Komisja Spraw Zagranicznych

Senatu RP I Kadencji

28.07.1998 r. - 25.10.1991 r.Skład Komisji w dniu 25.10.1991 r.