Ostatnia zmiana pliku: 27.01.1999 r.

26. POSIEDZENIE

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

16 i 17 grudnia 1998 r.


1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o służbie cywilnej. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 450, 709
druki senackie nr 168, 168A, 168B, 168Z
Uchwała, opis w Diariuszu

2. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz ustawy o zmianie ustawy o zwrocie majątku utraconego przez związki zawodowe i organizacje społeczne w wyniku wprowadzenia stanu wojennego oraz o zmianie ustawy o związkach zawodowych. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 640, 733
druki senackie nr 160, 160A
Uchwała, opis w Diariuszu

3. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu środków na wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 186, 707, 734
druki senackie nr 169, 169A, 169B, 169Z
Uchwała, opis w Diariuszu

4. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz o zmianie ustawy o uposażeniu byłego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 756, 769
druki senackie nr 170, 170A, 170Z
Uchwała, opis w Diariuszu

5. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnych. Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 722, 754
druki senackie nr 159, 159A,
Uchwała, opis w Diariuszu

6. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 647, 689
druki senackie nr 161, 161A, 161Z
Uchwała, opis w Diariuszu

7. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 648, 690
druki senackie nr 162, 162A, 162Z
Uchwała, opis w Diariuszu

8. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, którzy w latach 1944-1989 sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 576, 614, 671, 671A
druki senackie nr 166, 166A, 166Z
Uchwała, opis w Diariuszu

9. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 650, 743
druki senackie nr 163, 163A, 163Z
Uchwała, opis w Diariuszu

10. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. (Ustawa przyjęta z poprawką)
druki sejmowe nr 69, 247, 285, 745
druki senackie nr 164, 164A, 164Z
Uchwała, opis w Diariuszu

11. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych. (Ustawa przyjęta z poprawkami)
druki sejmowe nr 612, 612A, 660, 660A
druki senackie nr 167, 167A, 167Z
Uchwała, opis w Diariuszu

12. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druki sejmowe nr 649, 750
druki senackie nr 165, 165A
Uchwała, opis w Diariuszu


Oświadczenia senatorów złożone na 26. posiedzeniu Senatu RP

Posiedzenie w Diariuszu