II Forum Parlamentarzystów Pomorza w Senacie RP

13 lutego 2002 r. w Senacie RP z inicjatywy marszałka Longina Pastusiaka odbyło się II Forum Parlamentarzystów Pomorza. Województwo pomorskie jest reprezentowane w parlamencie przez 26 posłów i 6 senatorów.

W spotkaniu uczestniczyli także wojewoda pomorski Ryszard Kurylczyk i marszałek województwa pomorskiego Jan Zarębski.

Tematem II Forum były najważniejsze problemy województwa, które parlamentarzystom przedstawili wojewoda i marszałek województwa pomorskiego

Wojewoda Ryszard Kurylczyk podkreślił, że największym problemem w regionie jest rosnące bezrobocie, które w skali województwa sięga 19,6 proc., natomiast w niektórych gminach i powiatach - dochodzi nawet do 30 proc. Wojewoda przedstawił przyczyny tej sytuacji, a także podjęte decyzje administracyjne, które mają powstrzymać proces pogłębiającego się bezrobocia. Wojewoda Kurylczyk zadeklarował pomoc wszystkim, którzy zechcą tworzyć miejsca pracy, zapowiedział też ukrócenie wyprzedaży majątku likwidowanych zakładów tylko po to, by zdobyte środki pozwoliły przetrwać niewielkiej grupie pracowników.

Zdaniem wojewody, a wypowiadał się on również w imieniu marszałka województwa pomorskiego, inwestycją, która ma pomóc w powstrzymaniu rosnącego dziś bezrobocia, jest budowa autostrady A 1. Jeśli w najbliższych miesiącach zostanie podpisana umowa konsesyjna, budowa A 1 ruszy wiosną przyszłego roku, ale już w tym roku, w maju, można zacząć prace przygotowawcze, takie jak wycinka drzew, karczowanie lasów itp. Wojewoda R. Kurylczyk i marszałek J. Zarębski zaapelowali do parlamentarzystów, by w tegorocznym budżecie państwa znalazły się pieniądze na ten cel.

Wojewoda i marszałek woj. pomorskiego poinformowali także parlamentarzystów o programie poprawy systemu ochrony przeciwpowodziowej na Żuławach Wiślanych. Wdrożenie tego programu to - poza podstawowym celem - także nowe miejsca pracy.

Wojewoda i marszałek zobowiązali się do stałej, systematycznej współpracy z parlamentarzystami swojego województwa. Posłowie i senatorowie Pomorza zadeklarowali wspieranie rozwoju regionu w pracach parlamentarnych.

Marszałek Longin Pastusiak zwrócił się do wojewody i marszałka województwa pomorskiego o sporządzenie memorandum, w czym parlamentarzyści Pomorza mogą pomóc swojemu regionowi. Marszałek zapowiedział też kolejne Forum Parlamentarzystów Pomorza.

 

* * *

 

Ambasador Norwegii z wizytą u marszałka Senatu

11 lutego 2002 r. ambasador Królestwa Norwegii Sten Lundbo został przyjęty przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Senatorowie Philippe Marini i Yann Gaillard w Senacie RP

7 lutego 2002 r. wizytę w Senacie złożyli senatorowie francuscy Philippe Marini - sprawozdawca finansowy w Senacie Francji i były długoletni przewodniczący Grupy Parlamentarnej Francusko-Polskiej w Senacie Francji, oraz Yann Gaillard - obecny przewodniczący Grupy Francusko-Polskiej i obserwator polskich negocjacji w ramach komisji ds. europejskich we francuskim Senacie.

Goście zostali przywitani przez Wysoką Izbę, następnie przysłuchiwali się obradom polskiego Senatu. Ponadto odbyli spotkanie z przedstawicielami senackiej Komisji Gospodarki i Finansów Publicznych. Przyjął ich także marszałek Longin Pastusiak.

Tematem dominującym w czasie rozmów z przedstawicielami senackiej komisji i marszałkiem były sprawy związane z Unią Europejską, zwłaszcza problem rozszerzenia Unii w kontekście ostatnich propozycji Komisji Europejskiej, dotyczących dopłat bezpośrednich dla rolników państw nowo przyjmowanych.

Marszałek Longin Pastusiak i uczestniczący w spotkaniach z francuskimi gośćmi senatorowie podkreślali, że integracja z Unią jest celem strategicznym w polskiej polityce zagranicznej i, jak wynika z sondaży, 60 proc. Polaków opowiada się za integracją, tym niemniej oczekujemy sprawiedliwego podziału środków po wejściu do Unii.

Francuscy senatorowie zgodnie wyrazili pogląd, że Komisja Europejska przedstawiła jedynie propozycje, a ostateczne decyzje o podziale środków podejmą rządy państw członkowskich Unii. Zdaniem francuskich senatorów, tak ważny w najnowszej historii Europy proces poszerzania Unii, nie może zostać zatrzymany. Nawet burzliwe negocjacje nie mogą zakończyć się fiaskiem.

 

* * *

 

Minister spraw zagranicznych Australii u marszałka Senatu

5 lutego 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył minister spraw zagranicznych Australii Alexander Downer. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak.

Marszałek przypomniał, że 22 lutego br. Polska i Australia będą obchodzić 30. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych. Marszałek podkreślił, że Australia jest państwem, które Polacy darzą sympatią i zainteresowaniem. Ponadto wyraził nadzieję, że obecna wizyta ministra przyczyni się do ożywienia stosunków bilateralnych. Kontakty parlamentarne między naszymi państwami są dobre i należy kontynuować nawiązaną współpracę. Natomiast dziedziną, w której - zdaniem marszałka - można jeszcze dużo zrobić jest współpraca gospodarcza. Australia zajmuje dopiero 26 miejsce na liście inwestorów zagranicznych w Polsce.

