Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 23
5 października 1998 r.

obejmuje okres od 16 do 30 września 1998 r.

Z prac komisji senackich
15 września 1998 r.
16 września 1998 r.
18 września 1998 r.
23 września 1998 r.
24 września 1998 r.
29 września 1998 r.

Kontakty międzynarodowe

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"