Spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych - styczeń 2006 r.