Ostatnia zmiana pliku: 22.03.1999 r.

32. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

17 i 18 marca 1999 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk sejmowy nr 904, 932
druk senacki 199, 199A
Uchwała opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks celny. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 357, 914
druki senackie 200, 200A, 200Z
Uchwała opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe 451, 692, 866, 866A
druk senacki 201, 201A, 201Z
Uchwała opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 630, 901
druki senackie 202, 202A, 202Z
Uchwała opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 852, 907, 852A
druk senacki 203, 203A
Uchwała opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 859, 871, 876, 924
druk senacki 204, 204A, 204Z
Uchwała opis w Diariuszu

7. Pierwsze czytanie wniesionego przez grupę senatorów projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o samorządzie województwa i ustawy o samorządzie powiatowym. (Projekt skierowano do komisji)
druk senacki nr 197

8. Zmiany w składzie komisji senackich. (Senat zaakceptował zmiany)
druk senacki nr 198
Uchwała opis w Diariuszu


Oświadczenia Senatorów złożone na 32. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie w Diariuszu