Minister potwierdził przyjazne stosunki naszych państw, przypomniał wspólną walkę Polaków i Australijczyków w czasie II wojny światowej, podkreślił znaczenie Polonii australijskiej w jego państwie. Opowiedział się za rozwijaniem kontaktów parlamentarnych.

Alexander Downer zgodził się z marszałkiem polskiego Senatu w ocenie współpracy gospodarczej naszych państw i wyraził nadzieję, że stan ten ulegnie zmianie, gdy Polska stanie się członkiem Unii Europejskiej.

W czasie spotkania rozmówcy wiele uwagi poświęcili też sprawom bezpieczeństwa w Europie i świecie, kwestiom związanym z miejscem Polski w NATO, polskimi celami strategicznymi w polityce zagranicznej oraz sojuszami militarnymi i współpracą ze Stanami Zjednoczonymi.

 

* * *

 

Spotkanie z wydawcami prasy ogólnopolskiej

5 lutego 2002 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak spotkał się z wydawcami prasy ogólnopolskiej.

 

* * *

 

Ambasador Republiki Kazachstanu z wizytą u marszałka Senatu

4 lutego 2002 r. ambasador Republiki Kazachstanu Konstantin Żygałow został przyjęty przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

List do przewodniczących parlamentów

1 lutego 2001 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak wystosował list do przewodniczących parlamentów 13 krajów Europy Środkowo-wschodniej: Albanii, Armenii, Bułgarii, Bośni-Hercegowiny, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Macedonii, Mołdowy, Rumunii, Słowacji i Ukrainy z zapytaniem o stan prac nad ratyfikacją Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego. Statut ten dotychczas został podpisany przez 139 państw, a ratyfikowały go - 49 kraje, podczas gdy do wejścia go w życie potrzebna jest ratyfikacja co najmniej 60 państw. Do podjęcia działań w celu przyśpieszenia procesu ratyfikacji marszałek polskiego Senatu L. Pastusiak został upoważniony jako członek Zarządu Parliamentarians for Global Action (PGA - Parlamentarzyści na rzecz Działań Globalnych).

PGA uznała za priorytetowe zachęcenie wszystkich krajów, które podpisały statut do jak najszybszej jego ratyfikacji, tak aby wszedł on w życie najpóźniej w połowie 2002 roku. Zdaniem marszałka Senatu L. Pastusiaka utworzenie Międzynarodowego Trybunału Karnego z pewnością przyczyni się do skuteczniejszego zwalczania terroryzmu międzynarodowego.

Polska jest jedynym krajem w Europie Środkowo-wschodniej, który już ratyfikował Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego.

PGA jest międzynarodową organizacją parlamentarną z siedzibą w Nowym Jorku. Ostatnie - 23. forum PGA odbyło się w dniach 24-27 stycznia br. w Sztokholmie. Jednym z tematów obrad tegorocznego spotkania była walka z międzynarodowym terroryzmem. Jak wiadomo po ataku na USA 11 września 2001 r. problem ten stał się jedną z najważniejszych do rozwiązania kwestii stojących przed współczesnym światem.

 

* * *

 

Ambasador Republiki Włoskiej z wizytą u marszałka Senatu

1 lutego 2002 r. ambasador Republiki Włoskiej Giancarlo Leo został przyjęty przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka.

* * *

 

Parlamentarzyści na rzecz Działań Globalnych

W dniach 24-27 stycznia 2002 r. odbyło się w Sztokholmie 23. forum Parlamentarians for Global Action (Parlamentarzyści na rzecz Działań Globalnych) - organizacji skupiającej 1300 przedstawicieli parlamentów ze stu krajów świata, której celem jest umacnianie pokoju i demokracji, respektowanie praw człowieka i prawa międzynarodowego, dążenie do zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

W programie forum były IV sesje poświecone internetowi: dostępowi do tego narzędzia komunikacji i źródła informacji, zarządzaniu handlem internetowym, wpływowi tego handlu na przedsiębiorstwa oraz społeczeństwa obywatelskie.

Dodatkowa, specjalna sesja odbyła się na temat walki z terroryzmem.

Uczestnicy forum zajęli stanowisko w sprawie powołania Międzynarodowego Trybunału Karnego, którego znaczenie w walce z terroryzmem jest bardzo istotne. Powołanie tej instytucji, niestety opóźnia się, ponieważ 12 krajów jeszcze nie ratyfikowało wymaganych dokumentów. Polska jest jedynym państwem Europy Środkowo-Wschdniej nie mającym w tej kwestii zaległości.

W spotkaniu sztokholmskim uczestniczył marszałek Senatu Longin Pastusiak, który został wybrany na członka Międzynarodowego Zarządu PGA. Ponadto marszałek polskiego Senatu został mediatorem w sporze między Armenią i Azerbejdżanem o Górny Karabach. Podczas tegorocznego kongresu udało się doprowadzić do pierwszego spotkania delegacji obu krajów w tej sprawie.

W roku przyszłym parlamentarzyści należący do PGA spotkają się w Warszawie .Tematem konferencji będzie: "Etyka Parlamentarna"

 

* * *

 

Ambasador Republiki Kolumbii z wizytą u wicemarszałka Senatu

30 stycznia 2002 r. ambasador Republiki Kolumbii Dora Sanchez de Wetzel została przyjęta przez wicemarszałka Senatu RP Ryszarda Jarzembowskiego.

 

* * *

 

Wystawa - "W stepie dalekim - Polacy w Kazachstanie"

30 stycznia 2002 r. w Senacie otwarto wystawę "W stepie dalekim - Polacy w Kazachstanie". Ekspozycję stanowić będą głównie fotografie, ale także dokumenty i pamiątki.

