Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 4
20 grudnia 1997 r.

obejmuje okres od 1 do 15 grudnia 1997 r.

 

 

3. posiedzenie Senatu RP
Przemówienie premiera J. Buzka
Stanowisko Senatu w sprawie ustaw "okołocelnych"
Wybór członków Krajowej Rady Sądownictwa
Pierwsze czytanie projektu uchwały Senatu RP w sprawie obchodów 50. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Oświadczenia

4. posiedzenie Senatu RP
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo budżetowe i ustawy - Prawo energetyczne
Ustawa o zmianie ustawy o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa o zmianie ustawy o warunkach wykonywania krajowego drogowego przewozu osób
Ustawa o zmianie ustawy o usługach turystycznych
Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie obchodów 50. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Uchwała w sprawie trybu powoływania i odwoływania członków Rady Polityki Pieniężnej
Oświadczenia

Posiedzenia Prezydium Senatu RP

8. posiedzenie
9. posiedzenie
10. posiedzenie

Z prac komisji senackich
3 grudnia 1997 r.
4 grudnia 1997 r.
9 grudnia 1997 r.
10 grudnia 1997 r.
11 grudnia 1997 r.
12 grudnia 1997 r.

Wymiana międzynarodowa

Komunikaty

Uchwały Prezydium Senatu RP

 


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"