Wysłuchanie publiczne
dotyczące rządowego projektu nowelizacji ustawy
o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie
4 września 2007 r.