Wizyta deputowanej do Rady Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej

28 stycznia 2005 r. wizytę w Senacie złożyła deputowana do Rady Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej Marina Georijewna Rogaczewska. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak. W czasie spotkania omawiano współpracę parlamentarną i gospodarczą między Polską i Rosją.

 

* * *

 

Wizyta przewodniczącego parlamentu Republiki Azerbejdżańskiej

W środę 26 stycznia 2005 r. wizytę w Senacie RP złożył Murtuz Aleskerow przewodniczący parlamentu Republiki Azerbejdżańskiej. Delegację przyjęła wicemarszałek Senatu Jolanta Danielak. W spotkaniu uczestniczyła senator Irena Kurzępa.

Wicemarszałek Jolanta Danielak zapewniła delegację Azerbejdżanu, że Polska jest gotowa do współpracy politycznej, gospodarczej i kulturalnej z Azerbejdżanem. Podkreśliła, że Polska i Polacy są zainteresowani w pokojowym rozstrzygnięciu konfliktu między Azerbejdżanem i Armenią. Dodała, że w Polsce z podziwem śledzimy jak Azerbejdżan buduje swoją pozycję w regionie, układa stosunki z sąsiadami i z krajami europejskimi. Wyraziła zadowolenie, że oba kraje znalazły się w koalicji antyterrorystycznej. W opinii wicemarszałek dobrym kontaktom politycznym powinien towarzyszyć wzrost wymiany gospodarczej i teraz przyszedł czas na bezpośrednie kontakty między przedsiębiorcami, inwestorami.

Przewodniczący parlamentu Azerbejdżanu podkreślił, że Azerbejdżanowi bardzo zależy na dobrych kontaktach z Polską. Od 6 miesięcy Azerbejdżan ma swojego ambasadora w Polsce. W związku z tym wyraził nadzieję, że kontakty handlowe, gospodarcze i kulturalne będą się rozwijały intensywniej. Zapowiedział, że w marcu tego roku przybędzie do Polski z wizytą prezydent Azerbejdżanu. Poinformował, że w Azerbejdżanie będą realizowane trzy wielkie inwestycje: budowa gazociągu, rurociągu naftowego i odbudowa przemysłu bawełnianego. Podkreślił, że chętnie widzieliby polskich inwestorów w Azerbejdżanie.

Powiedział, że obecnie celem jest przywrócenie jedności terytorialnej Azerbejdżanu. Wyraził nadzieję, że przy poparciu instytucji międzynarodowych wkrótce ta sprawa zostanie rozwiązana. Delegacja przybyła do Polski na obchody 60 rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau.

 

* * *

 

Wizyta przewodniczącego parlamentu (Eduskunty) Republiki Finlandii.

W środę 26 stycznia 2005 r. wizytę w Senacie RP złożył przewodniczący parlamentu (Eduskunty) Republiki Finlandii Paavo Lipponen. Delegację przyjęła wicemarszałek Senatu Jolanta Danielak.

Relacje polityczne między Polską i Finlandią są bardzo dobre - powiedziała wicemarszałek Senatu Jolanta Danielak. Dodała, że Finlandia dla Polski jest drogowskazem w UE. Podziękowała Finlandii za wsparcie polskich aspiracji do UE. Podkreśliła, że obecność Polski w Unii otwiera nowe możliwości współpracy między obu krajami. Wyraziła nadzieję, że w związku z tym poprawią się relacje gospodarcze, zniknie deficyt, który ma Polska w handlu z Finlandią. Poruszyła także kwestię otwarcia fińskiego rynku pracy dla Polaków. Zaznaczyła, że otwarcie rynku pracy nie niesie ze sobą żadnego zagrożenia, na co wskazują doświadczenia Wielkiej Brytanii.

Paavo Lipponen podkreślił, że Polskę i Finlandię łączy historia. Wyraził przekonanie, że w ramach UE kontakty między obu krajami ożywią się. Dodał, że Polska w UE ma do spełnienia poważną rolę. Jest jednym z największych krajów. Przewodniczący parlamentu przyznał, że blokada fińskiego rynku pracy dla Polaków obciąża nasze stosunki dwustronne. Wyraził nadzieję, że nie potrwa to długo. Ta kwestia wymaga jednak wewnętrznych uregulowań między rządem a związkami zawodowymi. Dodał, że współpraca gospodarcza z Polską rozwija się. Przypomniał, że fińskie firmy w Polsce dają zatrudnienie 10 tys. osób. Zaznaczył, że liczy na rozwój współpracy międzyparlamentarnej, bo w świetle nowej konstytucji europejskiej wzrośnie rola parlamentu europejskiego. "Jesteśmy w tej samej łodzi i musimy wspólnie nauczyć się tego, jak posługiwać się tą nową konstytucją" - powiedział Lipponen.

 

* * *

 

Korpus Dyplomatyczny w Senacie RP

25 stycznia 2005 r. odbyło się noworoczne spotkanie marszałka Senatu RP Longina Pastusiaka z Korpusem Dyplomatycznym.

Witając gości marszałek Longin Pastusiak podkreślił, że doroczne spotkania z przedstawicielami wielu krajów świata to nie tylko dobry obyczaj wpisany już w kalendarz Senatu, ale także okazja do podsumowania minionego roku.

"W Polsce 2004 rok - stwierdził marszałek Longin Pastusiak - zapiszemy na kartach historii przede wszystkim jako datę przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej. Wydarzenie to było ukoronowaniem podjętych w ciągu ostatnich kilkunastu lat reform. My, parlamentarzyści, odczuliśmy w tamtej chwili wiele satysfakcji z pracy wykonanej w tej i poprzednich kadencjach, kiedy dostosowywaliśmy nasze prawo do wymogów wspólnotowych.

Dzisiaj, kilka miesięcy po akcesji, widzimy już wymierne korzyści naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Obserwujemy ożywienie w wielu obszarach naszej gospodarki, a realizacja licznych przedsięwzięć dzięki środkom finansowym z unijnych funduszy w nieodległej przyszłości zdecydowanie poprawi jakość życia w Polsce.

Bogatsi o doświadczenie negocjacji i przystosowania do akcesji, jesteśmy gotowi służyć niezbędną pomocą kolejnym krajom ubiegającym się o członkostwo.

Będąc teraz pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej Polska włączyła się aktywnie w kształtowanie jej wizerunku. Czujemy się współodpowiedzialni za losy Unii. Uważamy, że wszelkiego rodzaju inicjatywy, zwłaszcza te zmierzające do upowszechniania fundamentalnych i słusznych wartości europejskich, takich jak demokracja i poszanowanie praw człowieka, przyczyniają się do budowania lepszej wspólnej przyszłości. Tym przekonaniem kierowaliśmy się uczestnicząc w złagodzeniu napięć społeczno-politycznych na Ukrainie".

