Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 77
5 stycznia 2001 r.

obejmuje okres od 16 do 31 grudnia 2000 r.

72 posiedzenie Senatu
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela, ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, ustawy w sprawie oznaczania wyrobów znakami skarbowymi akcyzy, ustawy o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu oraz ustawy o zmianie niektórych innych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadku koronnym
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wyścigach konnych
Trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym oraz niektórych innych ustaw
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich oraz obrocie tymi wyrobami
Stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o negocjacyjnym systemie kształtowania przyrostu przeciętnych wynagrodzeń u przedsiębiorców oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej
Oświadczenia złożone na 72. posiedzeniu Senatu
Zgromadzenie narodowe
Z prac komisji senackich
19 grudnia 2000 r.
20 grudnia 2000 r.
22 grudnia 2000 r.
Kontakty międzynarodowe
Odpowiedzi na oświadczenia Senatorów
Kronika senacka


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"