Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 46
20 września 1999 r.

obejmuje okres od 1 do 15 września 1999 r.

 

 

Posiedzenia Prezydium Senatu
63 posiedzenie
Uchwały Prezydium

Z prac komisji senackich

6 września 1999 r.

14 września 1999 r.

15 września 1999 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów

Kronika senacka


 

WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"