Version française     English version

Lista zaproszonych przewodniczących
Lista uczestników Spotkania
Program
Zagadnienia zaproponowane do uwzględnienia w wystąpieniach podczas konferencji
  * * *
Stenogram (pdf)
Oświadczenie wspólne przyjęte na VI Spotkaniu Stowarzyszenia
* * *
Członkowie Stowarzyszenia
Statut Stowarzyszenia
Poprzednie spotkania (w wersji angielskiej)
Ambasady państw członkowskich
Strona Stowarzyszenia Senatów Europy
   
Strony informacyjne