Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 73
5 listopada 2000 r.

obejmuje okres od 16 do 31 października 2000 r.

67 posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach kontraktów eksportowych ,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw ,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł ,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kontroli skarbowej i ustawy o inspekcji Celnej w związku z dostosowaniem do prawa Unii Europejskiej ,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych ,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o normalizacji ,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody
Uchwała Senatu w sprawie wyrażenia zgody na odwołanie Rzecznika Praw Dziecka ,
Zmiany w składzie komisji senackich ,
Oświadczenia złożone na 67 posiedzeniu Senatu
Z prac komisji senackich
17 października 2000 r.
18 października 2000 r.
19 października 2000 r.
20 października 2000 r.
24 października 2000 r.
26 października 2000 r.
Kontakty międzynarodowe
Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów
Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"