W swym wystąpieniu marszałek zwrócił też uwagę na znaczenie dyplomacji parlamentarnej w polityce zagranicznej. "Chociaż dzisiaj stoję przed zawodowymi dyplomatami - powiedział marszałek Longin Pastusiak - to pozwolę sobie jednak wspomnieć o ewolucji dyplomacji w ostatnich latach i nadaniu jej bardziej wielowymiarowego charakteru. Powszechnie zauważa się, że tradycyjna dyplomacja została uzupełniona wymiarem ekonomicznym, regionalnym i samorządowym. Parlamentarna dyplomacja Sejmu i Senatu, obok działalności na rzecz członkostwa i budowy silnej pozycji Polski w Unii Europejskiej, włączała się również w ubiegłym roku w utrzymywanie przyjaznych stosunków bilateralnych. Oprócz wizyt oficjalnych w bliskich nam geograficznie Czechach, Litwie i Belgii, delegacje Senatu udały się także do bardziej odległych krajów: Egiptu, Libanu, Syrii, Kanady i Meksyku. W Polsce mieliśmy zaszczyt gościć oficjalne delegacje drugich izb parlamentów Argentyny, Jordanii i Kazachstanu. W maju ubiegłego roku byliśmy gospodarzami VI  Spotkania Stowarzyszenia Senatów Europy. Także w roku bieżącym nasza uwaga będzie koncentrowała się na rozwijaniu stosunków dwustronnych zarówno z partnerami w Europie jak i na innych kontynentach. Dyplomacja parlamentarna działa również na płaszczyźnie wielostronnej. Polscy posłowie i senatorowie biorą udział w bieżących pracach licznych zgromadzeń parlamentarnych.

W minionym roku polski Senat jako opiekun Polonii i Polaków za Granicą aktywnie interesował się życiem i działalnością polskich środowisk poza naszymi granicami. Wspieraliśmy współpracę Rodaków z władzami państw, które zamieszkują. Jesteśmy przekonani, że Polacy żyjący w innych krajach wzbogacają je i stanowią najlepszy pomost między naszymi państwami i narodami. Dziękuję Waszym Ekscelencjom oraz Waszym Rządom za przychylność i wielokrotne wspieranie naszych działań oraz za pomoc polskiej diasporze".

Marszałek przypomniał też, iż "doświadczenia minionego roku wskazują, że oprócz dobrej współpracy między wieloma narodami nie brakuje również agresji, nietolerancji i narastania podziałów. Jednym z przejawów tych negatywnych aspektów otaczającego nas świata jest wciąż realne zagrożenie terrorystyczne. Działalność terrorystów przyniosła wiele cierpień w Madrycie, Biesłanie i innych miejscach naszego globu. Mamy nadzieję, że Nowy Rok przyniesie pokój w regionach objętych konfliktami, między innymi w Iraku, na ziemiach palestyńskiej i izraelskiej oraz objętymi wojną obszarami w Afryce. Wszelkie inicjatywy pokojowe będziemy wspierać.

Od wielu lat świat, w którym żyjemy coraz bardziej kurczy się, coraz bardziej przypomina "globalną wioskę", natomiast jego problemy nie tylko się rozszerzają, ale i intensyfikują. Całe narody stają się coraz bardziej współzależne w sensie gospodarczym, kulturowym, a także z punktu widzenia bezpieczeństwa. Zmienił się sam zakres pojęcia bezpieczeństwa, które ma szersze znaczenie niż zwykliśmy dotąd uznawać. Dzisiaj bezpieczeństwo utożsamiamy nie tylko z obroną granic państwowych, ale także ze stabilnością ekonomiczną, socjalną i stanem środowiska naturalnego. Nieprzypadkowo pokojową nagrodę Nobla w roku minionym przyznano pani Wangari Maathai, kenijskiej działaczce ekologicznej za wkład w zachowanie naturalnego środowiska i w poszanowanie praw człowieka. Obok tego zauważalnego zjawiska relatywnego kurczenia się naszej planety występuje zjawisko globalizacji problemów, z którymi boryka się ludzkość, a wobec których wciąż brakuje wystarczająco skutecznych mechanizmów reakcji. Osobiście jestem przekonany, że istnieje pilna potrzeba podjęcia wyzwania ustanowienia nowego ładu światowego w post-zimnowojennym świecie .

Coraz bardziej świadomi współzależności krajów i regionów świata musimy wzmocnić wysiłki na rzecz zwalczania wszelkich przejawów wrogości, często dyktowanej odmiennością kulturową bądź cywilizacyjną. W pełni zgadzam się z poglądem Wielkiego Polaka Papieża Jana Pawła II, że każdemu z nas nadane jest swoiste "światowe obywatelstwo", a konsekwentne stosowanie zasady światowego obywatelstwa wymaga mobilizacji międzynarodowej solidarności. Państwa misja w Polsce w sposób nieoceniony przyczynia się do wypełniania tego przesłania i budowania przyjaznych więzi między narodami. Senat Rzeczypospolitej Polskiej chce w tym roku w szczególny sposób podkreślić konieczność budowania zrozumienia między narodami. Jest to jeden z polskich priorytetów przewodnictwa Polski w Radzie Europy. Nasza izba włączy się w promowanie tej idei między innymi poprzez udział w 2005 r. w Warszawie w konferencji międzynarodowej na temat dialogu kultur i cywilizacji na rzecz ludzkiej godności i dobrobytu.

W obliczu wydarzeń sprzed kilku tygodni nie sposób nie wspomnieć jak bardzo liczy się dobra współpraca między narodami w sytuacjach, kiedy życie setek tysięcy osób zostaje zagrożone w jednej chwili przez niewyobrażalny żywioł. Kataklizm, który dotknął kraje Azji Południo-Wschodniej unaocznił nam, ile znaczy międzynarodowa mobilizacja i gotowość niesienia natychmiastowej pomocy tym, którzy pozostają w potrzebie. Tragedia wywołana przez potężne fale tsunami poruszyła serca wielu Polaków. Łączymy się wszyscy w żalu z rodzinami tysięcy osób, które zginęły w wyniku działania tego żywiołu. Rząd polski, polskie organizacje pozarządowe i obywatele naszego kraju nie pozostają obojętni wobec losu mieszkańców regionu dotkniętego kataklizmem. Włączamy się w międzynarodowy ruch pomocy dla ofiar tsunami, współtworząc jakże pokrzepiające zjawisko "globalizacji serc".

Kończąc swoje wystąpienie marszałek Longin Pastusiak przypomniał, że odbywające się spotkanie to ostatnie noworoczne spotkanie w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji. "W nadchodzących miesiącach na polskiej scenie politycznej będą miały miejsce ważne wydarzenia. Odbędą się wybory parlamentarne i prezydenckie, a także, mam nadzieję, referendum w sprawie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy. Myślę, że będzie to dobra okazja dla lepszego uświadomienia społeczeństwu ważnej roli Senatu w polskim systemie politycznym. Senat wniósł twórczy wkład w stanowione prawo. Osobiście jestem przekonany o zasadności istnienia drugiej izby parlamentu w Polsce, a przekonanie to oparte jest nie na sentymencie, ale na pragmatyzmie i doświadczeniu" - stwierdził marszałek L. Pastusiak.

W imieniu przybyłych do Senatu RP dyplomatów głos zabrał dziekana Korpusu Dyplomatycznego, nuncjusz apostolski w Polsce, abpa Józef Kowalczyk. "My - stwierdził dziekan - jako reprezentanci różnych państw i rządów, z dużym zainteresowaniem patrzymy na pracę drugiej Izby Parlamentu RP, która ma znaczący udział w sprawowaniu władzy ustawodawczej tego Państwa.

Rok 2005 stawia przed Polską wielkie wyzwania i zadania legislacyjne. Chodzi bowiem o stanowienie takiego prawa krajowego, które uwzględniając słuszną autonomię i własną tożsamość, suwerennie uwzględni istotne wymogi prawa unijnego w związku z wejściem Polski w struktury Unii Europejskiej w dniu 1 maja 2004 roku.

Polska w nowym roku, już jako członek Unii Europejskiej stoi i będzie stawać - podobnie jak w latach ubiegłych - wobec wielorakich problemów. Jednym z nich jest problem pokoju - pokoju w wymiarze krajowym, europejskim i światowym. Ważnym przyczynkiem do budowania pokoju jest postawa poszanowania normy prawa krajowego i międzynarodowego. Pokój i prawo są między sobą wewnętrznie powiązane. Prawo bowiem sprzyja pokojowi. Wychowywanie do pokoju dokonuje się wiec przez ogromną pracę uspasabiania członków każdej społeczności do poszanowania normy prawa, określającej ich uprawnienia i obowiązki. Dlatego też na początku nowego roku 2005 Korpus Dyplomatyczny życzy Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej, aby przez swoja pracę legislacyjną, czy inicjatywy ustawodawcze wnosił skuteczny wkład w proces wychowywania do poszanowania normy prawnej, autorytetu instytucji państwa, godności każdego człowieka i pokoju społecznego.

W tej pracy budowania pokoju przez stanowienie dobrego prawa Senat RP ma w nas sojuszników i moralne wsparcie. Budować bowiem pokój - podstawowe dobro współżycia ludzkiego, jest też naszym zadaniem i pragnieniem. Gdyż tylko w ten sposób świat, a więc i Polska, będzie mógł kroczyć naprzód drogami sprawiedliwości i solidarności międzyludzkiej".

 

* * *

 

Wręczenie zaświadczenia o wyborze na senatora

W środę 19 stycznia 2004 r. w Senacie RP odbyła się uroczystość wręczenia nowowybranej senator Elżbiecie Streker-Dembińskiej zaświadczenia o wyborze na senatora. Zaświadczenie wręczył sędzia Stanisław Kosmala, wiceprzewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Marszałek Senatu Longin Pastusiak gratulując nowej pani senator powiedział, iż "dzięki temu wyborowi izba będzie nie tylko lepsza, ale i piękniejsza". Podkreślił, że w Senacie 24 proc. stanowią kobiety. Dodał, że liczy na dobrą współpracę z panią senator. Wyraził też przekonanie, że w Senacie bardzo się przyda samorządowe doświadczenie E. Streker-Dembińskiej.

Nowowybrana pani senator wyraziła nadzieję, że okaże się pomocna, mimo iż do końca kadencji tego Senatu zostało już niewiele czasu. Podziękowała za ciepłe przyjęcie w Senacie. Zadeklarowała pracę w senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Elzbieta Streker-Dembińska została wybrana senatorem 16 bm. w wyborach uzupełniających w woj. Wielkopolskim, w okręgu wyborczym nr 36. Należy do SLD. Jest mgr inż. elektroenergetykiem. Od sześciu lat pełniła funkcję starosty powiatu konińskiego.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Turcji

13 stycznia 2005 r. wizytę w Senacie złożył ambasador Republiki Turcji Candan Azer. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak.

 

* * *

 

Spotkanie w Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych

12 stycznia 2005 r. Marszałek Senatu RP prof. Longin Pastusiak spotkał się z grupą słuchaczy Akademii Dyplomatycznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Marszałek przedstawił genezę i historię Senatu w Polsce, jego zadania legislacyjne i pracę w obecnej kadencji. Zdecydowanie opowiedział się za parlamentem dwuizbowym i przedstawił argumenty uzasadniające potrzebę istnienia drugiej izby parlamentu w Polsce.

Odpowiadając na pytania gości Marszałek m. in. odniósł się do szczególnego zadania Senatu RP, jakim jest opieka nad Polonią i Polakami za granicą. Przedstawił swój punkt widzenia na politykę amerykańską w odniesieniu do Polski i świata, w tym przede wszystkim politykę prezydenta George'a W. Busha oraz wskazał na podstawowe punkty, jakie powinna zawierać polska polityka wobec Stanów Zjednoczonych.

 

* * *

 

Wizyta ambasador Rumunii

12 stycznia 2005 r. wizytę w Senacie złożyła ambasador Rumunii Irena Comaroschi. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Nowej Zelandii

4 stycznia 2005 r. wizytę w Senacie złożył ambasador Nowej Zelandii Philip Griffiths. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Republiki Iraku

4 stycznia 2005 r. wizytę w Senacie złożył ambasador Republiki Iraku Walid Hamid Shiltagh. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Królestwa Danii

4 stycznia 2005 r. wizytę w Senacie złożył ambasador Królestwa Danii Michael Metz Morch. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

 

* * *

 

Wizyta ministra spraw zagranicznych Królestwa Kambodży

4 stycznia 2005 r. wicemarszałek Senatu RP Ryszard Jarzembowski przyjął wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Królestwa Kambodży Hor Namhonga wraz z delegacją.

