Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do Spraw Współpracy
z Organizacjami Pozarządowymi - 16 listopada 2006 r.