Sprawozdanie stenograficzne z 19. posiedzenia Senatu RP II kadencji
w dniu 28 lipca 1992 r.

Uwaga pliki w formacie pdf

Strona tytułowa

wielkość pliku: 31 684 B

Sprawozdanie stenograficzne z pierwszego dnia posiedzenia

wielkość pliku: 962 200 B

Głosowania

wielkość pliku: 46 411 B

Uchwały

wielkość pliku: 971 258 B

Spis treści

wielkość pliku: 23 792 B