Otwierając wystawę marszałek Longin Pastusiak stwierdził, że Kazachstan jest krajem geograficznie odległym od Polski, ale bliskim sercu Polaków, przede wszystkim ze względu na polskie ślady i obecność Polaków na tamtym obszarze.

Marszałek przypomniał, że Polacy znajdowali się w Kazachstanie na ogół nie z własnej woli, lecz wskutek represji.

Wystawa ilustruje obecność Polaków w stepach Azji Środkowej. Podzielona została na trzy sekwencje: czasy Rosji Carskiej, okres Związku Radzieckiego i czas niepodległego Kazachstanu. Akcent jest położony przede wszystkim na wkład Polaków w odkrywanie, badanie i zagospodarowywanie stepów, kultury Kazachów i nawiązywanie łączności z krajem.

Wystawa przypomina Polaków - poetów i badaczy, przeważnie zesłańców, którzy wnieśli duży wkład w opisanie ludów i kultury tego regionu. Organizatorem wystawy jest Wielkopolskie Stowarzyszenie Pomocy Polakom na Wschodzie przy współudziale Muzeum Narodowego w Poznaniu i Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu. Wystawę sponsorowała m.in. Wspólnota Polska.

 

* * *

 

Ambasador Republiki Kazachstanu z wizytą u wicemarszałka Senatu

30 stycznia 2002 r. ambasador Republiki Kazachstanu Konstantin Żygałow został przyjęty przez wicemarszałka Senatu RP Ryszarda Jarzembowskiego.

 

* * *

 

Spotkanie z redaktorami naczelnymi

29 stycznia 2002 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak spotkał się z przedstawicielami agencji zagranicznych akredytowanych w Polsce.

 

* * *

 

Konkurs Ekologiczny "Przyjaźni Środowisku"

23 stycznia 2002 r. marszałek Longin Pastusiak otworzył w Senacie RP wystawę obrazującą dokonania laureatów i wyróżnionych w III Edycji Konkursu Ekologicznego "Przyjaźni Środowisku" adresowanego do samorządów i przedsiębiorstw, a rozgrywanego w pięciu kategoriach: "Gmina Przyjazna Środowisku", "Technologia Godna Polecenia", "Promotor Ekologii" oraz "Produkt Ekologiczny". W czasie konkursu wyłaniani są nominaci i laureaci. Tytuł - zgodnie z kategorią - nadawany jest na okres jednego roku.

W swoim wystąpieniu marszałek podkreślił, iż wszystkie instytucje gospodarcze i samorządowe, zakłady przemysłowe, organizacje pozarządowe, które chcą uczestniczyć w działalności przyjaznej środowisku naturalnemu zasługują na wsparcie i pomoc. I dlatego pomysł Centrum wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Stowarzyszenia "Europa Nasz Dom", aby organizować konkurs ekologiczny "Przyjaźni Środowisku", zasługuje na uznanie i szacunek.

Zdaniem marszałka, gminy oraz zakłady przemysłowe stające do konkursu wnoszą do życia społecznego pożądany pierwiastek innowacyjności, kreatywności i społecznej aktywności. Wszyscy biorący udział w konkursie niezależnie od zajętego w nim miejsca - stwierdził marszałek - mogą czuć się wygrani, bo rozumieją głębiej i mądrzej sens przyjaznej środowisku działalności człowieka. Ci zaś, którzy są wśród laureatów i wyróżnionych mogą być dumni, bo zrobili coś dla zaspokojenia potrzeb społecznych, chroniąc jednocześnie naturalne środowisko człowieka.

 

* * *

 

Noworoczne spotkanie z Korpusem Dyplomatycznym

22 stycznia 2002 r. w Senacie RP odbyło się spotkanie marszałka Longina Pastusiaka z Korpusem Dyplomatycznym.

W trakcie spotkania marszałek powiedział:

"Ekscelencjo Księże Nuncjuszu - Dziekanie Korpusu Dyplomatycznego,

Ekscelencje, Panie i Panowie Ambasadorowie,

Szanowni Państwo,

Serdecznie witam wszystkich na tradycyjnym noworocznym spotkaniu w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej. Progi polskiego Parlamentu są zawsze szeroko otwarte dla zagranicznych przyjaciół, którzy pełnią dyplomatyczną służbę w naszym kraju, ale takie spotkania jak dzisiejsze mają zawsze szczególną atmosferę. Spotykamy się tu głównie po to, by zamanifestować naszą jedność jako cząstka międzynarodowej społeczności, aby podkreślić wolę dalszej współpracy, wolę dążenia do wspólnych wszystkim narodom celów, ale także dlatego, by poznać się lepiej osobiście i złożyć noworoczne życzenia.

W tym roku takich manifestacji jedności i podejmowania wspólnych, międzynarodowych inicjatyw bardzo nam będzie potrzeba. Początek roku skłania zwykle do optymizmu, ale teraz nadziei towarzyszą liczne obawy. Nasze zaufanie do możliwości rozwoju gospodarczego, do poprawy egzystencji i życia w pokoju zostało zachwiane przez okrutny atak terrorystów 11 września na Stany Zjednoczone.

Świat wstrząsany jest kolejnymi kryzysami finansowymi, coraz częściej na naszych ustach gości słowo "recesja". Wkroczyliśmy w świat zmieniony, nieprzewidywalny, a zawsze to, co nieznane i niepewne, budzi więcej lęków niż nadziei.

