Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

SPIS TREŚCI

 • I - PRZEPISY WSPÓLNE

  Rozdział 1 - Przepisy ogólne
  Rozdział 2 - Prawa wyborcze
  Rozdział 3 - Zarządzanie wyborów
  Rozdział 4 - Rejestr wyborców
  Rozdział 5 - Spis wyborców
  Rozdział 6 - Obwody głosowania
  Rozdział 7 - Komisje wyborcze
  Rozdział 8 - Przebieg głosowania
  Rozdział 9 - Ustalanie wyników głosowania w obwodzie
  Rozdział 10 - Protesty wyborcze. Ważność wyborów
  Rozdział 11 - Kampania wyborcza
  Rozdział 12- Komitety wyborcze
  Rozdział 13- Finansowanie kampanii wyborczej
  Rozdział 14- Finansowanie wyborów z budżetu państwa

 • II - PRZEPISY SZCZEGÓLNE DLA WYBORCÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Rozdział 15- Zasady ogólne
  Rozdział 16- Okręgi wyborcze
  Rozdział 17- Zgłaszanie list kandydatów na posłów
  Rozdział 18- Karty do głosowania
  Rozdział 19- Sposób głosowania i warunki ważności głosu
  Rozdział 20- Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym
  Rozdział 21- Ogłaszanie wyników wyborów do Sejmu
  Rozdział 22- Wygaśnięcie mandatu posła i uzupełnianie składu Sejmu
  Rozdział 23- Kampania wyborcza w programach radiowych i telewizyjnych

 • III - PRZEPISY SZCZEGÓLNE DOTYCZĄCE WYBORÓW DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

  Rozdział 24- Zasady ogólne
  Rozdział 25- Okręgi wyborcze
  Rozdział 26- Szczególne zadania komisji wyborczych
  Rozdział 27- Zgłaszanie kandydatów na senatorów
  Rozdział 28- Karty do głosowania
  Rozdział 29- Sposób głosowania i warunki ważności głosu
  Rozdział 30- Ustalanie wyników głosowania i wyników wyborów w okręgu wyborczym
  Rozdział 31- Ogłaszanie wyników wyborów do Senatu
  Rozdział 32- Wygaśnięcie mandatu senatora i uzupełnianie składu Senatu
  Rozdział 33- Kampania wyborcza w programach radiowych i telewizyjnych
  Rozdział 34- Szczególne zasady finansowania kampanii wyborczej do Senatu

 • IV - PRZEPISY KARNE I PRZEPISY SZCZEGÓLNE

  Rozdział 35- Przepisy karne
  Rozdział 36- Przepisy szczególne

 • V - PRZEPISY O ZMIANIE PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH, PRZEPISY PRZEJŚCIOWE, DOSTOSOWUJĄCE I KOŃCOWE.

  Rozdział 37 - Przepisy o zmianie przepisów obowiązujących
  Rozdział 38 - Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe

 • ZAŁĄCZNIKI

  Załacznik nr 1 - Wykaz okręgów wyborczych do Sejmu RP
  Załacznik nr 2 - Wykaz okręgów wyborczych do Senatu RP