Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 85
5 maja 2001 r.

obejmuje okres od 16 do 30 kwietnia 2001 r.

 

80. posiedzenie Senatu
Uchwała Senatu w sprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw, ustawy o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji oraz ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ustanowieniu Medalu za Zasługi dla Policji
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy - Prawo o miarach
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia
Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
Zmiana w składzie komisji senackiej

Oświadczenia złożone przez Senatorów na 80. posiedzeniu Senatu

Posiedzenia Prezydium Senatu
94.posiedzenie
95.posiedzenie
96.posiedzenie
Uchwały Prezydium

Z prac komisji senackich
18 kwietnia 2001 r.
19 kwietnia 2001 r.
20 kwietnia 2001 r.
24 kwietnia 2001 r.
25 kwietnia 2001 r.
26 kwietnia 2001 r.
27 kwietnia 2001 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"