Archiwum

Seminarium: Archiwa Przełomu jako przedmiot badań naukowych - wstęp do corocznego cyklu konferencji

Kancelaria Senatu i Kancelaria Prezydenta planuje zorganizować (na przełomie września i października) seminarium: Archiwa Przełomu przedmiot badań naukowych - wstęp do corocznego cyklu konferencji.

Celem Seminarium ma być przygotowanie do corocznego cyklu konferencji prezentujących i omawiających zagadnienia związane z przemianami lat końca 80. i połowy lat 90. XX wieku w Polsce, w tym głównie z opozycją solidarnościową skupioną w strukturach Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność", Komitetów Obywatelskich oraz Obywatelskiego Klubu Parlamentarnego.

Intencją organizatorów bedzie zachęcenie do współpracy na niwie archiwalno - naukowej w dążeniu do scalenia materiałów związanych z niniejszą dokumentacją i ukazanie potrzeby i zainteresowania naukowców i badaczy niniejszą tematyką.

Seminarium zorganizowane będzie w ramach projektu "Archiwa Przełomu", inicjatywy Kancelarii Senatu RP i Kancelarii Prezydenta RP.

Szczegółowe informacje oraz program seminarium zostanie zamieszczony w późniejszym terminie.