Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 50
20 listopada 1999 r.

obejmuje okres od 1 do 15 listopada 1999 r.

Posiedzenia Prezydium Senatu
66. posiedzenie
67. posiedzenie
Uchwały Prezydium

Z prac komisji senackich
3 listopada 1999 r.
4 listopada 1999 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"