepodległą, polska rzeczywistość" - stwierdził marszałek.

W ambasadzie polskiej w Wiedniu marszałka Senatu spotkał się z przedstawicielami wszystkich organizacji polonijnych w Austrii. Odbyło się też spotkanie marszałka z Zarządem Forum Polonii. Przedstawiciele Forum przedstawili program działania federacji oraz sprawy środowiska.

W czasie pobytu w Wiedniu marszałek Longin Pastusiak złożył również wizytę przewodniczącemu Bundesratu Ludwigowi Bieringerowi.

Przewodniczący Bundesratu podziękował marszałkowi Senatu za okazane współczucie i deklarację solidarności z poszkodowanymi w czasie powodzi w Austrii.

Podczas rozmowy z przewodniczącym Bundesratu marszałek podniósł - nie załatwioną, a postulowaną przez Polonię - sprawę uznania społeczności polskiej za grupę narodowościową. Ludwig Bieringer przyrzekł interwencję w tej sprawie.

 

* * *

 

Ambasador RP w Republice Peru z wizytą w Senacie

6 września 2002 r. ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Peru Zdzisław Sośnicki został przyjęty przez wicemarszałka Senatu Ryszarda Jarzembowskiego.

 

* * *

 

Ambasador RP w Republice Kolumbii z wizytą w Senacie

6 września 2002 r. ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Kolumbii Henryk Kobierowski został przyjęty przez wicemarszałka Senatu Ryszarda Jarzembowskiego.

 

* * *

 

Wizyta premiera Republiki Czeskiej w Senacie RP

4 września 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył premier Republiki Czeskiej Vladimir Spidla. Gościa przyjął wicemarszałek Kazimierz Kutz.

W czasie spotkania wicemarszałek wyraził współczucie wszystkim, których dotknęła powódź, jaka miała miejsce w Czechach. Zapewnił, że Polacy solidaryzują się ze społeczeństwem Czech i deklarują pomoc gdy tylko będzie ona potrzebna.

Vladimir Spidla podkreślił, że pomoc jaką okazała Polska w usuwaniu skutków powodzi, ma dla Czech duże znaczenie. Premier wyraził zadowolenie, że podczas obecnej wizyty w Polsce będzie miał okazje spotkać się z tym, którzy udzielali Czechom pomocy.

Wicemarszałek Kazimierz Kutz zwrócił uwagę na potrzebę współpracy Śląska i północnych Czech. Rozmówcy byli zgodni, że wiele problemów obu krajów związanych z górnictwem i przemysłem stalowym trudno będzie rozwiązać bez współpracy. Zdaniem wicemarszałka i premiera, współdziałanie jest nieodzowne także w związku z wejściem Czech i Polski do UE.

Wicemarszałek Kazimierz Kutz podkreślił, że współpraca w ramach rozwijającego się euroregionu słowacko-czesko-śląskiego jest potrzebą powrotu do dawnych, prawdziwych ludzkich stosunków i dobrą prognozą dla przyszłej zintegrowanej Europy.

W czasie rozmowy poruszono też kwestię mniejszości polskie w Czechach. Wicemarszałek omówił problem polskiego szkolnictwa, a także zwrotu polskiego mienia.

Premier odniósł się do wszystkich spraw, zadeklarował gotowość pomoc w ich rozwiązaniu. Zapewnił też, że po wejściu w życie nowej ustawy o szkolnictwie, przestaną istnieć problemy oświaty mniejszości narodowych.

 

* * *

 

Ambasador Ludowej Republiki Bangladeszu z wizytą w Senacie

4 września 2002 r. ambasador Ludowej Republiki Bangladeszu M. Abdus Samad został przyjęty przez wicemarszałka Senatu Kazimierza Kutza.

 

* * *

 

Wizyta przewodniczącego Komitetu ds. Międzynarodowych Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej

30 sierpnia 2002 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął przewodniczącego Komitetu ds. Międzynarodowych Dumy Państwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej, specjalnego przedstawiciela prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. Obwodu Kaliningradzkiego Dimitrija O. Rogozina.

W czasie spotkania marszałek Longin Pastusiak zadeklarował otwartość i gotowość Polski do zacieśniania stosunków z Rosją. Marszałek przypomniał, że wczoraj zakończył wizytę w Polsce - gość Senatu - Siergiej Mironow, z którym przeprowadzono wiele owocnych rozmów.

Dimitrij Rogozin nawiązał do listu prezydenta Władimira Putina adresowanego do przywódców krajów Unii i deklaracji Rosji o wyborze europejskiej drogi rozwoju. Jak stwierdził Rogozin, Polska jest pomostem między Rosją i NATO, a polskie doświadczenia w negocjacjach z UE, mogą okazać się pomocne także Rosjanom. Rosja jest zainteresowana ożywieniem współpracy z Polską.

