Gerhard Bartodziej

Senator z województwa opolskiego

Kandydat Krajowego Komitetu Wyborczego
Mniejszości NiemieckiejZastępca przewodniczącego Komisji Praw Człowieka i Praworządności
[o komisji]
Członek:
Komisji Spraw Zagranicznych
[o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Górnictwa [o komisji]

Biogram