Krzysztof Kozłowski

zmarł 26 marca 2013 r.

Senator z byłego województwa krakowskiego

Kandydat Zarządu Unii Wolności

Senator I, II i III kadencji Senatu RP


Urodził się w 1931 roku w Przybysławicach w rodzinie inteligencko-ziemiańskiej o bogatych tradycjach patriotycznych i społecznych. Dziadek był działaczem oświatowym i rolniczym w zaborze rosyjskim, ojciec Tomasz legionistą i posłem na Sejm w latach 1930-38, stryj Leon, profesor archeologii Uniwersytetu Lwowskiego - legionistą, posłem na Sejm, premierem rządu RP w latach 1934-35 i senatorem.

W latach 1950-56 studiował nauki filozoficzne i społeczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uzyskał doktorat z filozofii.

Od 1956 pracuje w redakcji "Tygodnika Powszechnego" jako zastępca redaktora naczelnego. Wykładał również nauki polityczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W latach 1980-81 był doradcą Komisji Robotniczej Hutników w Nowej Hucie, a także ekspertem NSZZ "Solidarność" i członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Uczestniczył w negocjacjach Okrągłego Stołu, pracując w zespole do spraw reform politycznych oraz jako współprzewodniczący podzespołu do spraw środków masowego przekazu. W 1990 został podsekretarzem stanu, a następnie ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Tadeusza Mazowieckiego.

W Senacie I kadencji pracował w komisjach: Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej oraz Spraw Zagranicznych. W II kadencji był członkiem komisji: Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej, Spraw Zagranicznych,

Nadzwyczajnej do spraw Integracji Europejskiej. W III kadencji pracował w Komisjach Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Kultury, Środków Przekazu, Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Praw Człowieka i Praworządności.

Jest przedstawicielem parlamentu polskiego w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy.

Bezpartyjny.

Żonaty, ma córkę.


Członek Komisji Praw Człowieka i Praworządności [o komisji]

Członek Klubu Demokratycznego Senatu [o klubie/kole]