Wicemarszałek wyraził przekonanie, że ta pierwsza od 11 lat wizyta w Polsce przedstawiciela władz Kambodży na tak wysokim szczeblu przyczyni się do rozwoju współpracy między naszymi państwami. Wicemarszałek pozytywnie ocenił polsko-kambodżańskie stosunki parlamentarne. Przypomniał, że w 2004 roku wizytę w Phnom Penh złożyła reprezentacja Grupy Parlamentarnej Polska-Azja Południowo-Wschodnia. Zdaniem wicemarszałka, ważnym krokiem na drodze rozwijania współpracy parlamentarnej mogą być wizyty grup studyjnych Zgromadzenia Parlamentarnego Kambodży w Polsce. Wicemarszałek Jarzembowski zadeklarował gotowość Senatu RP do dzielenia się doświadczeniem w stanowieniu prawa.

Wicepremier Hor Namhong podziękował za pomoc Polski w odbudowie Kambodży po trzydziestoletniej wojnie domowej i zniszczeniach dokonanych przez rządy Czerwonych Khmerów. Jak stwierdził, celem jego wizyty w Polsce jest ożywienie współpracy między naszymi krajami. Polsce konserwatorzy restaurują kambodżańskie zabytki, na polskich uczelniach studiują kambodżańscy studenci. Wicepremier wyraził przekonanie, że współpraca naszych państw może być poszerzona, gospodarki naszych państw mogą się uzupełniać.

Wicepremier przedstawił sytuacje społeczno-gospodarczą Kambodży i plany rozwoju kraju.

Wicemarszałek Ryszard Jarzemboski zapewnił, że Polska jest otwarta na rozwój współpracy miedzy naszymi państwami.

 

* * *

 

Depesze kondolencyjne do przewodniczących parlamentów państw
Azji Południowo -Wschodniej.

28 grudnia 2004 r. marszałek Senatu RP Longin Pastusiak wystosował depesze do przewodniczących parlamentów państw, które ucierpiały na skutek trzęsienia ziemi w regionie Azji Południowo-Wschodniej.

W depeszach czytamy:

"Wstrząśnięty wiadomością o skutkach trzęsienia ziemi, które nawiedziło region Azji Południowo-Wschodniej z głębokim smutkiem przekazuję w imieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz własnym, wyrazy szczerego współczucia.

Łączę się w bólu z Rodzinami i Najbliższymi tragicznie zmarłych oraz wszystkimi poszkodowanymi w tej katastrofie żywiołowej.

Proszę przyjąć wyrazy mego współczucia".

 

* * *

 

Wizyta ambasadora RP w Królestwie Maroka

21 grudnia 2004 r. wizytę w Senacie złożył ambasador RP w Królestwie Maroka Mieczysław Stępinski. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak

 

* * *

 

Wizyta marszałka Senatu na Litwie

Marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak przebywał w piątek 17 grudnia 2004 r.. z wizytą na Litwie. Marszałek został odznaczony wysokim litewskim odznaczeniem państwowym za wkład w rozwój stosunków polsko-litewskich oraz pomoc w dążeniach Litwy do NATO i Unii Europejskiej. Marszałek Pastusiak spotkał się także z przedstawicielami polskich organizacji na Litwie.

Odznaczenie w imieniu prezydenta Litwy wręczył marszałkowi przewodniczący litewskiego Sejmu Arturas Paulauskas. L. Pastusiak podkreślił, że Polska przywiązuje ogromną wagę do stosunków z Litwą i traktuje ją jako strategicznego partnera. W tym roku minęła 10. rocznica traktatu o przyjaznych stosunkach między Polską a Litwą.

Marszałek spotkał się z przedstawicielami polskich organizacji na Litwie. Rozmawiano o problemach, z jakimi boryka się mniejszość polska na Litwie, czyli m.in. o sprawie uznawania na Litwie polskich nazwisk, braku strategii rozwoju oświaty polskiej na Litwie i opóźnieniach w restytucji ziemi, której właścicielami byli Polacy. Polacy prosili także marszałka o wstawiennictwo w sprawie transmisji Telewizji Polonia na Litwie.

Marszałek Pastusiak poprosił przewodniczącego litewskiego Sejmu o interwencję u litewskiego ministra komunikacji w sprawie spornej kwestii opłat za emitowanie programu TV Polonia. Opłaty te, zdaniem marszałka, są zbyt wysokie i przewyższają stawki obowiązujące w UE. Przewodniczący Sejmu zapewnił, że podejmie taką interwencję.

Na spotkaniu z Paulauskasem marszałek poruszył także kwestię Traktatu Konstytucyjnego. Pogratulował parlamentowi litewskiemu przyjęcia tego traktatu.

Ostatnim punktem piątkowej wizyty marszałka Pastusiaka w Wilnie było spotkanie opłatkowe z przedstawicielami polskich organizacji na Litwie w Domu Kultury Polskiej.

 

* * *

 

Życzenia z okazji 75. rocznicy urodzin Prymasa Polski

Eminencjo,

Pragnę złożyć Waszej Eminencji najserdeczniejsze życzenia z okazji 75. rocznicy urodzin. Czynię to z ogromną satysfakcją i radością. Niepodważalne są bowiem zasługi Waszej Eminencji w propagowaniu ducha ekumenizmu i otwartości w stosunku do każdego człowieka. Wrażliwość zaś Księdza Kardynała na problematykę społeczną owocuje w działalności charytatywnej Kościoła.

Również niepodważalne są zasługi Księdza Prymasa na rzecz dialogu i porozumienia społecznego dla dobra naszej Ojczyzny.

Wyrażając słowa uznania dla wieloletniej posługi Księdza Prymasa, życzę wielu jeszcze lat działalności ku pożytkowi naszego społeczeństwa i kraju. Życzę zdrowia i sił w stawianiu czoła współczesnym wyzwaniom i problemom, jakie niesie każdy dzień.

Z okazji zaś zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku składam Waszej Eminencji najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i wszystkiego dobrego na następne lata posługi kapłańskiej.

 

* * *

 

Wizyta ministra spraw zagranicznych Gruzji

W środę 15 grudnia 2004 r. wizytę w Senacie RP złożyła minister spraw zagranicznych Gruzji Salome Zourabichwili. Delegację przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczyła senator Aleksandra Koszada i senator Zbigniew Kulak.

Marszałek Senatu podkreślił, że Polska odnosi się z przyjaźnią do Gruzji. Uznała niepodległość Gruzji w 1992 r. Dodał, że Polska popiera integralność Gruzji. Według marszałka zbyt niski w stosunku do potencjału obu krajów jest poziom obrotów handlowych. "Chętnie widzielibyśmy więcej produktów gruzińskich na polskim rynku" - powiedział L. Pastusiak.

