Piotr Antoni Chojnacki

Senator z województwa konińskiego

Kandydat Niezależnego Komitetu Wyborczego


Członek:
Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych
[o komisji]
Komisji Regulaminowej i Spraw Senator
skich [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Górnictwa
[o komisji]
Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego
[o komisji]

Biogram