2. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI
6, 7 listopada 1997 r.


Porządek dzienny

 1. Pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu. (Zmieniono Regulamin Senatu)
  druk senacki nr 10, 10S
  uchwała; opis w Diariuszu
 2. Powołanie składów stałych komisji senackich.
  druk senacki nr 11
  uchwała; opis w Diariuszu
 3. Wybór przewodniczących stałych komisji senackich.
  druk senacki nr 12
  uchwała; opis w Diariuszu


Posiedzenie w Diariuszu