Ostatnie kilkanaście lat to wielkie zmiany historyczne, upadek systemu jałtańsko-poczdamskiego będącego wynikiem II Wojny Światowej. Zniknęła "żelazna kurtyna", spolaryzowany świat rozpadł się. Jednak przez to nie stał się wcale światem bezpieczniejszym, bardziej stabilnym. Wciąż rodzi nowe źródła konfliktów międzynarodowych i nowe wyzwania. Istnieje więc pilna potrzeba stworzenia mechanizmów rozwiązywania problemów w nowych warunkach i wypracowania nowego ładu międzynarodowego. Taki ład wciąż jeszcze nie powstał. Jesteśmy w okresie przejściowym i choć zewsząd słychać głosy raczej pesymistyczne, ja sądzę, że obecna sytuacja po 11 września daje nam szansę na stworzenie lepszego, sprawiedliwego systemu, wykreowanie nowego ładu światowego, który uniknie błędów poprzedniego porządku międzynarodowego. Kryzysy są właśnie po to, jak uczy historia, by wykorzystywać je do tworzenia opartych na mocniejszych niż dotąd podstawach długich okresów prosperity.

Stabilizacja świata i budowanie nowego ładu międzynarodowego to zadania dla całej społeczności międzynarodowej. To proces, w który zaangażować muszą się wszyscy - rządy państw i ich obywatele, międzynarodowe organizacje polityczne, koła finansowe i gospodarcze, kraje biedne i bogate. Nowy ład światowy oznaczać będzie wzrost roli dyplomacji i dyplomatycznych technik rozstrzygania sporów międzynarodowych. Stąd duża rola nas, tu zgromadzonych, polityków i dyplomatów. To od naszej aktywności zależą międzynarodowe stosunki, to my mamy szansę budować pozytywny wizerunek innych krajów, innych kultur wśród naszych narodów, przełamywać stereotypy, uczyć tolerancji. Szacunek wobec odmienności i poszukiwanie łączących nas ideałów to kamienie węgielne budowniczych nowego ładu. Los świata leży w naszych rękach. Nie możemy dopuścić do tryumfu chaosu i zaprzepaścić szansy na ułożenie na nowo światowych relacji. Nie stać nas na to, by świat dryfował w niekontrolowany sposób.

Szanowni Państwo,

Polska wchodzi w Nowy Rok 2002 z bagażem wielu nierozwiązanych problemów, które wymagają podjęcia pilnych działań. Spowolnienie gospodarki i wynikające stąd perturbacje spędzają sen z powiek polskich polityków. Jesteśmy już na tyle włączeni w światowy system gospodarczy i finansowy, że również my odczuwamy skutki kryzysów, które mają swe źródła daleko od naszych granic. Jest to sytuacja wymagająca dużej mobilizacji i podejmowania odważnych działań.

Polska wchodzi jednak w Nowy Rok także z nadzieją, że problemy te uda się przezwyciężyć. Wyłoniony w wyborach 23 września nowy Parlament RP i powołany następnie nowy rząd mają odwagę podejmowania niepopularnych, ale koniecznych decyzji, które mają na celu ożywienie polskiej gospodarki, zmniejszenie bezrobocia, wyrównanie nierówności społecznych i zapewnienie właściwego miejsca Polski na arenie międzynarodowej. Czy sprostamy tym wyzwaniom? Potencjał tego rządu i tego parlamentu oraz poparcie jakim cieszy się wśród społeczeństwa pozwalają żywić taką nadzieję. Także i Senat będzie aktywnie współdziałać w rozwiązywaniu problemów naszego kraju. Chcemy nie tylko włączać się w działania proponowane przez Rząd i Sejm, ale także korzystać z przyznanych przez Konstytucję uprawnień i występować z inicjatywami ustawodawczymi. Jesteśmy do tego przygotowani - w skład Senatu obecnej kadencji wchodzą osoby doświadczone, niezwykle kompetentne, gwarantujące wysoką jakość wykonywanej przez Senat pracy. Aż 92. na 100. senatorów posiada pełne wyższe wykształcenie, co jest najwyższym wskaźnikiem w dotychczasowej historii Senatu. W stuosobowym Senacie mamy więcej prawników niż w 460-osobowym Sejmie. Mamy też w obecnym Senacie najwyższy w całej historii parlamentaryzmu polskiego odsetek kobiet - 23%. To jeszcze jeden powód, dlaczego Senat nazywany jest Izbą Wyższą, a ponadto zasługuje też na nazwę izby piękniejszej. Będziemy starali się ten intelektualny potencjał wykorzystać dla dobra naszego kraju, dla dobra stanowionego prawa.

Senat RP prowadzi aktywną działalność na forum międzynarodowym. Wspieramy cele polityki zagranicznej przedstawione przez Rząd, działamy efektywnie w międzynarodowych organizacjach parlamentarnych. Lobbying parlamentarzystów jest nie do przecenienia w działaniach dyplomatycznych. To właśnie inicjatywy parlamentarne, tzw. dyplomacja parlamentarna przecierają często drogę do porozumień na szczeblu rządowym, ułatwiają dalsze kontakty. Staramy się także podtrzymywać dobre stosunki bilateralne z sąsiadami Polski i krajami, które są naszymi partnerami w organizacjach międzynarodowych.

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed nami w polityce zagranicznej jest zakończenie negocjacji o przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Nasze ambitne zamierzenie, którego możliwość realizacji została potwierdzona przez Komisję Europejską, to dołączenie do krajów "piętnastki" w 2004 roku. Liczymy tu na ścisłą współpracę z krajami członkowskimi, które życzliwe są polskim aspiracjom i z innymi krajami kandydującymi do członkostwa w Unii. Ten rok będzie rokiem kulminacyjnym, w którym chcielibyśmy zamknąć wszystkie rozdziały negocjacyjne i w ten sposób zakończyć proces przygotowawczy. Wymaga to wielkiego wysiłku legislacyjnego, dyplomatycznego i przekonania społeczeństwa do słuszności obranej ku Europie drogi.

