Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 32
20 lutego 1999 r.

obejmuje okres od 1 do 15 lutego 1999 r.

 

 

Z prac komisji senackich
9 lutego 1999 r.

 

Kontakty międzynarodowe

 

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

 


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"