W czasie spotkania szczegółowo omówiono sprawę wymiany transgranicznej między Obwodem Kaliningradzkim i naszym krajem. Rogozin podkreślił, że rozmowy jakie przeprowadził podczas obecnej wizyty w Polsce, pozwoliły na znalezienie konkretnych rozwiązań, które nie naruszają polskich zobowiązań wobec UE, a jednocześnie umożliwiają utrzymanie i rozwijanie polsko-rosyjskich kontaktów trasgranicznych. 31 sierpnia te kreatywne rozwiązania zostaną przedstawione prezydentowi Putinowi.

Marszałek Longin Pastusiak zapewnił, że wejście Polski do UE nie osłabi naszej współpracy z Rosją. Polska jest partnerem numer 1 Obwodu Kaliningradzkiego w obrotach handlowych i tak ma pozostać.

Dążeniem Polski jest jak najszybsze wejście do unijnego systemu Schengen. Wiąże się to z koniecznością spełnienia określonych warunków. Polska - realizując przyjęte zobowiązania - zamierza wprowadzić wizy dla obywateli Rosji, ale mają być one łatwo dostępne, tanie, długoterminowe i wielokrotne.

Marszałek Longin Pastusiak zapewnił, że stanowisko Polski, a także UE, jest w sprawie Kaliningradu elastyczne. 15 października, na zaproszenie przewodniczącego Parlamentu Europejskiego odbędzie się w Brukseli spotkanie przewodniczących Izb parlamentów Polski, Litwy, Rosji oraz UE, gdzie także będzie omawiana sprawa Kaliningradu.

Rozmówcy podzielili pogląd, że po zmianach politycznych jakie dokonały się w ostatnich latach w świecie, nadszedł czas na stworzenie nowej wizji Europy. Zadaniem parlamentów będzie wówczas dostosowanie europejskiego prawa do współczesności.

 

 

* * *

 

 

Przewodniczący Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej z wizytą w Senacie RP

28 sierpnia 2002 r. na zaproszenie marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka przybył do Polski z dwudniową wizytą przewodniczący Rady Federacji Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Siergiej Mironow wraz z delegacją.

Rosyjscy goście złożyli wizytę w Senacie RP. Delegację przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyli wicemarszałkowie Ryszard Jarzembowski i Kazimierz Kutz oraz przewodnicząca senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej senator Genowefa Grabowska.

W czasie rozmowy Siergiej Mironow zadeklarował chęć rozwijania kontaktów między polskim Senatem i Radą Federacji, zaproponował zawarcie umowy o współpracy. Jego zdaniem, znacznemu ożywieniu powinny ulec kontakty między regionami obu krajów sprzyjające rozwojowi współpracy gospodarczej. Senat i Rada Federacji mogłyby tę współpracę regionalną inspirować. Jak stwierdził przewodniczący, Rada Federacji zainteresowana jest także wymianą doświadczeń w funkcjonowaniu samorządów lokalnych.

Siergiej Mironow zapewnił, że Rosja szanuje wybór polityczny jakiego dokonała Polska - zarówno wstępując do NATO jak i dążąc do integracji z Unią Europejską W polityce zagranicznej Rosji, także kluczowe miejsce zajmuje współpraca z państwami zachodnimi, a celem jest zdynamizowanie kontaktów z krajami Unii Europejskiej. Siergiej Mironow wyraził jednak zaniepokojenie sytuacją Obwodu Kaliningradzkiego po rozszerzeniu Unii. Jego zdaniem, może nastąpić sztuczna izolacja tej integralnej części Rosji. Jak stwierdził przewodniczący Rady Federacji, wprowadzenie wiz przy przemieszczaniu się z jednej części kraju do drugiej może być odbierane przez obywateli Rosji jako zastąpienie "żelaznej kurtyny" - "kurtyną wizową", a nawet jako ograniczenie suwerenności narodowej.

Marszałek Longin Pastusiak odniósł się do wszystkich kwestii poruszonych przez Siergieja Mironowa. Podkreślił, że Polskę i Rosję łączą historia, tradycja i rozwijająca się współpraca polityczna i gospodarcza. Zapewnił o otwartości polskiego Senatu na zacieśnianie kontaktów z Radą Federacji, także tych roboczych, na szczeblu komisji. Marszałek z aprobatą odniósł się do propozycji dzielenia się doświadczeniami samorządów i zdynamizowania współpracy regionów. Jako senator z Gdańska podał wiele przykładów dobrej współpracy województwa pomorskiego z Obwodem Kaliningradzkim.

Marszałek Longin Pastusiak nie podzielił obaw dotyczących izolacji Kaliningradu po poszerzeniu UE. Zapewnił, że zarówno Polska, jak i Unia są w tej sprawie elastyczne. Jeśli zostaną wprowadzone wizy to: łatwo dostępne, tanie, wielokrotne i długoterminowe. Poza tym rozważone zostaną również inne możliwości. Jak stwierdził marszałek Longin Pastusiak, Polska po integracji z UE chce korzystać z wszystkich przywilejów i praw unijnych, ale w zamian musi przestrzegać zobowiązań. Jednym z nich jest uszczelnienie granic - przed nielegalnym handlem, przed przestępczością. Nie jest natomiast zamiarem Polski osłabienie więzi i współpracy z państwami, które do UE nie wejdą.