Senat RP aktywnie wspiera proces negocjacji z Unią Europejską, zarówno poprzez działania zewnętrzne, jak też poprzez wkład w harmonizację prawa polskiego z acquis communautaire. Panuje w tym względzie wśród senatorów niemal pełna jednomyślność. Ponad 90% senatorów obecnej kadencji należy do ugrupowań, dla których wejście Polski do Unii Europejskiej jest zadaniem o pierwszorzędnym znaczeniu. Będziemy oczywiście wsłuchiwać się w głosy przeciwne, aby tym lepiej przygotować grunt dla społecznej akceptacji tego procesu i uniknąć błędów, które może usunąć konstruktywny dialog.

Tu właśnie widzimy szczególną rolę, jaką może i powinien z racji swej istoty odegrać Senat. Ordynacja wyborcza przewiduje dla Senatu inną niż dla Sejmu formę wyboru. Senatorowie są wybierani nie w systemie proporcjonalnym jak Sejm, ale w systemie większościowym. To sprawia, że senatorowie są ściśle związani ze swoim regionem, ze swoim województwem. Tymczasem włączenie regionów w proces decyzyjny podczas negocjacji akcesyjnych jest dość zaniedbanym obszarem. Jak istotna jest to kwestia, nie trzeba nikomu tłumaczyć wobec faktu, że to właśnie na szczeblu lokalnym i regionalnym kształtuje się nastawienie do Unii Europejskiej. Rola Senatu w przekonywaniu społeczeństw lokalnych do zaangażowania się w ideę wspólnej Europy jest ogromna. Jest to chyba najbardziej wiarygodne ciało, a jego przedstawiciele darzeni są dużym zaufaniem społecznym.

Innym niezwykle istotnym elementem działalności Senatu na forum międzynarodowym jest opieka nad Polonią i Polakami mieszkającymi za granicą. Senat jest patronem i opiekunem tej 15-milionowej rzeszy Polaków i osób polskiego pochodzenia. Będziemy w obecnej kadencji kontynuować dotychczasowe działania i pomagać w utrzymaniu kontaktów Polonii z ojczyzną przodków, zachowaniu polskiej tradycji i języka polskiego. Zachęcamy jednocześnie wszystkich Polaków do aktywnego uczestnictwa w życiu krajów,

w których przyszło im mieszkać, do przyczyniania się do dobrobytu swoich nowych ojczyzn. Polonia - i każda inna mniejszość narodowa w każdym miejscu na Ziemi - ubogaca swą obecnością kraj, w którym żyje. Może jednocześnie przyczyniać się do kreowania wizerunku Polski wśród innych społeczeństw, być na co dzień ambasadorami Polski w świecie. Może uczyć tolerancji, współistnienia różnych kultur, a więc tego wszystkiego, czego obecnie tak nam potrzeba.

Ekscelencje, Szanowni Państwo,

Rok 2002 będzie dla nas rokiem wytężonej pracy, rokiem analiz i dyskusji nad przyszłością Polski, Europy i świata. Nie będzie to rok zbierania żniwa, ale rok siewu, rok dążenia do celu. Będzie to rok kształtowania nowego oblicza świata, być może decydujący o kształcie rozpoczynającego się stulecia. Nie znaczy to jednak, że dane nam będą jedynie, przypominając słynne powiedzenie Winstona Churchilla, krew, pot i łzy. Patrzmy więc w przyszłość z optymizmem, a wtedy dostrzeżemy piękno życia, sens naszej pracy i odczujemy radość, że możemy przyczynić się do budowania lepszego świata.

Życzę Państwu, aby Wasza misja w Polsce była owocna, życzę wielu sukcesów zawodowych i satysfakcji w życiu osobistym. Jestem przekonany, że Polska będzie jednym z krajów, które dadzą impuls kreowaniu nowej rzeczywistości i że wszyscy będziemy mogli w tym procesie współuczestniczyć.

Niech ten 2002 rok będzie na przekór pesymistom pomyślny, twórczy i przyniesie także chwile radości i poczucie, że niezależnie od rasy, kraju, wyznania, jesteśmy jedną rodziną, wspólnotą dążących do jednego celu ludzi."

W imieniu dyplomatów, głos zabrał dziekan Korpusu Dyplomatycznego. Nuncjusz apostolski w Polsce, arcybiskup Józef Kowalczyk powiedział:

"Szanowny Panie Marszałku Senatu,

Panie i Panowie Senatorowie,

Szanowni Państwo!

Korpus Dyplomatyczny akredytowany w Warszawie składa - na ręce Pana Marszałka - podziękowanie Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej za noworoczne spotkanie.

Jest to pierwsze spotkanie z Senatem V-tej Kadencji, któremu w wyniku zeszłorocznych wyborów został powierzony współudział we Władzy ustawodawczej Trzeciej Rzeczypospolitej. Realizując ten mandat społeczny, Senat - jako wyższa Izba Parlamentu - spełnia bardzo ważną rolę w procesie stanowienia ustaw, na których bazuje demokratyczne państwo prawa.

Doświadczenia ponad dziesięcioletniej działalności Senatu Trzeciej Rzeczypospolitej stanowią ważny punkt odniesienia w tym procesie, którego celem jest przecież stwarzanie coraz lepszych perspektyw prawnych dla poszczególnych osób i całego społeczeństwa.

Szymon Szymonowic w jednym ze swoich utworów zawarł następujące słowa:

"Każda rzeczpospolita swoim prawem słynie,

Starożytnością stoi, nowinkami ginie" [Lutnia rokoszańska, w.89-90].

