Ostatnia zmiana pliku: 25 maja 2001 r.

82. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

23 i 24 maja 2001 r.


Początek posiedzenia po przerwie: 24 maja o godzinie 12.00

1. Informacja Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2000 r.
druk senacki nr 611
Opis w Diariuszu

2 Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2345 i 2717
druki senackie nr 625, 625A, 625Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2530, 2782
druki senackie nr 626, 626A, 626Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o leśnym materiale rozmnożeniowym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 2575, 2734, 2734-A
druki senackie nr 627, 627A, 627Z
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na remonty budynków mieszkalnych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1457, 2686, 2686-A
druki senackie nr 628, 628A, 628Z
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów udzielanych na własne mieszkanie. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1461, 1461-A, 2687, 2687-A
druki senackie nr 629, 629A, 629Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie przed nadmiernym przywozem na polski obszar celny niektórych towarów tekstylnych i odzieżowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 1893 i 2742
druki senackie nr 624, 624A, 624Z
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Informacja Rzecznika Interesu Publicznego o działalności w 2000 r.
druk senacki nr 591
Opis w Diariuszu

9. Zmiany w składach komisji senackich.
druk senacki nr 631
Uchwała, opis w Diariuszu


 - Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Posiedzenie w Diariuszu