Także zdaniem minister spraw zagranicznych wymiana gospodarcza jest zbyt mała, ale wyraziła nadzieję, że wkrótce się to zmieni, gdyż towarzyszy jej 50 biznesmenów, którzy już podpisali kontrakty w Polsce. Salome Zourabichwili podkreśliła, że Gruzja zainteresowana jest ścisłą współpracą z Unią Europejską i NATO. Dodała, że Gruzja bardzo liczy na wsparcie Polski i chętnie skorzystałaby z naszych doświadczeń w negocjacjach z UE.

Marszałek zapewnił panią minister, że Polska wspierała aspiracje Gruzji do tej pory i będzie to nadal czynić. Podziękował też gruzińskim władzom za umożliwienie Polakom, którzy mieszkają w Gruzji w podtrzymywaniu polskości. Polonia w Gruzji liczy ponad tysiąc osób.

W trakcie spotkania rozmawiano także o sytuacji w regionie i o stosunkach gruzińsko-rosyjskich.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Republiki Turcji

14 grudnia 2004 r. wizytę w Senacie złożył ambasador Republiki Turcji Candan Azer. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki

14 grudnia 2004 r. wizytę w Senacie złożył ambasador Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki Ratnayake Mudiyanselage Ranjith Chula Bandara. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora B. J. Republiki Macedonii

14 grudnia 2004 r. wizytę w Senacie złożył ambasador B. J. Republiki Macedonii Kosta Stoimenovski. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

 

* * *

 

Doktorat honoris causa dla prof. Longina Pastusiaka

Marszałek Senatu RP prof. Longin Pastusiak otrzymał doktorat honoris causa Uniwersytetu Karoliny Północnej (Appalachian State University) w Boone ( USA).

W uzasadnieniu nadania tego tytułu podkreślono w szczególności wkład profesora L. Pastusiaka w rozwój politologii w zakresie stosunków polsko-amerykańskich oraz jego osiągnięcia w promowaniu międzynarodowej współpracy parlamentarnej.

W uroczystości wzięli udział studenci i kadra naukowa Uniwersytetu w Boone.

Przebywający w Stanach Zjednoczonych L. Pastusiak uczestniczył w Parlamentarnym Forum Transatlantyckim, skupiającym parlamentarzystów, przedstawicieli rządów i ekspertów politycznych z USA i Europy.

 

* * *

 

Wizyta prezydenta Republiki Korei

W piątek 3 grudnia 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Republiki Korei Roh Moo-hyun. Delegację przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył senator Zbigniew Kulak.

Marszałek Pastusiak podkreślił, że jest to historyczna wizyta, ponieważ prezydent Republiki Korei po raz pierwszy odwiedza Polskę. Dodał, że wizyta zbiegła się z obchodzoną niedawno 15 rocznicą nawiązania stosunków dyplomatycznych między obu państwami.

Prezydent Roh Moo-hyun powiedział, że Polska i Polacy cieszą się szacunkiem w Korei z uwagi na historię i obecne osiągnięcia. W opinii prezydenta Polska ma teraz szansę na rozwój gospodarczy. Zapewnił, że Korea, która dopiero niedawno otrząsnęła się z kryzysu walutowego i zaczyna ponownie ożywioną działalność inwestycyjną spogląda w stronę Polski. Według prezydenta Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej stała się atrakcyjna dla koreańskich koncernów. "Ten czynnik legł u podstaw obecnej wizyty w Polsce" - powiedział prezydent. Dodał, że teraz dla Polski najważniejszą sprawą jest rozwój gospodarczy. Wyraził przekonanie, że duma narodowa Polaków ukształtowana przez lata trudnej historii i narodowe cechy przyczynią się do rozwoju gospodarczego, bo już teraz Polska jest liczącym się krajem, który ma dobrą pozycję polityczną na arenie międzynarodowej.

Marszałek Pastusiak pogratulował Korei powrotu na szybką ścieżkę rozwoju i dodał, że związane z tym są duże oczekiwania, bo jak dotąd inwestycje południowokoreańskie w Polsce zajmują dopiero 17 miejsce na liście inwestycji zagranicznych. Również obroty handlowe między obu państwami w stosunku do potencjału są niewspółmierne. L. Pastusiak podkreślił, że Polska jest krajem przyjaznym dla zagranicznych inwestorów. Wyraził nadzieję, że wizyta prezydenta utoruje drogę do ożywionej współpracy gospodarczej.

 

* * *

 

Wizyta ministra Spraw Zagranicznych Republiki Albanii

1 grudnia 2004 r. wizytę w Senacie złożył minister Spraw zagranicznych Republiki Albanii Kastriot Islami. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak.

 

* * *

 

Prezes IPN u marszałka

26 listopada 2004 r. Marszałek Senatu RP prof. Longin Pastusiak przyjął prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Leona Kieresa. Prezes IPN przekazał marszałkowi Senatu projekt postanowienia o wszczęciu śledztwa w sprawie Zbrodni Katyńskiej.

W projekcie prokurator napisał m.in., że w celu przeprowadzenia śledztwa w sprawie zabójstw obywateli polskich dokonanych na podstawie decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) postanowił: wszcząć śledztwo w sprawie dokonanych, w celu wyniszczenia części polskiej grupy narodowej, w okresie od 5 marca do bliżej nieustalonego dnia 1940 r. w Moskwie, Charkowie, Smoleńsku, Katyniu, Kalininie (obecnie Twer) i innych miejscach na terytorium Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich, przez jego funkcjonariuszy państwowych idących na rękę władzy swego państwa, sprzymierzonego wówczas z III Rzeszą Niemiecką, masowych zabójstw przez rozstrzelanie, nie mniej niż 21 768 obywateli polskich.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki

23 listopada 2004 r. wizytę w Senacie złożył ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki Victor Henderson Ashe. Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Republiki Cypru

23 listopada 2004 r. wizytę w Senacie złożyła ambasador Republiki Cypru Nafsika C. Krousti . Gościa przyjął marszałek Longin Pastusiak.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Republiki Kostaryki

23 listopada 2004 r. wizytę w Senacie złożyła ambasador Republiki Kostaryki Jachevet Weinstok Wolfowiez. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora RP w Republice Singapuru

23 listopada 2004 r. wizytę w Senacie złożyła ambasador RP w Republice Singapuru Bogusław Majewski. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

 

* * *

 

Spotkanie marszałka z grupą młodzieży polonijnej z Chicago

Marszałek Senatu RP prof. Longin Pastusiak spotkał się we wtorek 23 listopada 2004 r. z grupą młodzieży polonijnej z Chicago.