Niech te słowa, w których zawarty jest szacunek dla dobrego prawa stanowionego, wyrażają nasz szacunek dla ludzi, którzy wchodzą w struktury Władzy ustawodawczej,
a także nasze najlepsze życzenia, które - na ręce Pana Marszałka - składamy całemu Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej."

 

* * *

 

Ambasador Federalnej Republiki Jugosławii z wizytą u marszałka Senatu

17 stycznia 2002 r. ambasador Federalnej Republiki Jugosławii Zoran Novakovic został przyjęty przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej z wizytą u marszałka Senatu

17 stycznia 2002 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej Jozef Migas wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył senator Franciszek Bachleda-Księdzularz.

Marszałek podkreślił, że w kluczowych sprawach międzynarodowych Polskę i Słowację łączy zbieżność interesów - oba kraje dążą do integracji ze strukturami europejskimi. Marszałek pogratulował Słowacji zaawansowania w procesie negocjacyjnym z Unią Europejską. Jak stwierdził, Słowacja jest dziś bliżej Brukseli niż Polska, choć później przystąpiła do uzgodnień integracyjnych.

Marszałek zapewnił przewodniczącego słowackiego parlamentu o poparciu Polski dla starań Słowacji o członkostwo w NATO. Polska - jak stwierdził marszałek - opowiada się za poszerzeniem NATO również o kraje nadbałtyckie, a także Rumunię, Bułgarię.

W czasie spotkania poruszono kwestię międzynarodowej współpracy wojskowej z udziałem Polski, Czech i Słowacji, a także uczestnictwo naszych państw w Konwencie przygotowującym Międzynarodową Konferencję, która odbędzie się w 2004 roku. Zgromadzenie to rozpocznie działalność 1 marca 2002 roku, a w jego skład wchodzą przedstawiciele krajów członkowskich i kandydujących do UE.

W rozmowie wiele uwagi poświęcono sprawom współpracy przygranicznej. Przewodniczący Jozef Migas poinformował o funkcjonujących w Słowacji nowych strukturach samorządowych. Jego zdaniem, współdziałanie samorządów obu krajów powinno być siłą napędową współpracy przygranicznej i transgranicznej.

Marszałek Longin Pastusiak wskazał na potrzebę otwarcia przejść turystycznych na granicy między naszymi państwami. Senator Franciszek Bachleda-Księdzularz zaapelował, by w trosce o ochronę środowiska rozwiązać problem komunikacji między Polską i Słowacją. Jego zdaniem, nieodzowna będzie w tej sprawie współpraca grup parlamentarnych obu państw.

Potrzebę współpracy parlamentu Słowacji i polskiego Senatu podkreślił także przewodniczący Jozef Migas.

 

* * *

 

Wizyta prezydenta Federacji Rosyjskiej

16 stycznia 2001 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Rosji Władimir Putin wraz z delegacją. Gości przyjął marszałek Longin Pastusiak.

Marszałek wyraził uznanie dla dokonań Władimira Putina zarówno w polityce zagranicznej, jak i wewnętrznej Rosji w czasie dwuletniej prezydentury, podziękował też za osobisty wkład prezydenta w poprawę stosunków między Polską i Rosją.

Marszałek podkreślił, że transformacje systemowe, jakie dokonały się w minionej dekadzie od Gdańska po Władywostok, zmieniły świat, ale ciągle brakuje nowego porządku międzynarodowego. Marszałek wyraził przekonanie, że prezydent Putin zechce przyczynić się do tworzenia nowego ładu międzynarodowego w świecie.

Marszałek Longin Pastusiak wysoko ocenił stosunki parlamentarne między naszymi krajami, poinformował prezydenta, iż Senat RP zaprosił przewodniczącego Rady Federacji Zgromadzenia Parlamentarnego Federacji Rosyjskiej Siergieja Mironowa i oczekuje jego wizyty w Polsce.

Prezydent Rosji Władimir Putin podkreślił wkład Polski w tworzenie parlamentaryzmu w Europie, wyraził przekonanie, że dobra współpraca parlamentarna jest ważnym elementem współpracy międzynarodowej i, jak stwierdził, będzie zachęcał przewodniczącego Siergieja Mironowa, by nie odkładał wizyty w polskim Senacie.

Prezydent Putin zgodził się z marszałkiem, iż w świecie brakuje ładu międzynarodowego, ubolewał, że nie wszyscy rozumieją potrzebę tworzenia takiego porządku, ale wyraził przekonanie, że Polska i Rosja wiele w tej sprawie dokonają. "Taki jest wektor w naszej polityce zagranicznej" - stwierdził prezydent Rosji. Polska i Rosja, zdaniem Putina, mogą wiele razem dokonać w budowie nowych stosunków w Europie.

Marszałek Longin Pastusiak poinformował prezydenta Putina o projekcie zorganizowania w Gdańsku wystawy gdańskich dzieł sztuki, które w latach 1945-46 zostały przemieszczone na teren ZSRR i dziś znajdują się w moskiewskim muzeum im. Puszkina. Zdaniem marszałka, ta wystawa byłaby znaczącym wydarzeniem we współpracy kulturalnej naszych państw. Marszałek poprosił prezydenta o poparcie tej inicjatywy.

 

* * *

 

Spotkanie marszałka Senatu z młodzieżą

15 stycznia 2002 r. marszałek Senatu Longin Pastusiak i senator Zdzisława Janowska spotkali się z 90-osobową grupą uczniów XX Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi - szkoły, której senator i marszałek są absolwentami.

