Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 36
20 kwietnia 1999 r.

obejmuje okres od 1 do 15 kwietnia 1999 r.

Posiedzenie Prezydium Senatu
50 posiedzenie
Uchwały Prezydium

Z prac komisji senackich
13 kwietnia 1999 r.
14 kwietnia 1999 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"