Rozmiar: 16651 bajtów

Tadeusz Mieczysław Rewaj

Senator z województwa szczecińskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej


Zastępca przewodniczącego Komisji Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków
Gospodarczych
[o komisji]
Członek:
Komisji Nauki i Edukacji Narodowej
[o komisji]
Podkomisji do spraw Integracji Europejskiej
[o komisji]

Biogram