W czasie rozmowy marszałek wyjaśnił młodzieży, dlaczego podczas kampanii wyborczej koalicja SLD-UP opowiedziała się w za koncepcją jednoizbowego parlamentu w Polsce, przedstawił wizję Senatu V kadencji. Podczas obecnej kadencji Senat zamierza wnieść twórczy wkład w proces legislacyjny i podnieść jakość stanowionego prawa, a także w większym niż dotychczas stopniu wykorzystać prawo do inicjatyw ustawodawczych. Jako przykład takiej inicjatywy, którą Senat niebawem przedłoży, marszałek podał projekt ustawy o ustanowieniu 2 maja - Dniem Polonii i Polaków za Granicą. Senator Zdzisława Janowska poinformowała o trwających pracach nad projektem ustawy o równym statusie kobiet i mężczyzn.

Marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że Senat V kadencji tworzą senatorowie o wysokich kwalifikacjach zawodowych (92 proc. ma wyższe wykształcenie), z doświadczeniem parlamentarnym (56 proc. - ma staż parlamentarny), w tym wielu posiada wykształcenie prawnicze, co ma istotne znaczenie przy tworzeniu prawa. Marszałek zwrócił też uwagę, iż obecny Senat ma największą w historii reprezentację kobiet (23 proc.).

Uczestnicząca w spotkaniu młodzież interesowała się rolą Polski w NATO, pytała też, jak rządząca koalicja będzie przekonywać Polaków do integracji naszego państwa z Unią Europejską, jak zamierza "ocieplić" stosunki z Rosją, jakie są szanse na poprawienie wydolności wymiaru sprawiedliwości w Polsce.

 

* * *

 

Ambasador Szwajcarii z wizytą u marszałka Senatu

15 stycznia 2002 r. ambasador Szwajcarii Paul André Ramseyer został przyjęty przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador RP w Republice Włoskiej z wizytą u wicemarszałka Senatu

15 stycznia 2002 r. ambasador RP w Republice Włoskiej Michał Radlicki został przyjęty przez wicemarszałka Senatu RP Ryszarda Jarzembowskiego.

 

* * *

 

Marek Jan Hagmajer odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski

15 stycznia 2002 r. marszałek Senatu Longin Pastusiak wręczył w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski panu Markowi Janowi Hagmajerowi za wybitne zasługi w działalności kombatanckiej.

 

* * *

 

Marszałek Senatu L. Pastusiak w Politechnice Gdańskiej

14 stycznia 2002 r. marszałek Senatu Longin Pastusiak spotkał się w Gdańsku z rektorem Politechniki Gdańskiej prof. Aleksandrem Kołodziejczykiem oraz członkami Senatu uczelni.

Rektor poinformował o zbliżającym się jubileuszu 100-lecia Politechniki, który obchodzony będzie w 2004 roku. W trakcie rozmowy poruszono też sprawę prawidłowej korelacji między kierunkami kształcenia a zapotrzebowaniem rynku pracy na absolwentów. Ponadto stwierdzono, że kondycja finansowa szkolnictwa wyższego jest zła, a próby poprawy tej sytuacji są trudne, gdyż obecnie wymagałoby to zmiany dystrybucji środków budżetowych.

Marszałek L. Pastusiak poinformował o powstaniu Forum Parlamentarzystów Pomorza, którego działalność może być pomocna w rozwiązywaniu problemów uczelni. Do takich problemów należą m.in. remonty obiektów Politechniki i inwestycje, z których najważniejsza to potrzeba budowy hali sportowej.

 

* * *

 

Delegacja Zarządu Fundacji Polonia u marszałka Senatu.

10 stycznia 2002 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął delegację Zarządu Fundacji Polonia.

Prezes Zbigniew Olszewski poinformował o działalności Fundacji, akcjach charytatywnych i kontaktach z gospodarczymi kręgami Polonii.

Marszałek Longin Pastusiak zadeklarował gotowość wsparcia działalności Fundacji.

 

* * *

 

Ambasador Urugwaju z wizytą u marszałka Senatu

10 stycznia 2002 r. ambasador Urugwaju Carlos Amorin został przyjęty przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Ambasador Chorwacji z wizytą u marszałka Senatu

8 stycznia 2002 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął ambasadora Republiki Chorwacji w Polsce Zdenka Karakasa.

 

* * *

 

Wizyta szefa Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej

8 stycznia 2002 r. przedstawiciel i szef Biura Gospodarczego i Kulturalnego Tajpej w Polsce Hsiang-pu Liu został przyjęty przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka

 

* * *

 

Spotkanie z redaktorami naczelnymi

8 stycznia 2002 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak spotkał się z redaktorami naczelnymi prasy lokalnej.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Królestwa Maroka

21 grudnia 2001 r. ambasador Królestwa Maroka Hassan Abbadi został przyjęty przez wicemarszałka Senatu RP Kazimierza Kutza.

 

* * *

 

Projekt inicjatywy ustawodawczej

19 grudnia 2001 r. podczas posiedzenia Komisji Emigracji i Polaków za Granicą postanowiono podjąć inicjatywę ustawodawczą o ustanowieniu 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą. Decyzję w tej sprawie podjęto jednogłośnie.

Ustanowienie święta polskiej emigracji ma - w zamyśle komisji - stanowić symboliczny dowód uznania dla dorobku Polonii i jej pomocy dla ojczyzny.

Zdaniem przewodniczącego komisji Tadeusza Rzemykowskiego, zgodnie z projektem, 2 maja nie byłby dniem wolnym od pracy. W poprzedniej kadencji Senat skierował projekt takiej ustawy do Sejmu. Posłowie nie zdążyli jednak rozpatrzyć projektu.

 

* * *

 

Betlejemskie Światło Pokoju w Senacie

19 grudnia 2001 r. po rozpoczęciu 6. posiedzenia Senatu RP, harcerze, zgodnie z tradycją, przekazali marszałkowi Senatu Betlejemskie Światełko Pokoju.

