Jerzy Kłoczowski

Senator z województwa lubelskiego

Kandydat Komitetu Obywatelskiego
"Solidarność"

Pełnił mandat od 21.06.1990 r.


Członek:
Komisji Spraw Zagranicznych [o komisji]

Biogram

Wywiad z "Archiwum Historii Mówionej Senatu"