Rozmiar: 16658 bajtów

Wacław Jan Strażewicz

Senator z województwa suwalskiego

Kandydat Naczelnego Komitetu Wykonawczego
Polskiego Stronnictwa LudowegoCzłonek:
Komisji Kultury, Środków Przekazu, Wychowania Fizycznego i Sportu (od 12.11.93 r.)
[o komisji]
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
[o komisji]

Biogram