 

* * *

 

Wystawa w Senacie

19 grudnia 2001 r. została otwarta wystawa, zorganizowana pod honorowym patronatem marszałka Longina Pastusiaka i senator Genowefy Ferenc: "Twórczość - Terapia - Sukces". Ekspozycja obrazuje dorobek twórczy i umiejętności osób niepełnosprawnych z Warsztatów Terapii Zajęciowej i Stowarzyszenia Integracyjnego "Klub Otwartych Serc" w Wieruszowej oraz Zakładu Pracy Chronionej, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowo-Usługowego ADPAL w Koźminie Wielkopolskim.

Wystawy prac plastycznych osób niepełnosprawnych w Senacie w okresie przedświątecznym mają już wieloletnią tradycję, cieszą się uznaniem oglądających ekspozycje i przynoszą wiele satysfakcji autorom.

 

* * *

 

Spotkanie z redaktorami naczelnymi

18 grudnia 2001 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przyjął redaktorów naczelnych prasy ogólnopolskiej, programów telewizyjnych i radiowych. Spotkanie miało charakter roboczy, omawiano kwestię wizerunku Senatu w mediach i opinii społecznej.

Marszałek przedstawił dane charakteryzujące Senat V kadencji. Zwrócił uwagę na liczną reprezentację kobiet, wysoki wskaźnik senatorów z wyższym wykształceniem, tytułami naukowymi, wyjątkowo dużą liczbę senatorów z wykształceniem prawniczym, a także doświadczeniem parlamentarnym. Marszałek podkreślił, że Senat V kadencji - znacznie częściej niż miało to miejsce w przeszłości -będzie korzystał z prawa do inicjatyw ustawodawczych. Senat - jak stwierdził marszałek - ma być też wzorem kultury politycznej.

W czasie rozmowy wiele uwagi poświęcono sprawie opieki Senatu nad Polonią. Podkreślono, iż ograniczenie uprawnień Senatu nie przysłuży się umacnianiu więzi Polonii z Ojczyzną.

Redaktorzy zaproponowali formy komunikacji Senatu i Kancelarii Senatu z mediami, ułatwiające współpracę, a tym samym przekaz społeczeństwu informacji o pracy Senatu i senatorów.

 

* * *

 

Spotkanie z młodzieżą

17 grudnia 2001 r. marszałek Longin Pastusiak przyjął trzydziestoosobową grupę podopiecznych gdańskiego Centrum Pomocy Dziecku i Rodzinie.

W czasie spotkania dyrektor Centrum poinformował marszałka o strukturze gdańskiego ośrodka, warunkach, jakie mają podopieczni, a także założeniach programowych placówek skupionych w Centrum.

Marszałek Longin Pastusiak przedstawił młodzieży zasady funkcjonowania parlamentu, omówił znaczenie Senatu w tworzeniu prawa, poinformował też o patronacie Senatu nad Polonią, a odpowiadając na pytanie, przedstawił obowiązki związane z funkcją marszałka Senatu.

Na zakończenie spotkania podopieczni gdańskiego Centrum wręczyli marszałkowi własnoręcznie wykonany świąteczny stroik i złożyli życzenia.

W czasie pobytu w parlamencie goście z Gdańska odbyli też lekcję na temat parlamentaryzmu, zwiedzili Sejm i Senat, obserwowali obrady sejmowe.

Dzieci otrzymały upominki oraz słodką niespodziankę przygotowaną przez cukierników, których zrzeszenie powołało Fundację Pomocy Dzieciom.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora RP w Egipcie

13 grudnia 2001 r. ambasador RP w Arabskiej Republice Egiptu Joanna Wronecka została przyjęta przez wicemarszałka Senatu RP Ryszarda Jarzembowskiego.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Litwy

12 grudnia 2001 r. ambasador Republiki Litewskiej Darius Degutis został przyjęty przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Turcji

12 grudnia 2001 r. ambasador Republiki Tureckiej Candan Azer został przyjęty przez wicemarszałka Senatu RP Ryszarda Jarzembowskiego.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Arabii Saudyjskiej

12 grudnia 2001 r. ambasador Strażnika Dwóch Świętych Meczetów, Króla Fahda bin Abdulaziza Al Sauda, Osamah Ahmed Al-Sanosi został przyjęty przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Słowacji

11 grudnia 2001 r. ambasador Republiki Słowackiej Magdalena Vasaryova została przyjęta przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Wielkiej Brytanii

11 grudnia 2001 r. ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Michael A. Pakenham został przyjęty przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Uczczenie ofiar terrorystycznych zamachów w Nowym Jorku

11 grudnia 2001 r., marszałek Senatu RP Longin Pastusiak uczestniczył w uroczystości przed ambasadą USA w Warszawie zorganizowanej w trzy miesiące po tragicznym wydarzeniu w Nowym Jorku. W czasie uroczystości wystąpił ambasador Christopher R. Hill, odśpiewane zostały hymny narodowe Polski i USA.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Rumunii

11 grudnia 2001 r. ambasador Rumunii Ireny Comaroschi została przyjęta przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Ukrainy

11 grudnia 2001 r. ambasador Ukrainy Dmytro Pawłyczko został przyjęty przez marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka.

 

* * *

 

Koncert "Serce za serce"

8 grudnia 2001 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak był gościem honorowym uroczystego koncertu "Serce za serce". W trakcie corocznych zabrzańskich koncertów Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii wręczane są statuetki "Oskary serca" pięciu najbardziej zasłużonym dla kardiochirurgii polskiej.

Dalsza część archiwum