Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 56
20 lutego 2000 r.

obejmuje okres od 1 do 15 lutego 2000 r.

 

51 posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianie własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali .
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Konwencji o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w międzynarodowych transakcjach handlowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Protokołu między Rządem Rzeczpospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o uchyleniu w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Federacją Rosyjską Konwencji między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w sprawie zapobiegania powstawaniu przypadków podwójnego obywatelstwa, podpisanej w Warszawie dnia 31 marca 1965 roku.

Oświadczenia złożone przez Senatorów na 51. posiedzeniu Senatu

Z prac komisji senackich
1 lutego 2000 r.
2 lutego 2000 r.
15 lutego 2000 r.
Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"