Marszałek przedstawił historię Senatu i odpowiadał na pytania młodzieży. Podkreślił, że Senat jest opiekunem polskiej diaspory na świecie, liczącej ok. 17 mln osób, a najliczniejsza i najzamożniejsza żyje właśnie w Stanach Zjednoczonych Ameryki - ok. 9 mln osób. Dodał, iż Senat najbardziej wspiera Polonię na Wschodzie, gdyż dopiero po rozpadzie ZSRR powstały tam warunki do organizowania życia polonijnego. Zatem najwięcej pieniędzy jest przeznaczanych tam na naukę języka polskiego i wspieranie organizacji polonijnych. Powiedział, że Senat obecnej V kadencji, ustanowił dzień 2 maja Dniem Polonii i Polaków za Granicą, powołał Polonijną Radę Konsultacyjną przy Marszałku RP i w tej kadencji stanie pomnik emigranta polskiego "Macierz Polska", który będzie wyrazem uznania dla środowisk polonijnych.

Marszałek wyraził wdzięczność za kultywowanie tradycji, języka i kultury polskiej przez młodzież pochodzenia polskiego mieszkającą w Stanach Zjednoczonych.

Młodzież, która odwiedziła Senat RP reprezentowała dwie chicagowskie szkoły: im. Mikołaja Kopernika i Ignacego Paderewskiego. Wszystkie dzieci mówią po polsku, chociaż urodziły się w USA. Po raz pierwszy miały okazję zwiedzić polski Sejm i Senat.

 

* * *

 

Spotkanie marszałka Senatu z prezesem Związku Polaków na Litwie

W piątek 19 listopada 2004 r. marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak spotkał się z prezesem Związku Polaków na Litwie Michałem Mackiewiczem i wiceprezesem tego Związku Stanisławem Pieszko.

Prezes ZLP odznaczył marszałka medalem "Za zasługi w krzewieniu polskości na Litwie". Zarząd Główny Związku uchwałą z kwietnia tego roku postanowił wyróżnić marszałka tym medalem. Medal jest przyznawany za aktywną działalność społeczną na rzecz Polaków na Litwie. "Bez Polski i bez pomocy Senatu byłoby Polakom na Litwie znacznie gorzej" - powiedział prezes Mackiewicz wręczając marszałkowi medal i dyplom.

Marszałek podkreślił, że przyjmuje medal, jako wyraz uznania dla działalności Senatu, który jest opiekunem Polonii i Polaków za granicą.

W trakcie spotkania omówiono kilka ważnych kwestii dla Polaków zamieszkałych na Litwie. Prezes Związku prosił o zaangażowanie marszałka w sprawę utworzenia filii Uniwersytetu z Białegostoku w Wilnie. Prezes ZLP M. Mackiewicz podkreślił, że w Wilnie jest baza dla tego uniwersytetu, jest mnóstwo chętnych, bo co roku średnio 1200 osób uzyskuje maturę w polskich szkołach na Litwie. Istnienie polskiego uniwersytetu dałoby zatem możliwość zamknięcia całego procesu edukacji polskiej młodzieży, ponadto wykształcenie na tym uniwersytecie mogliby zdobywać Polacy z sąsiedniej Białorusi.

Podczas spotkania poruszono także kwestię transmisji programu TV POLONIA na Litwie. Umowa na emitowanie tego programu obowiązuje tylko do końca tego roku. Marszałek przyznał, że jest to sprawa pierwszorzędnej wagi, bo telewizja POLONIA jest najlepszym i najszybszym środkiem dotarcia do Polaków na całym świecie z informacją, kulturą polską i jest najlepszym instrumentem łączności z macierzą. Dodał jednak, że ZLP musi podjąć działania w tej sprawie także na Litwie.

 

* * *

 

Wizyta prezydenta Republiki Słowackiej

W czwartek 18 listopada 2004 r.. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Republiki Słowackiej Ivan Gaszparovicz. Delegację przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył senator Władysław Bułka.

Marszałek Pastusiak podkreślił, że stosunki polsko-słowackie rozwijają się dynamicznie na wszystkich płaszczyznach. Zaznaczył, że wymiana gospodarcza ze Słowacją jest niewiele mniejsza niż z USA.

Według prezydenta Słowacji współpraca polsko-słowacka układa się bardzo dobrze, ale są obszary, które można jeszcze wypełnić. Zdaniem prezydenta Gapszarovicza należy zacieśnić współpracę w zakresie polityki zagranicznej. Dodał, że jest to niezwykle istotne, by Polska i Słowacja prezentowały podobne stanowisko w polityce zagranicznej, co może mieć wpływ na politykę europejską i światową. Zwłaszcza członkostwo w UE daje nowy wymiar współpracy między obu krajami i uzasadnia istnienie Grupy Wyszehradzkiej - uważa Gaszparovicz. Natomiast współpraca gospodarcza Polski i Słowacji, według prezydenta, powinna się rozwijać w ramach małych i średnich przedsiębiorstw.

Marszałek przyznał, że istnienie Grupy Wyszehradzkiej ma głęboki sens, bo grupy regionalne i subregionalne znakomicie funkcjonują w ramach UE. Zdaniem marszałka kraje Grupy Wyszehradzkiej mają wspólne interesy i powinny ich bronić na forum UE, nie rywalizować ze sobą, ale z pozostałymi członkami Unii o fundusze. Marszałek podkreślił, że Senat jest opiekunem polskiej diaspory. Podziękował prezydentowi za to, że nasi rodacy zamieszkali w Słowacji korzystają ze wszystkich przywilejów należnych mniejszościom narodowym i poprosił prezydenta o pomoc polskim klubom na Słowacji w zdobyciu siedziby.

 

* * *

 

III posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej

W Warszawie 10 listopada 2004 r. odbyło się III posiedzenie Polonijnej Rady Konsultacyjnej przy Urzędzie Marszałka Senatu.

W tym roku dyskusja na forum Rady koncentrowała się m.in. wokół ochrony polskich interesów narodowych jako istotnego obszaru współdziałania władz polskich z diasporą polską w świecie, roli Polonii w promocji polskiej gospodarki oraz upowszechnienia wiedzy o polskim dziedzictwie narodowym poza granicami.

