Piotr Ł.J. Andrzejewski
Senator z województwa piotrkowskiego
Kandydat Komitetu Obywatelskiego
"Solidarność"
Pełnił mandat od 17.10.1989 r.


Członek:
Komisji Praw Człowieka i Praworządności
[o komisji]
Komisji Samorządu Terytorialnego [o komisji]
Komisji Inicjatyw i Prac Ustawodawczych [o komisji]
Komisji Spraw Emigracji i Polaków za Granicą [o komisji]
Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Górnictwa [o komisji]

Biogram ("Nasi w Sejmie i Senacie", Oficyna Wydawnicza Volumen, 1990r.)

Wywiad z "Archiwum Historii Mówionej Senatu"