10. POSIEDZENIE
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV KADENCJI

27 marca 1998 r.


Porządek dzienny

1. Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin. (Ustawa przyjęta bez poprawek)
druk senacki nr 62, 62A, 62B
uchwała; opis w Diariuszu


Oświadczenia senatorów złożone na 10. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie w Diariuszu