Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 24
20 października 1998 r.

obejmuje okres od 1 do 15 października 1998 r.

 

20. posiedzenie Senatu
Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych
Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Celnej
Ustawa o - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
Pierwsze czytanie wniesionego przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisję Ustawodawczą projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz o zmianie niektórych innych ustaw
Informacja rządu RP na temat sytuacji na rynku płodów rolnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem rynku mięsa wieprzowego
Oświadczenia złożone przez senatorów na 20. posiedzeniu Senatu

Posiedzenia Prezydium Senatu
37. posiedzenie
38 posiedzenie
39 posiedzenie

Uchwały Prezydium Senatu

Z prac komisji senackich
1 października 1998 r.
2 października 1998 r.
6 października 1998 r.
7 października 1998 r.
8 października 1998 r.
13 października 1998 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów
Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"