Według resortu spraw zagranicznych lobbying Polaków zamieszkałych za granicą na rzecz przystąpienia Polski do NATO i UE był skuteczny i zasługuje na uznanie. Korzyści z takiego lobbyingu są obopólne, bo im mocniejsza pozycja Polski, tym lepiej postrzegana jest społeczność polonijna w kraju zamieszkania. Polonia może podejmować jeszcze skuteczniejsze działania w dziedzinie promocji Polski przez organizowanie imprez kulturalnych, "dni polskich", przez reagowanie na publikacje godzące w dobre imię naszego kraju. Polonia pośredniczy w nawiązywaniu współpracy między Polską i krajem zamieszkania. Ponadto ma wiedzę nt. dziedzictwa kulturowego i miejsc pamięci narodowej za granicą, co jest konieczne do prac inwentarzowych, często też sprawuje opiekę nad takimi miejscami. Podkreślano, że istnieje pilna potrzeba podjęcia kompleksowej dyskusji nt. współpracy Polonii i podmiotów krajowych w dziedzinie archiwaliów polonijnych. Niezbędnym warunkiem działań społeczności polonijnej na rzecz polskiego interesu narodowego jest dostarczanie wyczerpującej i rzetelnej informacji o Polsce. Największe znaczenie mają media elektroniczne tworzone z myślą o odbiorcy polonijnym, a także drukowane materiały promocyjne.

Uczestnicy Rady omówili także rolę Polonii w promocji polskiej gospodarki. W procesie nawiązywania kontaktów gospodarczych przez środowiska polonijne wiodącą rolę odgrywają Wydziały Ekonomiczno-Handlowe Ambasad (WEH). Działają one w oparciu o rozpoznanie środowiska polonijnego w poszczególnych krajach. Program promocji gospodarczej Polski do 2005 r. zakłada wzmocnienie współpracy WEH z gospodarczymi środowiskami polonijnymi, przez udzielenie polonijnym przedsiębiorcom pomocy informacyjnej, doradczej, przez pośredniczenie w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów w Polsce, pomoc w organizowaniu misji handlowych i tworzeniu klubów biznesu, izb handlowych. Prowadzona jest dystrybucja materiałów o polskiej gospodarce, możliwościach prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, materiałów promocyjnych o regionach, miastach i potencjalnych partnerach. Według MSZ istniejąca oferta biznesmenów polonijnych dotycząca promocji współpracy gospodarczej Polski z zagranicą nie jest w pełni wykorzystana. Należy ją propagować w kręgach przedsiębiorców krajowych.

Wiele miejsca Rada poświęciła konieczności upowszechniania wiedzy o polskim dziedzictwie narodowym poza granicami Polski. Uczestnicy Rady wysłuchali informacji ministra kultury Waldemara Dąbrowskiego nt. pomocy udzielanej w celu zabezpieczenia i konserwacji dóbr kultury oraz upamiętnianiu wybitnych osób lub zdarzeń historycznych związanych z dziedzictwem kulturowym polskim. Szczególną opieką i uwagą otaczane są obiekty pozostałe po 1945 r. za wschodnią granicą Polski.

Rada Polonijna wysłuchała ponadto informacji nt. priorytetów finansowania przez Senat zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych w zakresie opieki nad Polonia i Polakami za granicą w 2005 r.

Zgodnie z postulatami zgłoszonymi na poprzednim posiedzeniu Rady w ubiegłym roku uczestnicy zapoznali się z informacją wiceministra spraw zagranicznych Jakuba Wolskiego nt. realizacji w 2004 r. Rządowego programu współpracy z Polonią. Wysłuchali także informacji wiceministra spraw wewnętrznych Leszka Ciećwierza o pracach nad nowelizacją ustawy o paszportach oraz informacji Mirosława Sawickiego ministra edukacji na temat wspomagania oświaty polskiej za granicą.

Członkowie Rady interesowali się losami Karty Polaka oraz zmianami w ustawie o obywatelstwie polskim.

Wiceminister Wolski poinformował, że od kilku lat prowadzone są prace nad ustawą o Karcie Polaka, ale nie powstał jeszcze ostateczny projekt, głównie z powodu skutków finansowych jakie niesie. Także postulat Polonii dotyczący zmiany ustawy o obywatelstwie polskim nie znalazł jeszcze rozwiązania. Nad projektem trwają prace w parlamencie. Podkreślił, że uznanie podwójnego obywatelstwa byłoby sprzeczne z przyjętą w wielu państwach demokratycznych zasadą jednego obywatelstwa. Inne postulaty Polonii, jak np. wprowadzenie trybu przywracania obywatelstwa polskiego oraz uproszczenia procedury zrzekania się obywatelstwa są zawarte w obowiązujących aktach prawnych.

Polonijna Rada Konsultacyjna została utworzona przy marszałku Senatu RP 21 czerwca na podstawie Uchwały Senatu RP. Zadaniem tej Rady jest wyrażanie opinii w sprawach ważnych dla Polonii i Polaków za granicą, na temat projektów aktów prawnych dotyczących Polonii, o kierunkach działań Senatu i jego organów w sprawach Polonii i Polaków za granicą.

W III posiedzeniu Rady udział wzięli: marszałek Senatu Longin Pastusiak, wicemarszałek Senatu Jolanta Danielak, przewodniczący Komisji Emigracji i Polaków za Granicą Tadeusz Rzemykowski oraz członkowie Rady: prezes Rady Polonii Afryka Południe Jadwiga Dubla Kalinowska, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Helena Miziniak, dyrektor Krajowy w Kongresie Polonii Amerykańskiej Józef Bułat, prezes Związku Polaków na Białorusi Tadeusz Kruczkowski, prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Grzegorz Sobocki, prezes Związku Polaków w Kazachstanie Jan Zinkiewicz, p/o prezesa Rady Naczelnej Polonii Australijskiej i Nowozelandzkiej Andrzej Alwast, reprezentujący prezesa Unii Stowarzyszeń i Organizacji Polskich Ameryki Łacińskiej Zbigniew Różański.

Członkowie Rady Konsultacyjnej 11 listopada uczestniczyli w uroczystościach z okazji Święta Niepodległości.

 

* * *

 

Uroczystości żałobne w Kairze

12 listopada 2004 r. w Kairze marszałek Senatu RP Longin Pastusiak przewodniczył polskiej delegacji biorącej udział w uroczystości żałobnej po śmierci palestyńskiego przywódcy Jasera Arafata.

 

* * *

 

Wizyta prezydenta Serbii i Czarnogóry

9 listopada 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył prezydent Serbii i Czarnogóry Svetozar Marović wraz z delegacją. Gości przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

Wicemarszałek wyraził przekonanie, że wizyta prezydenta Serbii i Czarnogóry jest otwarciem nowego etapu w kontaktach między naszymi państwami i sprzyjać będzie ożywieniu współpracy parlamentarnej, politycznej, gospodarczej a także kulturalnej.

