Marszałek Senatu RP III Kadencji
Adam Struzik

Wicemarszałkowie Senatu RP III Kadencji
Ryszard Czarny   (pełnił funkcję do 16.03.1995 r.)
Stefan Jurczak
Zofia Kuratowska
Grzegorz Kurczuk   (pełnił funkcję od 16.03.1995 r.))
Prezydium Senatu
Konwent Seniorów
Komisje Senatu