Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 80
5 marca 2001 r.

obejmuje okres od 16 do 28 lutego 2001 r.

76. posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2001 i stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wykonywaniu budżetu państwa w roku 2001 oraz o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2001
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i ustawy o Policji
Zmiany w składzie komisji senackich
Oświadczenia złożone na 76. posiedzeniu Senatu
Z prac komisji senackich
20 lutego 2001 r.
21 lutego 2001 r.
22 lutego 2001 r.
23 lutego 2001 r.
27 lutego 2001 r.
28 lutego 2001 r.
15 lutego 2001 r.
Kontakty międzynarodowe
Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów
Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"