Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment


Kronika senacka

17 września br. w Warszawie marszałek Alicja Grześkowiak otworzyła konferencję międzynarodową "Stop przemocy - o godność człowieka".

W swoim wystąpieniu marszałek stwierdziła m.in., że świat uczynił tę konferencję tragicznie aktualną. Marszałek podkreśliła, że człowiek jest wartością samą w sobie i nie może być traktowany jako rzecz czy narzędzie służące do jakiegoś celu. "Smutnym znakiem naszych czasów jest niszczenie człowieka przez drugiego człowieka" - powiedziała.

Marszałek A. Grześkowiak podkreśliła, że przemoc wpisała się w naszą codzienność, m.in. za sprawą mediów. Jej zdaniem, żadne środki zwalczające przemoc nie przyniosą efektu, jeżeli nie zmienią się nasze serca.

Konferencja zainicjowała ogólnopolską kampanię na rzecz zwalczania przemocy. Jej organizatorem jest Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN.


Diariusz Senatu RP: spis treści, poprzedni fragment