Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 54
20 stycznia 2000 r.

obejmuje okres od 1 do 15 stycznia 2000 r.

 

49 posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy budżetowej na rok 2000 r.
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny .
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw ,
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny .
Wybór przewodniczącego Komisji Nauki i Edukacji Narodowej.

Oświadczenia złożone przez Senatorów na 49. posiedzeniu Senatu

Z prac komisji senackich
3 stycznia 2000 r.
4 stycznia 2000 r.
5 stycznia 2000 r.
6 stycznia 2000 r.
11 stycznia 2000 r
14 stycznia 2000 r

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"