Ostatnia zmiana pliku: 2.02.2000 r.

48. POSIEDZENIA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

29 i 30 grudnia 1999 r


1) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 1419, 1419-A, 1555, 1555-A
druk senacki nr 322, 322A, 322Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 585, 920, 1350, 1551
druk senacki nr 323, 323A
Uchwała, opis w Diariuszu

3) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1487, 1600
druk senacki nr 329, 329A
Uchwała, opis w Diariuszu

4) Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o czasowym podporządkowaniu niektórych jednostek wojskowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 1387, 1590
druk senacki nr 330, 330A, 330B
Uchwała, opis w Diariuszu

5) Pierwsze czytanie wniesionego przez senatorów projektu uchwały w sprawie sytuacji w Czeczenii. (Senat podjął uchwałę)
druk senacki nr 326
Uchwała, opis w Diariuszu


Oświadczenia złożone przez senatorów na 48. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu