Rozmiar: 14862 bajtów

Dorota Kempka

Senator z województwa bydgoskiego

Kandydatka Krajowego Komitetu Wyborczego
Sojuszu Lewicy Demokratycznej

Posłanka na Sejm X kadencji


Zastępca przewodniczącego Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich [o komisji]
Członek:
Komisji Kultury, Środków Przekazu, Wychowania Fizycznego i Sportu
[o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim
[o komisji]

Biogram