Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 55
5 lutego 2000 r.

obejmuje okres od 16 do 31 stycznia 2000 r.

 

50 posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie o Kodeks celny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Polskiej Organizacji Turystycznej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy -Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy o administracji rządowej w województwie
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej oraz o grach losowych i zakładach wzajemnych
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

Oświadczenia złożone przez Senatorów na 50. posiedzeniu Senatu

Posiedzenie Prezydium Senatu
73. posiedzenie

Z prac komisji senackich
18 stycznia 2000 r.
19 stycznia 2000 r.
20 stycznia 2000 r.
25 stycznia 2000 r.
26 stycznia 2000 r
27 stycznia 2000 r
28 stycznia 2000 r

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"