Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 11
5 kwietnia 1998 r.

obejmuje okres od 16 do 31 marca 1998 r.

 

8. posiedzenie Senatu RP
Debata na temat integracji europejskiej
Ustawa o zmianie ustawy o utworzeniu Głównego Urzędu Miar
Projekt ustawy o zmianie ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego
Projekt ustawy o zmianie ustawy o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne
Ustawa o uznaniu stopni naukowych, dyplomów i tytułów zawodowych nadanych przez Polski Uniwersytet na Obczyźnie
Ustawa o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
Zmiany w składzie komisji senackich
Ustawa o zasadach użycia Sił Zbrojnych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w 1998 r.
Oświadczenia

9. posiedzenie Senatu RP
Ustawa o zmianie ustawy o szkolnictwie wyższym
Ustawa o zmianie ustawy o rachunkowości
Projekt ustawy o świadczeniu pieniężnym dla nieletnich ofiar wojny 1939-1945
Zmiany w składzie komisji senackich
Oświadczenia

10. posiedzenie Senatu RP
Ustawa o zmianie ustawy - Ordynacja wyborcza do rad gmin
Oświadczenia

Posiedzenia Prezydium Senatu RP
19. posiedzenie
20. posiedzenie
21. posiedzenie

Z prac komisji senackich
17 marca 1998 r.
18 marca 1998 r.
20 marca 1998 r.
25 marca 1998 r.
26 marca 1998 r.
27 marca 1998 r.
31 marca 1998 r.

Wymiana międzynarodowa

Komunikaty

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Uchwały Prezydium Senatu RP


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"