Prezydent Svetozar Marović podkreślił, iż celem jego wizyty w naszym kraju jest zaktywizowanie współpracy Serbii i Czarnogóry z Polską. Jak stwierdził, polskie doświadczenia w procesie integracji ze strukturami europejskimi mają ogromną wartość i jego kraj chętni z nich skorzysta. Prezydent - deklarując się jako zwolennik parlamentu dwuizbowego - interesował się też relacjami między polskim Sejmem i Senatem, ordynacjami wyborczymi do obu izb polskiego parlamentu, uprawnieniami Senatu.

Wicemarszałek Ryszard Jarzembowski poinformował o istnieniu w polskim parlamencie Grupy Parlamentarnej Polsko Bałkańskiej i zapewnił o gotowości dzielenia się naszymi doświadczeniami dotyczącymi wdrażania standardów Unii Europejskiej. Omawiając prawa i obowiązki Senatu, wicemarszałek podkreślił rolę jaką Senat pełni wobec Polonii i Polaków za granicą. Wicemarszałek przypomniał, że w Serbii i Czarnogórze mieszka około tysiąca naszych rodaków i podziękował za unormowanie sytuacji prawnej serbskiej Polonii.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Kanady

W piątek 5 listopada 2004 r. Marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak spotkał się z ambasadorem Kanady Ralphem J. Lysyshynem na jego prośbę.

Ambasador Lysyshyn chciał poznać opinię marszałka nt. niedawnej wizyty delegacji Senatu RP w Kanadzie. Podkreślił, że władze kanadyjskie odebrały tę wizytę jako udaną.

Według L. Pastusiaka wizyta była bardzo owocna. Delegacja odbyła szereg spotkań z najwyższymi władzami Kanady, a także z kanadyjską Polonią. Wyraził nadzieję, że efekty wizyty będą miały konkretny wymiar: w Kanadzie oczekiwana jest wizyta premiera Marka Belki, w parlamencie kanadyjskim powstanie grupa kanadyjsko-polska. Ponadto delegacji towarzyszyła grupa 30 biznesmenów. Ich rozmowy i kontakty z pewnością przyniosą konkretne działania gospodarcze. Zarysowuje się też ścisła współpraca w sprawie reformy ONZ. Rząd kanadyjski wyraził poparcie dla polskiej kandydatury do Rady Bezpieczeństwa.

Ambasador odniósł się do polityki wizowej wobec Polski, co było m.in. tematem rozmów marszałka w Kanadzie. Podkreślił, że ambasada kanadyjska w Polsce będzie uczestniczyła w przeglądzie polityki wizowej, ale zastrzegł, że nie wiadomo jeszcze jakie będą rezultaty tego przeglądu. Dodał, że ambasada jest bardzo elastyczna w załatwianiu wiz dla Polaków, że stara się załatwiać wizy w ciągu jednego dnia i tylko ok. 15 proc. decyzji jest odmownych.

Marszałek podkreślił, że Polska oczekuje wzajemności w kwestii wiz. (Polska zniosła obowiązek wizowy wobec Kanadyjczyków z dniem przystąpienia do UE.)

Ambasador wyraził ubolewanie z powodu incydentu na lotnisku w Calgary i przeprosił marszałka oraz członków oficjalnej delegacji, która składała wizytę w Kanadzie.

 

* * *

 

List gratulacyjny marszałka do przewodniczącego Senatu USA

Marszałek Senatu RP prof. Longin Pastusiak wystosował w czwartek 4 listopada 2004 r. depeszę gratulacyjną do Richarda Cheney'a, przewodniczącego Senatu Stanów Zjednoczonych Ameryki z okazji ponownego wyboru George'a Busha na urząd Prezydenta.

Marszałek L. Pastusiak złożył przewodniczącemu Senatu USA serdeczne gratulacje z okazji ponownego wyboru kandydata Partii Republikańskiej George'a Busha na urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki.

L. Pastusiak wyraził przekonanie, że będzie to czas dobrej współpracy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi, zwłaszcza, że znane jest zaangażowanie George'a Busha w sprawy przyszłości Europy Środkowej i Wschodniej.

Marszałek Pastusiak wyraził jednocześnie nadzieję, że przewodniczący Senatu USA znajdzie czas na złożenie wizyty w Polsce. L. Pastusiak podkreślił, że wizyta ta jest w Polsce oczekiwana.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Federacyjnej Republiki Brazylii

3 listopada 2004 r. wizytę w Senacie złożył ambasador Federacyjnej Republiki Brazylii Marcelo Andrade de Moraes Jardima. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

 

* * *

 

Wizyta ambasadora Malezji

3 listopada 2004 r. wizytę w Senacie złożył ambasador Malezji Dato Mohamad Daud Bin M. Yusoff.. Gościa przyjął wicemarszałek Ryszard Jarzembowski.

 

* * *

 

Wizyta przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

W środę 3 listopada 2004 r. wizytę w Senacie RP złożył Josep Borrell Fontelles przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Delegację przyjął marszałek Senatu prof. Longin Pastusiak. W spotkaniu uczestniczył senator Zygmunt Cybulski.

Marszałek Senatu pogratulował przewodniczącemu PE objęcia tej funkcji, życzył udanej prezydentury i wyraził nadzieję, że kontakty między PE a Senatem RP będą ożywione. L. Pastusiak poruszył m.in. sprawę komisji ds. europejskich w parlamentach narodowych. Chciał poznać zdanie przewodniczącego PE, czy lepiej, by obie izby miały odrębne komisje, czy też lepiej, gdy jest jedna mieszana komisja w parlamencie.

Josep Borrell, który przez 5 lat był przewodniczącym takiej mieszanej komisji w parlamencie hiszpańskim podkreślił, że zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest jedna, mieszana komisja ds. europejskich. W Hiszpanii zawsze na czele tej jednej z najważniejszych komisji stoi parlamentarzysta z opozycji. "Jedna komisja to oszczędność czasu ministrów, którzy tyko raz, a nie dwa muszą prezentować różne kwestie, ponadto sprawy europejskie toczą się niezwykle szybko i trzeba szybko zajmować stanowisko, więc sprawy toczą się szybciej gdy jest jedna komisja " - powiedział Borrell. Dodał, że komisja mieszana ma ponadto większą wiedzę i stanowi większą siłę w reprezentowaniu na zewnątrz.

Marszałek Pastusiak pytał także o rolę parlamentów narodowych UE i budowę militarnego filaru Unii.

Przewodniczący PE podkreślił, że będzie zabiegał o wzmocnienie pozycji parlamentów narodowych w tworzeniu prawa UE, natomiast sprawa obronności to sprawa przyszłości.


Dalsza część archiwum