Marszałek Longin Pastusiak zwrócił się do przewodniczącego Rady Federacji o pomoc w odzyskaniu znajdującej się w Muzeum Puszkina obrazu madonny z dzieciątkiem z Głogowa oraz o poparcie idei zorganizowania wystawy gdańskich dzieł sztuki, które od czasu wojny znajdują się w Muzeum Puszkina i o wspólne patronowanie temu przedsięwzięciu.

Siergiej Mironow zaprosił marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka do złożenia oficjalnej wizyty w Rosji.

 

 

* * *

 

 

Organizatorzy i uczestnicy Letniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego z wizytą w Senacie RP

27 sierpnia 2002 r.. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął organizatorów i uczestników Letniej Szkoły Kultury i Języka Polskiego, którą przy wsparciu Senatu RP, zorganizowały w sierpniu, w Warszawie: Stowarzyszenie "Dom Polski", Polskie Stowarzyszenie "Dom Europejski" oraz Społeczne Zjednoczenie "Polskie Towarzystwo Naukowe" w Białorusi. Uczniami Letniej Szkoły jest grupa 30 studentów Polskie Wyższej Szkoły Humanistycznej w Mińsku.

Jak poinformował prezes Fundacji im. Wita Stwosza, I wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia "Dom Europejski" Wiesław Klimczak, celem wakacyjnej edukacji jest nauka języka polskiego, a także pogłębienie wiedzy z historii, literatury i kultury polskiej oraz przekazanie młodzieży informacji na temat transformacji ustrojowej i gospodarczej Polski i innych krajów europejskich.

Profesor Czesław Bieńkowski - rektor Wyższej szkoły Humanistycznej w Mińsku - przedstawił profil i zakres kształcenia oraz specyfikę kierowanej przez siebie uczelni.

W czasie spotkania rozmówcy podkreślali potrzebę wspierania edukacji młodzieży polonijnej - zdobywania przez nią jak najwyższego wykształcenia w kraju zamieszkania z jednoczesnym rozwijaniem potrzeb poznawania języka, kultury, dokonań gospodarczych Polski i innych państw w Europie.

Uczestniczący w spotkaniu studenci podziękowali za Letnią Szkołę, jaką dla nich zorganizowano.

 

* * *

 

Komendant Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce z wizytą w Senacie

19 sierpnia 2002 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął naczelnego komendanta Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce Hieronima Wyszyńskiego, który przybył do Polski w związku ze Świętem Wojska Polskiego.

Komendant przedstawił marszałkowi Senatu program działalności SWAP, a także poinformował o planie przekazania pod opiekę warszawskiej gminie Żoliborz wzniesionego staraniem amerykańskich weteranów pomnika Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej.

 

* * *

 

Ambasador Armenii z wizytą w Senacie

19 sierpnia 2002 r. ambasador Armenii Ashod Hovakimian został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador Australii z wizytą w Senacie

14 sierpnia 2002 r. ambasador Australii Margaret Anne Adamson została przyjęta przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador Kanady z wizytą w Senacie

14 sierpnia 2002 r. ambasador Kanady Donald P. McLennan został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador Mongolii z wizytą w Senacie

13 sierpnia 2002 r. ambasador Mongolii Dashdavaa Chuluundorj został przyjęty przez wicemarszałek Senatu Jolantę Danielak.

 

* * *

 

Delegacja Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" w Senacie

6 sierpnia 2002 r. wicemarszałek Senatu Ryszard Jarzembowski przyjął delegację Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" z jej przewodniczącym Marianem Krzaklewskim.

W czasie spotkania przewodniczący wręczył marszałkowi petycję w której KK NSZZ Solidarność zwraca się do Senatu RP o uwzględnienie w pracach legislacyjnych nad ustawą o zmianie ustawy - Kodeks Pracy, następują okoliczności:

"Proponowane zmiany nie tylko nie przyczynią się do zmniejszenia bezrobocia, ale przeciwnie będą sprzyjać jego powiększeniu.

Wprowadzenie w ostatniej chwili podczas prac sejmowych bez jakichkolwiek konsultacji społecznej bardzo istotnych, niekorzystnych dla pracowników zmian, stanowi pogwałcenie podstawowych zasad dialogu społecznego.

Część przyjętych przez Sejm rozwiązań narusza konstytucję oraz normy konwencji i praw międzynarodowych."

Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski zapewnił gości, że Senat rozpatrzy przedstawione postulaty, tak jak rozpatrzy poprawki Komisji senackich i oraz poprawki zgłaszane indywidualnie przez senatorów w czasie dyskusji.

Ostateczną decyzję w sprawie nowelizacji ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy, Senat podejmie 7 sierpnia 2002 r.

 

* * *

 

Prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej z wizytą w Senacie

12 lipca 2002 r. prezes Kongresu Polaków w Republice Czeskiej Józef Szymeczek został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Prezes Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie z wizytą w Senacie

10 lipca 2002 r. prezes Zarządu Głównego Związku Polaków na Litwie Michał Mackiewicz został przyjęty przez marszałka Senatu Longina Pastusiaka.

Dalsza część archiwum