Ostatnia zmiana pliku: 21 marca 2001 r.

75. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

14 lutego 2001 r.


Złożenie ślubowania przez:

senatora Bogusława Litwińca,

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych.* (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2526, 2571, 2571-A
druki senackie nr
569, 569A, 569Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o postępowaniu z substancjami zubożającymi warstwę ozonową. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 2326, 2554
druk senacki nr
570, 570A, 570Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 2234, 2423, 2423-A
druk senacki nr
565, 565A, 565Z
Uchwała, opis w Diariusz

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o rolnictwie ekologicznym. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 1894, 2480, 2480-A
druk senacki nr
567, 567A, 567B, 567Z
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Dziecka. (Senat wyraził zgodę na powołanie RPD)
druki sejmowe nr 2543, 2555
druk senacki nr
568
Uchwała, opis w Diariuszu


- Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.

* - Zgodnie z art. 123 ust. 1 Konstytucji RP Rada Ministrów określiła projekt ustawy jako pilny.

Wersja robocza sprawozdania stenograficznego

Oświadczenia złożone przez senatorów na 75. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu