Diariusz Senatu RP, spis treści, poprzedni fragment, następny fragment


Odsłonięcie tablicy pamiątkowej

Z okazji obchodów dziesięciolecia w gmachu Senatu na parterze odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci senatorów RP pomordowanych, poległych, zaginionych, zmarłych w latach II wojny światowej i powojennym okresie represji.

Na tablicy znalazły się nazwiska, a także daty i miejsca śmierci:

 1. Witold Abramowicz po 1940 ZSRR
 2. Aleksander Achmatowicz 1944 Częstochowa
 3. Aleksander Adelman 1942 Kraków
 4. Wasyl Baranyk 1941 ZSRR
 5. Kazimierz Bartel 1941 Lwów
 6. Józef Beck 1944 Stanesti k. Bukaresztu
 7. Kazimierz Bisping 1941 ZSRR
 8. ks. Wacław Bliziński 1944 Częstochowa
 9. Adolf Bniński 1942 pod Stęszewem k. Poznania
 10. Jakub Bodek po 1939 Lwów
 11. Wiaczesław Bohdanowicz (Wiaczesłau Bahdanowicz) po 1939 ZSRR
 12. Jakub Bojko 1943 Gręboszów
 13. ks. Feliks Bolt 1940 Stutthof
 14. Józefa Bramowska 1942 Żyglin
 15. Kazimierz Brzeziński-Mora 1944 okolice Puław
 16. Tomasz Brzeziński 1940 Mauthausen
 17. Salem Budzyner 1940 Włochy
 18. Maciej Bundzylak 1940 Ukraina
 19. Roman Cholewicki 1942 Warszawa
 20. Bernard Chrzanowski 1944 Konstancin
 21. Jan Cupiał 1941 Dachau
 22. Józef Danielewicz 1941 Piotrków Trybunalski
 23. Stanisław Dąbski 1941 Rudna Wielka
 24. Mojżesz Deutscher 1941 Kraków
 25. Eugeniusz Dobaczewski 1940 Działdowo
 26. Gustaw Dobrucki 1943 Warszawa
 27. Stefan Dobrzański 1945 Ural
 28. Franciszek Drucki-Lubecki 1944 Warszawa
 29. Stefan Ehrenkreutz 1945 Wilno
 30. Alfons Erdman 1943 okolice Bielska Podlaskiego
 31. Ludwik Evert 1945 Grodzisk Mazowiecki
 32. Bolesław Fichna 1945 Flossenburg
 33. Apolinary Garlicki 1940 Ukraina
 34. Tadeusz Giedroyć 1941 Białoruś
 35. Hipolit Gliwic 1943 Warszawa
 36. Maciej Glogier 1940 Radom
 37. Stanisław Głąbiński 1943 Moskwa
 38. Innocenty Głowacki 1940 Ukraina
 39. Zygmunt Głowacki 1939 Warszawa
 40. Emil Godlewski 1944 Kraków
 41. Daniel Gross 1942 Auschwitz
 42. Kazimierz Gruetzmacher 1943 Warszawa
 43. Kazimiera Grunertówna 1944 Kielce
 44. Stanisław Gruszczyński 1943 Lwów
 45. Joachim Hempel 1944 Warszawa
 46. Antoni Horbaczewski (Antin Horbaczewśkyj) 1944 Sanok
 47. Emil Hordyński (Omeljan Hordynśkyj) 1940 Ukraina
 48. Hanna Hubicka 1941 Lublin
 49. Aleksander Iżycki po 1939 Auschwitz
 50. Józef Jachowicz 1941 Strażów
 51. Janusz Jagrym Maleszewski 1942 Warszawa
 52. Romuald Jarmułowicz 1944 Warszawa
 53. Helena Jaroszewiczowa 1940 Palmiry
 54. Olgierd Jeleński 1941 ZSRR
 55. Władysław Kamiński 1944 Monte Cassino
 56. Tadeusz Kaniowski 1943 Kazachstan
 57. Stanisław Karłowski 1939 Gostyń
 58. Stanisław Karpiński 1943 Warszawa
 59. Tadeusz Karszo-Siedlewski 1939 Warszawa
 60. Henryk Kawecki 1942 Warszawa
 61. Marian Kiniorski 1943 Warszawa
 62. Jan Kołłątaj-Srzednicki 1944 Budapeszt
 63. Jan Kowalczyk 1941 Katowice
 64. Sergiusz Kozicki (Serhij Kozyćkyj) 1941
 65. Leon Kozłowski 1944 Berlin
 66. Błażej Krzywkowski 1940 Mauthausen-Gusen
 67. Bronisław Krzyżanowski 1943 Wilno
 68. Stefania Kudelska 1944 Warszawa
 69. Mikołaj Kwaśniewski 1941 Auschwitz
 70. Wojciech Lachowicz 1943 Ukraina
 71. Albin Lachowski 1942 Buchenwald
 72. Stefan Lelek 1940 Lublin
 73. Zygmunt Leszczyński 1942 Kaliszany
 74. Zygmunt Lewakowski 1941 Kraków
 75. Helena Lewczanowska (Ołena Łewczaniwśka) 1940 Ukraina
 76. Stanisław Lipkowski 1942 Warszawa
 77. Zdzisław Lubomirski 1943 Mała Wieś k.Grójca
 78. Michał Łazarski 1944 Warszawa
 79. Bohdan Łepkyj 1941 Kraków
 80. Leon Łubieński 1944 Warszawa
 81. Stanisław Łucki (Ostap Łućkyj) 1941 ZSRR
 82. ks. Stanisław Maciejewicz 1940 Wilno
 83. Wacław Makowski 1942 Bukareszt
 84. Mikołaj Malicki po 1941 ZSRR
 85. Władysław Malski 1941 Białoruś
 86. Stanisław Manterys 1946 ZSRR
 87. Mikołaj (Mykoła) Masłow 1940 Ukraina
 88. Czesław Michałowski 1941 Mińsk Białoruski
 89. Bolesław Miklaszewski 1941 Warszawa
 90. Stanisław Miłaszewski 1944 Warszawa
 91. Tadeusz Moszyński 1940 Ukraina
 92. Aleksy Nazarewski 1942 Kujbyszew
 93. Tomasz Nocznicki 1944 Słomniki
 94. Zygmunt Nowicki 1941 Warszawa
 95. Saturnin Osiński 1947 ZSRR
 96. Paweł Ossowski 1939 Barbarka k. Torunia
 97. Franciszek Pacześniak po 1939 ZSRR
 98. Stanisław Patek 1944 Warszawa
 99. Stefan Perzyński 1941 Auschwitz
 100. Tadeusz Petrażycki 1940 Charków
 101. August Popławski 1944 Warszawa
 102. ks. Józef Prądzyński 1942 Dachau
 103. Izydor Pryko po 1939 ZSRR
 104. Aleksander Prystor 1941 ZSRR
 105. Zygmunt Przybylski 1942 Kraków
 106. ks. Walenty Puchała 1944 Kosina k. Łańcuta
 107. Władysław Pulnarowicz 1941 Lwów
 108. Ignacy Puławski 1944 Sachsenhausen
 109. Michał Ringel po 1939 ZSRR
 110. Jan Rogowicz 1945 Sachsenhausen
 111. Michał Róg 1940 Dachau
 112. Michał Rudnik 1941 Buczków k.Bochni
 113. Jan Rudowski 1945 Stutthof
 114. Mojżesz Schorr 1941 Uzbekistan
 115. Dawid Schreiber 1942 Lwów
 116. ks. Alfons Schultz 1940 Stutthof
 117. Tadeusz Seib po 1939 ZSRR
 118. Erazm Semkowicz 1945 Sanok
 119. August Serożyński 1941 Mauthausen-Gusen
 120. Michał Siciński 1941 Auschwitz
 121. Stanisław Siedlecki 1939 Wołyń
 122. Wacław Sieroszewski 1945 Piaseczno
 123. Roman Skirmunt 1939 pod Porzeczem k. Pińska
 124. Jan Slaski 1940 Katyń
 125. Marian Sobolewski 1941 Warszawa
 126. Stefan Sołtyk 1945 Dachau
 127. Michał Soroko 1939 Lida
 128. Antoni Staniewicz 1941 Kijów
 129. Stefan Starzyński
 130. Błażej Stolarski 1939 Niemcy
 131. Helena Sujkowska 1944 Warszawa
 132. Marcin Szarski 1941 Tel Awiw
 133. Tadeusz Szułdrzyński 1943 Kozietuły k. Grójca
 134. Konstanty Terlikowski po 1941 ZSRR
 135. Maksymilian Thullie 1939 Lwów
 136. Leopold Tomaszkiewicz 1944 Warszawa
 137. Stanisław Tor 1941 Warszawa
 138. Jakub Trockenheim po 1939 ZSRR
 139. Abraham Truskier 1941 Warszawa
 140. Stanisław Wańkowicz 1943 Zbydniów k. Sandomierza
 141. Tomasz Wasilewski 1939 Łódź
 142. Bohdan Wasiutyński 1940 Warszawa
 143. Wojciech Wiącek 1944 Tarnobrzeg
 144. Marceli Stefan Wiechowicz 1943 Majdanek
 145. Janusz Wielowiejski 1939 Tomaszówka k. Włodawy
 146. Aleksander Własow (Aljaksandar Ułasau) 1941 ZSRR
 147. Joachim Wołoszynowski 1945 Kraków
 148. Jan Woźnicki 1945 Warszawa
 149. Juliusz Wurzel 1944 Hajfa
 150. Dominik Zbierski 1940 Apolonka k. Częstochowy
 151. Zdzisław Zmigryder-Konopka 1939 Lwów

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele najwyższych władz z marszałkiem Sejmu Maciejem Płażyńskim, prezesami Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego Markiem Safjanem i Lechem Gardockim, senatorowie poprzednich kadencji Senatu III RP oraz rodziny senatorów upamiętnionych na tablicy. Niektórzy z nich przyjechali specjalnie na uroczystości senackie z zagranicy. Wielu z upamiętnionych na pamiątkowej tablicy nie ma nawet grobu; zginęli czy zostali zamordowani podczas II wojny światowej w sowieckich łagrach, Kazachstanie czy w niemieckich obozach koncentracyjnych.

Dla wielu rodzin senacka tablica stała się jedynym miejscem upamiętniającym pamięć tragicznie zaginionych.

Podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej marszałek Alicja Grześkowiak powiedziała:

Panie Marszałku, Wielce Szanowni Panie i Panowie Prezesi Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, Wielce Czcigodni Państwo Senatorowie, Szanowni Państwo!

Przed 10 laty, na 3. posiedzeniu Senatu, 28 lipca 1989 r., dwaj senatorowie, Roman Ciesielski z Krakowa i Andrzej Wielowieyski z Warszawy, wystąpili z wnioskiem, aby ustalić wojenne losy senatorów II Rzeczypospolitej oraz ufundować tablicę ku czci tych, którzy polegli, zostali pomordowani, zaginęli oraz zmarli w wyniku represji okupantów.

Dzisiaj Senat Rzeczypospolitej Polskiej spełnia ten wniosek.

Dzięki wieloletniej, żmudnej pracy pracowników Działu Oświatowego Kancelarii Senatu sporządzono listę strat osobowych i poznano okoliczności śmierci senatorów.

Wielką pomoc okazały tu rodziny pomordowanych, można więc było przystąpić do ufundowania tablicy pamiątkowej; przygotowania podjęto w poprzedniej kadencji Senatu, zrealizowano je w obecnej kadencji.

Tablicę zaprojektował warszawski architekt i plastyk Zbigniew Gąsior, żołnierz batalionu AK "Parasol". Nie doczekał on momentu odsłonięcia tablicy, w pracy wspierał go syn architekt Marcin Gąsior. Tablicę wykonała z marmuru firma konserwacji zabytków 3R z Izabelina pod kierunkiem Ryszarda Szemraja.

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej tablicy, składam serdeczne podziękowanie.

Na tablicy znajduje się 151 nazwisk senatorów, co stanowi ponad 40% żyjących w 1939 r. senatorów pięciu kadencji II Rzeczypospolitej. 98 senatorów straciło życie jako bezpośrednie ofiary wojny, zostali zamordowani, polegli albo zaginęli.

Z rąk okupanta niemieckiego zginęło 55 senatorów, okupanta sowieckiego - 43 senatorów.

Na tablicy są nazwiska senatorów Rzeczypospolitej nie tylko narodowości polskiej, ale żydowskiej, ukraińskiej, białoruskiej, tatarskiej. Są nazwiska senatorów wyznania rzymsko-katolickiego, grecko-katolickiego, prawosławnego, ewangelickiego, mojżeszowego, islamskiego i bezwyznaniowcy.

Są nazwiska senatorów Rzeczypospolitej różnych orientacji politycznych i różnych zawodów.

Jako Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej składam hołd wszystkim senatorom pomordowanym, poległym, zaginionym, zmarłym w czasie II wojny światowej i w powojennym okresie represji.

Ta tablica przywołuje na pamięć słowa Horacego - "Non omnis moriar" nie wszystek umrę.

Odpowiem strofą Kasprowicza "Błogosławieni, albowiem ich syny będą sprzątali ich ziaren owoce".

Po wygłoszeniu przemówienia marszałek Alicja Grześkowiak dokonała symbolicznego odsłonięcia tablicy ku czci senatorów RP zamordowanych i zmarłych podczas II wojny światowej.

Podczas uroczystości w imieniu rodzin senatorów upamiętnionych na tablicy głos zabrał Andrzej Ehrenkreutz:

Czcigodna Pani Marszałek! Szanowni Państwo!

Wdzięczny jestem opatrzności Bożej, za udostępnienie mi zaszczytu reprezentowania rodzin poległych, zmarłych, zaginionych senatorów, reprezentowania ich w tej dzisiejszej uroczystości, której historyczne tło i znaczenie polityczne, a nawet przekaz ideologiczny zostały tak wzruszająco i trafnie określone przez Panią Marszałek.

Jako syn śp. Stefana, senatora Stefana Ehrenkreutza, a świadom obecności tutaj wśród publiczności pani Marty Ehrenkreutz-Jasińskiej, wnuczki z Warszawy i doktora Stefana Ehrenkreutza, wnuka z dalekiej Australii, pozwolę sobie na wniesienie pewnego osobistego, ale znamiennego akcentu do tej uroczystej zadumy.

Otóż kiedyś, kiedyś bardzo, bardzo dawno, kiedy jako młody chłopiec zapytałem się ojca, dlaczego, po co jest właściwie tym senatorem, jeżeli to go zmusza do częstych nieobecności w domu, wielokrotnych podróży do Warszawy lub Lublina, bo to był jego okręg wyborczy, odrzekł mi on na to: bo to jest mój obowiązek, bo to jest służba dla Polski. Doskonale zapamiętałem te słowa.

Badacze najnowszej historii Polski wiedzą, że rozpoczął on tę służbę jeszcze na ławie szkolnej przed upływem ubiegłego stulecia, za co był wielokrotnie więziony przez władze carskie.

W okresie II Rzeczypospolitej dostąpił zaszczytu służenia Polsce, tej wolnej Polsce i jej najwyższej instancji ustawodawczej. Był on też ostatnim rektorem Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie, Uniwersytetu, gdzie pierwszym rektorem był oczywiście Piotr Skarga.

W okresie wojny nie tylko kierował podziemnym Uniwersytetem, ale działał w ramach tzw. Konwentu Partii Politycznych, a więc sur generis podziemnego parlamentu w Wilnie, reprezentując w nim obóz piłsudczyków. Nagłe aresztowanie, okrutne śledztwo, męczeńska śmierć w więzieniu sowieckim przerwała tę jego służbę dla Polski.

Przecież nazwisko Ehrenkreutz jest jednym z tak wielu nazwisk widniejących na tej tablicy, zawierającej listę honorową tych senatorów Rzeczypospolitej, II Rzeczypospolitej, którzy swe życie oddali za Polskę.

Cześć Im, a chwała Senatowi odroczonej Rzeczypospolitej, odrodzonemu Senatowi III Rzeczypospolitej, za tak trwały i wyraźny, wymowny wyraz czci, szacunku i pamięci, który powinien służyć jako ideowy drogowskaz dla patriotycznych senatorów doby dzisiejszej i niekończących się kolejnych pokoleń ich następców, tak Wam dopomóż Bóg.

Na zakończenie uroczystości wieńce i wiązanki kwiatów przed tablicą złożyli marszałek Senatu Alicja Grześkowiak, marszałek Sejmu Maciej Płażyński oraz w imieniu rodzin senatorów Andrzej Ehrenkreutz.

Po przybyciu do Senatu cześć upamiętnionym na tablicy senatorom II RP oddali prezydent RP Aleksander Kwaśniewski i premier Jerzy Buzek. Złożyli także wiązanki kwiatów.


Diariusz Senatu RP, spis treści, poprzedni fragment, następny fragment