Konferencja Parlamentarnego Zespołu do Spraw Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi - 25 kwietnia 2006 r.