Ostatnia zmiana pliku: 20 stycznia 2001 r.

65. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

21 i 22 września 2000 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta z poprawkami)

druki sejmowe nr 1705, 2097
druki senackie nr 465, 465A, 465Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o giełdach towarowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1379, do druku nr 1379, 2063
druki senackie nr 464, 464A, 464Z
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o Polskim Rejestrze Statków. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1384, 2038, 2038-A
druki senackie nr 463, 463A, 463Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2002 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)

druki sejmowe nr 1819, 2053
druki senackie nr 467, 467A
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2001 r. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1820, 2054
druki senackie nr 468, 468A
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania karnego, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy - Prawo bankowe. (Ustawa przyjęta bez poprawek)

druki sejmowe nr 1718, 2098, errata do druku 2098
druki senackie nr 466, 466A
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Informacja Prezesa Trybunału Konstytucyjnego o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 1999 roku.
druk senacki nr 410
Opis w Diariuszu

8. Zmiany w składzie komisji senackich. (Senat dokonał zmian w komisjach)
druk senacki nr 472
Uchwała, opis w Diariuszu

* * *

- Ustawa zawiera przepisy dostosowujące polskie prawodawstwo do prawa Unii Europejskiej.


Oświadczenia złożone przez senatorów na 65. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu