Komisja Nadzwyczajna do Spraw Górnictwa

Senatu RP I Kadencji

28.12.1990 r. - 25.10.1991 r.Skład Komisji w dniu 25.10.1991 r.